Кореспонденция с РП-Плевен по пр. 3624/2013 с набл. пр. Маркович от 19.05.2014 до 08.03.2016 (приключена)

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Кореспонденция с Районна прокуратура - Плевен по преписка 3624/2013 г. с набл. пр. Ивета Маркович. Приключена поради самоотвод на прокурора.

-

Резюме. Районен прокурор Ивета Маркович беше наблюдаващ прокурор по преписка №3624/2013 от лятото на 2013 г. до средата на април 2016 г., когато си направи самоотвод.  Тя образува ДП (досъдебно производство) №2924/2013 на 20.12.2013 г. чл. 212, ал. 1 НК и два пъти го прекратява - през 2014 и 2015 с глуповати постановления. За близо три години успях да разговарям с нея само два пъти. От тези два разговора и от кореспонденцията с пр. Маркович, както и от двете й постановления за прекратяване, останах с впечатление, че юридическата й подготовка е слаба, а логическото й мислене липсва. Кореспонденцията с нея беше много трудна - или пишеше глупости, или не отговаряше. Не изключвам да е била подложена на натиск.

Представа за "професионализма" й може да се добие от примери  №4, №17, №27 в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

-

19.05.2014 Имейл от дъщерята на пострадалата (аз) до пр. Маркович- "Пиша Ви, за да изразя огорчението си от следовател Иван Димитров". (този следовател подаде самоотвод в началото на юни 2016 - информацията ми е от разговор по телефона с деловодството на РП-Плевен на 09.06.2016, бел. моя, Р.С.)

-

07.06.2014 Жалба от дъщерята на пострадалата  до пр. Маркович за нарушени права на пострадалата (майка й, тогава 81-годишна) Изпратих жалбата на 09.06.2014 г. по куриер с обратна разписка. По онова време още не знаех, че нарушенията на правата на пострадалия са норма, а не изключение.  Приложих пълномощното, с което майка ми изрично ме упълномощи на 28.05.2014 г. да я представлявам пред съдебните власти, приложих и призовките за очната ставка на 13.06.2014, както и две страници материали за кмета на с. Гороцвет, Разградско Името на кмета на Гороцвет, "заверил" пълномощното на майка ми, без тя да е стъпвала в с. Гороцвет, е Иван Димитров и съвпада с името на следователя, също Иван Димитров. В материалите, намерени онлайн в медиите, пише, че кметът е осъден за неприсъствени заверки и освободен от длъжност в началото на 2014. По-късно намерих и присъдата му, и мотивите към нея. Изпратих и тях. До последно обаче Маркович представяше в постановленията си кмета като образцов служител, каращ втори мантат и кредитираше лъжесвидетелските му показания.   

--

12.06. 2014 Постановление на пр. Маркович: стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 5 Преразказва жалбата ми, като ме иронизира, че съм написала "процедурни" нарушения, вместо "процесуални", че съм била намерила информация в интернет за кмета "заверил" пълномощното - сякаш не е вярно - и хвали следователя. Накрая, на 4-та страница, отхвърля жалбата ми с аргумента, че нямам право да се оплаквам от липса на достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като пълномощното ми е от 28.05.2014 г., "което означава, че преди този момент не е имала законови основания и не е притежавала процесуалното качеството пострадало лице." 

--

02.07.2014 Уведомление от пострадалата до набл. прокурор, че желае да участва в ДП №2924/2013 "чрез дъщеря ми по пълномощие". Написано е на ръка от 81-год. жена (майка ми). Изричното уведомление се изисква по НПК. Изпратено е повече от шест месеца след образуването на ДП-то на 20.12.2013, защото дотогава никой не ни беше казал, че има такова изискване. 

