Кореспонденция с ВСС и ИВСС от 14.09.2015 до 17.12.2018

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция

-

2014 г. Много хубава проверка на ИВСС по жалба за бавно наказателно производство." Не са констатирани забавяния при разглеждането на делото от СГС, което е продължило 4 месеца и 17 дни (от образуването му на 06.03.2008 г. до произнасянето с решение на 23.07.2008 г.), като е проведено едно открито съдебно заседание." (а в нашия случай на имотна измама наказателното производство по ДП 2924/2013 пр. 3624/2013 още не е влязло в съда (пиша това на 27.05.2019, бел. блогър)
-

14.09.2015 От мен до ВСС - молба за съдействие за получаване отговор от РС-Плевен на въпрос от 20.07.2015. Въпросът касае грешка в площта на имот в нотариален акт, коригирана от съдията по вписванията, без да уведоми г-н нотариуса.

---

08.10.2015 От майка ми до ВСС - молба за съдействие за получаване на отговор от РС-Плевен на уведомление от 23.07.2015, че горски земи са вписани в СВ-Плевен като земеделски

---

19.10.2015 Жалба срещу пр. Ивета Маркович

ПРИЛОЖЕНИЯ към жалбата:
1. Мое писмо до пр. Маркович от 10.12.2014, в което за пръв път е поставен въпроса за действията на нотариуса - без отговор
2. Писмо от майка ми до пр. Маркович от 13. 03.2015 за нотариуса: стр. 1 и стр. 2 - без отговор
3. Писмо от окръжен прокурор до РП-Плевен от 25.03.2015 за насочване на разследването към действията на нотариуса - без отговор
4. Възражения и искания от 11.09.2015 - исканията са на последната страница, в момента се очаква отговор от ОП-Плевен (така и не се получи, защото ... , заб. моя, Р.С., 01.08.2016)
5. За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори (информативен материал)

--

23.10.2015 Препращам писмото до Д. Дилова, председател на РС-Плевен, изпратено на 22.10.2015 с копие до ВСС, с молба да потвърдят получаването му.

-

09.11.2015 Писмо от ВСС до Админ. р-л на ОП-Плевен с копие до майка ми и до мен - препращат по компетентност

-

09.11.2015 Писмо от ВСС до Главен инспектор МП с копие до мен - препращат по компетентност

-

10.11.2015 От майка ми до ВСС - молба за съдействие за получаване на отговор от РС-Плевен на уведомление от 23.07.2015 за вписване на горски територии като земеделски.

Приложение: 12.10.2015 От предс. на РС-Плевен Даниела Дилова до майка ми - обещава в най-скоро време да й изпрати отговор на въпросите, поставени на 23.07.2015 (за горските земи, вписани като земеделски).

---

18.11.2015 От мен до ВСС - напомням за жалбата срещу Маркович от 19.10.2015

-

29.11.2015 От майка ми до ВСС - пак моли за съдействие и пак прилага писмото на Д. Дилова от  12.10.2015

-

16.12.2015 От майка ми до ВСС - пак моли за съдействие и пак прилага писмото на Д. Дилова от  12.10.2015

-

08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата

-

28.10.2016 От мен до ВСС Моля за информация за резултатите от проверките по писмата, изпратени на 09.11.2015 от ВСС до ОП-Плевен и до Инспектората на МП.

-

24.11.2016 От ВСС до мен. Изпращат отговор с липсваща страница. Придружаващ имейл.

-

24.11.2016 До ВСС. Моля да ми изпратят целия отговор

-.

12.12.2016 Напомняне до ВСС, че очаквам да ми изпратят целия отговор

-

14.12.2016 От ВСС - изпращат целия отговор Ето го - натисни тук. Веднага им благодарих и им пожелах весели Коледни празници (макар че не го заслужават с тази калпава псевдо проверка, но - празници идват все пак!).

-

10.01.2017 До всички прокуратури и ВСС.  Майка ми моли компетентите лица за проверка, защо е спряно ДП-то по нейния случай на имотна измама. 

-

01.02.2017 От ВСС потвърждават, че са получили копие от писмо, изпратено същия ден от майка ми до админ. р-л на РП-Плевен  и майка ми благодари.

