За определяне на фактическата и правна сложност

Начало на блога

Този материал е част от Новини по делото за нашата имотна измама 

-

Според прокурорите от РП-Плевен, нашето дело е с мноого голяма фактическа и правна сложност, а според мен, те не знаят как се разследва документна имотна измама. Проф. д-р Раймундов, бивш прокурор от ВКП, е написал цяла книга по темата, но няма кой да чете.

-

За фактическата и правна сложност има едно ТР № 35 от 06.11.1990 на ОСНК по н. д. No 26/90, но се намира само на платените сайтове за юристи.

Информацията тук е от Правен свят, 31.05.2013: В Наказателната колегия на ВКС вече ще отчитат сложността на делата при разпределянето им

-

1. Обем на фактическия материал по делото, измерван по страници, а не по томове (до 200 страници - първа степен на сложност, над 800 - пета степен);

2. Многообразие на инкриминираната дейност, т.е. наличие на едно или повече престъпления (пета степен на сложност за над пет и повече престъпления).

3. Брой на подсъдимите;

4. Брой на допълнителните страни по делото (частен обвинител, граждански ищци и др.);  

5. Процесуалното развитие на делото (има немалко случаи, когато едно дело гастролира за повече от един път във ВКС);

6. Брой на лицата, оспорили проверявания съдебен акт.

Оценката на всеки от шестте критерия ще се прави в пет степени, така че максималният брой точки за сложност, които може да събере едно дело, е 30. По тази система, едно дело, събрало 25-30 точки, ще се оценява в пета степен на сложност, а дело с 6 точки - от първа степен. Средният коефициент на сложност във ВКС е 3-4, каза съдия Панова. Към момента във ВКС има 28 наказателни дела с коефициент 4 и по-малко от 10 с коефициент 5.

-

Начало на блога

Този материал е част от Новини по делото за нашата имотна измама 

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1853

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.