--

10.10.2014 Писмо на ръка от пострадалата възрастна жена до набл. пр. Ивета Маркович само седмица след получаване на копията от двете нотариални дела от нотариус Иванов №007, първи впечатления от документацията (фалшив препис от решение 7000/1994 на поземлената комисия): стр 1 и стр. 2  

--

13.10.2014 Предявяване на материалите по разследването - присъстват внук на пострадалата и адвокат от Варна. Дъщерята не е допусната. 

--

14.10.2014 От внука на пострадалата до пр. Маркович - искания, възражения и бележки по чл. 229, ал. 2 от НПК (без отговор)

Чл. 229, ал. 3 от НПК (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По исканията, бележките и възраженията по ал. 2 наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване.

---

30.10.2014 Постановление за прекратяване на ДП - правно неграмотно
---

10.12.2014 Писмо от дъщерята на пострадалата възрастна жена до наблюдаващия районен прокурор Ивета Маркович - 10.12.2014 С това писмо за първи път наблюдаващият прокурор е уведомен официално, че нотариус Иванов №007 е главният виновник за имотната измама. И до ден днешен, 13.04.2016, пр. Маркович не е отговорила на това писмо, а тя вече подаде отвод. Писмото е заверено пред Варненски нотариус - подпис и съдържание.

--

06.01.2015 От пострадалата възрастна жена до пр. Ивета Маркович Молба за отмяна на нотариалните актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК
Сканиран оригинал


Приложения към молбата от 06.01.2015:
Фалш. препис на 7000/1994 с бел. за прокурора: стр. 1стр. 2, и  стр. 3
Фалш. препис на 100/2000 с бележки за прокурора - стр. 1 и стр. 2
Фалш. нот. акт за 3-те дка горска земя - 2013 г. - стр. 1 и стр. 2
Фалш. нот. акт за 50-те дка зем.земя - 2013 г.: стр. 1 и стр. 2
Истинския нот. акт за 3-те дка горска земя - 2006 г.
Истинския нот. акт за 50-те дка зем.земя - 1999 г.

--


13.01.2015 Постановление на пр. Маркович: стр. 1, стр. 2 и  стр. 3
Отказва да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК с аргумента, че "издадените преписи имат същата сила като оригиналните решения на поземлената комисия", а "нотариалните актове са истински и отразяват действителната воля на издателя" Тук прокурорът греши - нот. акт отразява волята на страните, а не на издателя. По-нататък постановлението продължава така: "и самия издател са именно лицата, които са ги подписали" - пак грешка, издателят е само един - нотариусът. ---

20.01.2015 От пострадалата до пр. Маркович - за грешката в постановлението от 13.01.2015 - постинг и сканиран оригинал

"дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост.

На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка от сайта на Агенцията по вписванията."
На това писмо е отговорено на 27.01.2015 (вж по-долу).

----
20.01.2015 От пострадалата до пр. Маркович. На първата страница моли да не бъде лишавана от повереник в лицето на дъщеря си, а след това на още две страници дава допълнителни показания за това, как най-вероятно е било заверено пълномощното стр. 1 и стр. 2

Допълнителни материали: ръкописно писмо от 02.07.2014 с молба за отговорръкописно писмо от 10.10.2014 с молба за отговор: стр. 1 и стр. 2, нотариално заверено писмо от дъщерята на пострадалата от 10.12.2014 (подпис и съдържание) с молба за отговор: стр. 1, стр. 2, стр. 3 и стр. 4.

----

27.01.2015 Писмо от пр. Маркович - отрича грешка, насочва към обжалване. Прокурор да признае, че е възможно да сгреши - мисия невъзможна (вж. изказването на гл. пр. Цацаров за  професионалното високомерие на съдиите и прокурорите)

---

27.01.2016 От дъщерята на пострадалата до пр. Маркович - обяснявам, че нот. актове на 007 наистина са в нарушение на закона, не е проверил собствеността съгл. 586 ал. 1 от ГПК и не е вписал представените невписани документи за собственост съгл. чл. 586 ал.4 от ГПК. (без отговор)