Subject:

Re: Read: молба за отключване на преписка 6962/16

Date:

Wed, 1 Feb 2017 14:35:25 +0200

From:

Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To:

Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>

Благодаря! Сега очаквам компетентен отговор.

Й. Найденова, 84 г.

On 02/01/2017 11:29 AM, Висш съдебен съвет wrote:

Your message

    To:  rp@pl.prb.bg; op@pl.prb.bg; ap_vt@vt.prb.bg; vkp@prb.bg; office_gp@prb.bg; prb@prb.bg; prbcont@prb.bg; Висш съдебен съвет
    Subject:  молба за отключване на преписка 6962/16
    Sent:  1.2.2017 г. 11:19

was read on 1.2.2017 г. 11:28.

-

13.02.2017 От майка ми до ВСС Майка ми уведомява ВСС, че в РП-Плевен прикриват престъплението срещу поземлената й собственост.  Моли за проверка и съдействие.

-


23.02.2017 Становище на Любка Кабзималска Начална учителка с магистратура по право разказва приказки за малки дечица. Началната учителка е Кабзималска.  

-----------------------------------------------------

 

15.03.2017 Майка ми почина.

 

-----------------------------------------------------

-


21.03.2017 До ВСС - уведомявам ги за смъртта на майка ми   Кратко напомнящо писмо за писмото от 13.02.2017. Прилагам у-ние за наследници. Уведомявам ги за полученото на 27.02.2017 калпаво постановление за спиране от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017 (без да споменавам, че е калпаво, разбира се)

-

27.03.2017 От ВСС по починалата пострадала. Препращат на РП-Плевен сигнал, уж изпратен от майка ми на 27.02.2017 (няма такъв)

-

29.03.2017 До ВСС - молба за получаване на копие от сигнала, уж изпратен от майка ми на 27.02.2017

Понеже не изпратиха обратна разписка за потвърждаване на получаването, на другия ден ги помолих да изпратят такава, но пак не изпратиха. При следващото напомняне очаквам да се разпискат, че ежедневно били получавали множество жалби с едно и също съдържание и пак да не отговорят. Така правят всички институции. Много е неприятно.

-

05.04.2017 До ВСС - забележки по становището на Кабзималска Изпращам им някои забележки по становището с молба за компетентен отговор и отново напомням, че очаквам отговор на писмото, изпратено от майка ми до ВСС на 13.02.2017

-

07.04.2017 До ВСС и РП-Плевен Във вр. с вх. № 94-00-1059/15/27.02.2017 г. и изх. от 27.03.2017 на КПЕ към ПК на ВСС

-

21.04.2017 До ВСС - напомняне за липса на отговор на жалба от 13.02.2017 за бездействие по ДП 2924/13 на РП-Плевен. Пояснявам, че съм силно притеснена от липсата на информация относно хода на ДП-то в периода от март 2016 до днес. Доколкото знам, повече от година не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. А като сложим и още 7-8 месеца преди това без нито едно ПСД - от второто прекратяване през юли 2015 до обжалването пред съда през февруари-март 2016, скоро ще станат цели 2 години бездействие в РП-Плевен по ДП 2924/13, без да броим изгубените две години от лятото на 2013 до лятото на 2015.

-

02.06.2017 Становище на гл. инспектор Теодора Точкова - ИВСС (с мои уточнения и допълнения)

-

Протокол 16/13.06.2017 на КПЕ към ВСС  В този материал съм публикувала и информация за повишението на пр. Здравко Луканов през януари 2018 и за наказанието му през август 2018.

-

14.06.2017 До ИВСС - молба за съдействие да получа копия от някои документи, съхранявани в РП-Плевен. Предния път чакахме три месеца за две копия, но накрая все пак ги получихме - в началото на октомври м.г. Оттогава насам, обаче, са се стиснали като кокоши дупета и нищо не изпращат.

