ВКС не е законодателен орган

Начало на блога

Това мнение е допълнение към Пример №13

-

Източник: http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=63946

-

от ivanov_p » 25 Юли 2017, 16:57

Съдилищата въобще не трябва да тълкуват законите задължително. Те не са законодателен орган и напоследък виждаме резултатите от това тълкуване. Първото и най-важно тълкуване на закона е в мотивите към него. Там законодателят казва кое какво е, защо се приема и как действа. Второто са дебатите по закона. Третото трябва да стане задължителното тълкуване на закона от върховният държавен орган, както беше до 1991 г. Комуто голямото, нему и малкото. Стигнахме до абсурда, ВКС да казва на законодателя какво е мислил като е приемал закона. Да не говорим, че самият чл. 130 ЗСВ е изцяло противоконституционен, не може ВКС да дава тълкуване, което да е задължително за изпълнителната власт, а доколкото и НС издава административни актове - и за него. Стигнахме до абсурд законодателния орган да иска отменяне на текстове от закона, защото ВКС им е дал задължително тълкуване, което освен явната си малоумщина руши и държавата, напр. "маловажен случай", определен в размера на 3 МРЗ, в момента 1380 лв., при големи размери от 3000 лв. С ТР беше отменена давността за всички продължавани престъпления, което поставя въпроса за съхранение на документите, което трябва да стане "вечно" или поне 50 години, а самите документи не са на такива носители, които да издържат за такъв период.
-
Институтът не е лош, но при няколко варианта:
1. ТР на ВКС се внася за разглеждане от НС и след гласуване се приема в цялост, отчасти или се отхвърля, като съответно се прави корекция в текстовете на закона;
2. ТР действа както до влизане в сила на ЗСВ - насочващо за съдилищата;
3. По реда за сезиране на ВКС за произнасяне с ТР се сезира НС за даване на задължително тълкуване на даден закони.

-

Контра мнение:

от teogeo » 25 Юли 2017, 21:15

Когато се пишат калпави закони (ЗСПЗЗ, ЗАЗ, ЗМИП и да не изброявам) от разно пущове, чапкъни и фльорци в НС, се налага все по-често ВКС да влиза в ролята си на коректив.

Затова за в бъдеще закони следва да се пишат от екип от доказани хабилитирани преподаватели, съдии и адвокати (за някои закони - и нотариуси).

-

 

Начало на блога

Това мнение е допълнение към Пример №13

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1858

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.