----

05.02.2015 От дъщерята до Маркович Напомням, че очаквам пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК. Тогава още не знаех, че и прокурорите, като нотариусите, не си признават, като сгрешат. Сега вече знам, даже знам и защо. Защото нямат право да грешат. Има едно решение на ВКС, че нотариусите са като съдии и "дефинитивно не могат да бъдат измамени". Това решение означава, че и всички магистрати дефинитивно не могат да бъдат измамени, а значи и не могат да грешат. И какво става, като ги измамят или сгрешат? Ами не си признават! Какво друго да правят, като са "обречени" да бъдат безпогрешни!

---

 13.02.2015 От дъщерята до Маркович  Напомням, че очаквам отговор на молбата, изпратена на 20.01.2015 от 82-год. ми майка да не бъде лишавана от повереник в мое лице. Отговорът на прокурора е от дата 26.02.2015 - вж по-долу.

---

16.02.2015 Дъщерята пак напомня, че очаква отговор от 20.01.2015 (вж. 13.02.2015)
17.02.2015 Пак напомня, че очаква отговор от 20.01.2015 (вж. 13.02.2015)
18.02.2015 И пак (вж. 13.02.2015)
19.02.2015 И пак (вж. 13.02.2015)

---

20.02.2015 От дъщерята до РП-Плевен - молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК (без отговор)

Снабдяване с документи

Чл. 133. (1) По искане на заинтересованото лице съдът или органът на досъдебното производство му издава удостоверение, по силата на което държавните и общинските органи, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да го снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната компетентност.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 без уважителни причини на съответното длъжностно лице се налага глоба от сто до хиляда лева.

---------


26.02.2015 От пр. Маркович до дъщерята: стр. 1 и стр. 2 Отговаря на второто писмо на пострадалата от 20.01.2015, като споменава, че е отговорила на първото още на 27.01.2015:

"Следва да се има предвид, че по същество в по-голямата си част действията от значение за това дали е налице извършено престъпление от общ характер са извършени в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Найденова (майка ми, тогава 80-годишна, сега 83-годишна, бел. блогър на 27.05.2016) и лицата, които твърди, че са я измамили."

"Що се отнася до това дали св. Ренета Стоянова (аз, дъщерята, бел. блогър) може да [бъде] повереник на Й. Д. Найденова (майка ми, бел. моя), прокурорът е указал, че [майка ми може да има] повереник, който не е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. чл. 91, ал. 1 и 2 от НПК"

Прокурорът отново е допуснал грешка, като е дал е указания, че повереникът на майка ми не трябва да е нито адвокат, нито роднина. Точно обратното е. Трябвало е да цитира ал. 3 от чл. 91: "Не може да бъде защитник (респ. повереник) ..."

НПК Повереник

Чл. 100. (1) Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник.

Лица, които могат да участват като защитници (важи и за повереника, бел. моя, Р.С.)

Чл. 91. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия.

(2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

-----

06.03.2015 Пострадалата уведомява пр. Маркович за промяна на адреса си

---
09.03.2015 От пострадалата до пр. Маркович: "На 12.06.2014 г. написахте, че с пълномощното от 28.05.2014 г. дъщеря ми придобива „процесуалното качество пострадало лице", а сега, в писмо от 26.02.2015 г., твърдите, че не е така. На кое от Вашите твърдения да вярвам?"  (отговор не е получен)

-------

11.03.2015 От пострадалата до пр. Маркович: "Твърдите, че нямам право да участвам в ДП чрез дъщеря си, защото тя била свидетел. Същевременно потвърждавате, че дъщеря ми не е била свидетел, тъй като, по Вашите собствени думи, престъплението е извършено  „в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Дикова Найденова и лицата, за които твърди, че са я измамили". На кое от Вашите твърдения да вярвам?" Прилага извлечение от писмото на прокурора от 26.02.2015 с двете твърдения на една и съща страница, маркирани в жълто. Изпраща отново писмото си от 02.07.2014, с което изрично е уведомила прокурора, че желае да участва в ДП №2924/2013 "чрез дъщеря ми по пълномощие", като последното е маркирано в жълто.  