-

19.06.2017 От ИВСС до админ. р-л на РП-Плевен - препращат му по компетентност молбата ми от 14.06.2017

-


20.06.2017 От Ясен Тодоров, Председател на КПЕ към ПК на ВСС - в отговор на напомнянето ми от 21.04.2017 за липса на отговор от ВСС на молба от 13.02.2017, озаглавена "РП-Плевен укриват престъпление - моля, проверка", Ясен отбива номера с общи приказки в познатия стил - в изпълнение решение на комисията след извършена проверка е установено е, че лично съм получили постановление за възобновяване. За  бездействието в РП-Плевен и за укриването на престъпление - ни гък, ни мък.   

-

11.07.2017 До ИВСС Изпращам на Гл. инспектор Точкова възраженията си срещу нейното становище, изпратени преди това до Гл. прокурор, но нестигнали до него поради объркване в деловодството, с молба да му ги предаде или тя самата да ми отговори.

-

14.07.2017 Fwd: сигнал за престъпление срещу правосъдието - препращам сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор

-

07.08.2017 До ИВСС -  изпращам бележките по пълномощното с молба да дадат становище за работата на РП-Плевен по него.

-

18.08.2017 До Инспектората на ВСС - моля за информация, кога ще получа отговор на писмото си от 11.07.2017 до г-жа Точкова, Гл. инспектор ИВСС (с възраженията по становището ѝ от 02.06.2017)

-

29.08.2017 От  Ясен Тодоров, Председател на КПЕ към ПК на ВСС  Уведомява ме, че админ. р-л на ВТАП бил направил проверка и установил, че материалите до ДП-то са при следователя и предстояло да се извършат следствени действия в определения срок за разследване по НПК (срокът по НПК по принцип е 2 месеца, но след това може да се удължава до пълно изтичане на всякакви давностни срокове за наказателно преследване; вярно, че има едно условие за удължаване - делото да е с фактическа и правна сложност - по-рано формулировката беше "в изключителни случаи", но всеки правно-неграмотен прокурор смята и най-простия случай за дело с фактическа и правна сложност). Писмото е изпратено по ел. поща, прикачено към мило придружително писмо, изпратено от анонимен служител.

-

Справка за сроковете по НПК

Чл. 234. (1)Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм.- ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.- това още не е влязло в сила в момента, когато пиша, бел.моя) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.

-

 

Преди последното изменение на НПК беше малко по-добре - съвсем малко по-добре

Чл. 234.(1)Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.

(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван (до безкрайност, б.м,.) от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.


-

29.08.2017 До ВСС - благодаря и напомням за сигнала от 13.02.2017  Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама". Писмото е изпратено с копие до Омбудсмана, защото и до тях бях писала на 29.05.2017 за липсата на отговор на писмото до ВСС от 13.02.2017, а три месеца по-късно още не са ми отговорили.

-

05.09.2017 От Гл. инспектор ИВСС Точкова (изпратено по ел. поща няколко часа след моето от същата дата; датирано 04.09.2017) Цитира две мои писма, заведени при тях - от 18.08.2017 и от 24.08.2017. Пише, че в становището си от 02.06.2017 е установила действия и бездействия, водещи до забава на производството от страна на РП-Плевен и е сигнализирала админ. р-л на РП-Плевен за предприемане на мерки съобразно правомощията му, а той я бил уведомил с писмо от 25.07.2017 за предприетите мерки за своевременно приключване на разследването. На мен такова писмо не е изпращано, затова не знам какви мерки са предприети. Няма да се учудя, ако след "своевременното" приключване - повече от 2 години след предишното прекратяване и 4 години след образуването на  ДП 2924/2013 - Съдът за пореден път върне делото за доразследване с думите, че прокурорът не е изпълнил указанията на Съда, дадени при предишния съдебен контрол (има такава съдебна практика). 

-

15.12.2017 От ВСС В отговор на мое писмо до апел. пр. Лещаков от 21.11.2017, изпратено с копие до ВСС/ИВСС, Г. Кузманов пише, че нищо не могат да направят.

-

21.02.2018 Становище на Любка Кабзималска от ИВСС  Още през м. юли миналата година били взети мерки за своевременното приключване на досъдебното производство. Само дето резултатите нещо хич ги няма.

-

19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София - молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

17.12.2018 До ОП-Плевен с копие до други - напомняне за липса на отговор: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

 

-

 

Обратно към цялата кореспонденция

Начало на блога

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/732

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.