Кореспонденция с нотариус Иванов 007 и други лица

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към Кореспонденция

    

С нотариус Иванов №007-Плевен

С купувачката на 50-те дка ниви- едно-единствено писмо от 13.04.2015 с копие до кметство Ставерци, до Цвета Палашка (наша роднина, истинската  пълномощничка на майка ми, която изпращаше рентата и подновяваше договорите) и до Христо Бързашки (арендатора), без отговор. Към писмото бях приложила следната обяснителна бележка за всички адресати: "Измамата вече е ясна. Йорданка Найденова има нотариални актове на свое име за всичките си земи в землището на Ставерци, а Станимир, синът на Райна Толева, е "продавал" с преписи от стари решения на ПК на името на Георги Ойнарски. Това е все едно човек да се легитимира с предишната си лична карта. Е, то с личните карти не става, защото като издават нови, прибират старите. Обаче с имотите става, защото като издадат нов документ за собственост, старият остава. Остава, но не важи при продажба! По случая се води досъдебно производство в Плевен от 20.12.2013г. Прокуратурата си има свои начини на работа и не става бързо, но ще стане."

С купувача на 3-те дка гора - едно-единствено писмо от 20.04.2015, без отговор.

06.01.2015 До Христо Бързашки, председател на зем. кооп. "Златен клас"- с. Ставерци, Плевенско с копие до кмета на с. Ставерци, без отговор. На 26.02.2015 изпратено напомняне до Бързашки, без отговор.

-

Обратно към Кореспонденция

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/999

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.