----------

13.03.2015 От пострадалата до пр. Маркович - молба за излизане от тесния кръг около пълномощника и насочване към нотариус Иванов №007Придружаващ имейл (писмото е оставено без отговор, въпреки че на  16.03.2015 от ВТАП го препратиха заедно с цялото писмо с приложенията и даже с придружаващия имейл, а от ОП-Плевен изпратиха до Районна писмо на 25.03.2015 да имат предвид искането в хода на разследването)

-----

19.03.2015 Пострадалата до пр. Маркович - искане за издаване на удостоверение по чл. 133 от НПК (без отговор)

--------

23.03.2015 Уведомление от пострадалата, че не й е правена мед. експертиза Придружаващ имейл (без отговор)

Изпратено е по повод написаното от прокурора в постановлението за първото прекратяване, че на майка ми била направена съдебно-медицинска експертиза. Единственият резултат от уведомлението беше, че при второто прекратяване прокурорът уточни, че съд.мед. експертиза била направена по документи, сякаш майка ми е умряла. Документите впрочем са доста стари - от 2005 г. (ТЕЛК 75% инвалидност). Оттогава насам физическото състоянието на майка ми се е влошило поради самото напредване на възрастта, а откакто я измамиха - и от преживяната психотравма: разви диабет, претърпя операция от медиастинит, страда от безсънние и изобщо съвсем я закъса. Никой обаче нито веднъж не й се обади да я успокои, че се работи по случая, да не се тревожи. Никой не се сети, че майка ми се нуждае от психологическа подкрепа и щадене. По принцип у нас няма изработена стратегия за работа с жертви на престъпления. Европейските изисквания за психологическа подкрепа, щадене и т. н. не са познати. Жертвите са оставени сами на себе си да преодоляват мъката и преживения шок. Майка ми даже я изтормозиха и унизиха допълнително самите органи, които би трябвало да я защитят - как става това съм описала в жалба до адм.р-л на ОС-Плевен от 08.03.2016 г. (жалбата е оставена без отговор)

------

13.04.2015 От пострадалата до пр. Маркович - пак молба за иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК, сега е добавен и чл.574 от ГПК

-------

18.04.2015 Уведомление за промяна на е-адреса

----------

19.04.2015 До пр. Маркович - молба по чл. 107, ал. 1 от НПК за експертиза подписа на кмета (без отговор)

----------

20.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1 и стр. 2  - Станимир (псевдопълномощника) е взел данните за имотите от ОСЗ-Д. Митрополия (без отговор)

-------


27.04.2015 До пр. Маркович - искане по чл. 107 от НПК за експертиза на подписа на пострадалата върху двете декларации по ДОПК в Службата по вписванията-Плевен (без отговор)

----------


28.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1, стр. 2 и стр. 3 - Пострадалата уведомява набл. прокурора, че показанията на нотариус Иванов № 007 не отговарят на истината - мотивирано и аргументирано (без отговор)

--------


05.06.2015 От дъщерята до пр. Маркович - препращам писмото до ОП-Плевен от 04.06.2015 за сведение (без отговор)

--------

12.06.2015 От дъщерята до пр. Маркович  - препращам писмото до ОП-Плевен от 12.06.2015 за сведение (без отговор)

"Уважаема госпожо Маркович,

Препращам Ви мое писмо до пр. Лещаков от АП-В.Т. и до пр. Антонова от ОП-Плевен за съгласуване на проверката по бездействието Ви, маскирано с  излишни процесуални действия под благосклонния поглед на РС и ОС гр. Плевен. От сайта на прокуратурата разбрах, че РП-Плевен е изпратила отговор. Надявам се да не сте направили поредния опит за прикриване на престъплението със земите на майка ми.

С уважение,
Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова, 82 г, пострадала от имотна измама поради некомпетентни  действия на нотариус Иванов №007 и други лица на отговорни  длъжности"

-------


17.06.2015 От дъщерята до пр. Маркович - препращам писмото до ОП-Плевен от 17.06.2015 за сведение (без отговор)

"Разбирам, че ситуацията е деликатна - измама с участието на кмет, служители от зем. служба, нотариус и съдия по вписванията, прикривана от районна и окръжна прокуратура плюс две съдебни инстанции ... абсолютен ужас! Тотален стрес! В такива случаи, според психолозите, инстинктът за самосъхранение измества и морал, и вътрешно убеждение...

И все пак искрено Ви благодаря  за информацията, че в края на 2014 г. наблюдаващият прокурор е искала да си направи самоотвод, но ОП-Плевен и АП-В.Търново не са й позволили. Това е много показателно за хода на въпросното ДП от 2013 г. То боксува, защото на наблюдаващия прокурор не се позволява да си направи отвод. Интересно, че при подобен случай (касаещ същия нотариус), всички плевенски магистрати са си дали безпроблемно самоотвода "Делото се гледа в Шумен, след като магистратите-съграждани на [нотариус Иван] Иванов [№007] си направили отвод". Източник на цитата: Шуменска онлайн медия - http://shmoko.bg/?p=2840"

--------

24.06.2015 Пострадалата до пр. Маркович - искане за повдигане на обвинение срещу "пълномощника" по чл. 212 ал. 1 от НК за използване на скици с невярно съдържание. ДП-то се води точно по този член и алинея, но за пълномощното (без отговор)

---------

01.07.2015 Призовка за предявяване на разследването: 1 и 2 - правно неграмотна

Вж първия пример от списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

--------

02.07.2015 До пр. Маркович - за призовката: ограничаване правата на пострадалата: "Тъй като сл. Димитров изрично е подчертал, че "повереникът не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК", излиза, че според него майка ми няма право да изпрати нито адвокат, нито роднина. Още веднъж благодаря от името на майка ми за „поканата"! Пострадалата няма да изпрати нито адвокат, нито роднина, тъй като сл. Димитров не разрешава. Правата на майка ми се ограничават не за първи път, така че вече е свикнала."

-

НПК Чл. 91. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия.

(2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

-

Коментар (от 03.06.2016) По-късно открихме, че грешката е тръгнала от пр. Маркович - вж. нейно писмо до мен от 26.02.2015 по-горе.  Следователят просто я е повторил, без да мисли. Още по-късно открихме, че пр. Маркович също е повторила чужда грешка, без да мисли - вж. постановление на плевенски окръжен прокурор Красимир Ячев от 24.06.2014 г. Станало е нещо такова,  като по Доньо Донев.

_________

03.08.2015 До РП-Плевен  Пострадалата уведомява РП-Плевен, че все още не е получила постановлението за прекратяване от 24.07.2015.

---------

04.08.2015 До РП-Плевен Пострадалата уведомява РП-Плевен, че е получила постановлението "днес в 7 ч. сутринта".

Коментар. Някаква куриерка от "Стар пост", която живеела на Галата, звъннала по никое време - в 7 ч. сутринта в неделя, на 04.08.2015. Внукът на пострадалата е спял по това време в съседната стая. Майка ми не го събудила, а отворила и щом й казали, че трябва да се подпише, веднага се подчинила, с пълно доверие във "властите". Оказа се, че пак е била измамена - адресът на Галата не е актуален, а на бележката под индиго няма дата на получаване. Колко му е да прилъжеш един възрастен човек!

-----

04.08.2015 Молба до РП-Плевен   Пострадалата моли постановлението да  бъде изпратено отново на актуалния й адрес за кореспонденция.

----

05.08.2015 Молба до РП-Плевен Пострадалата моли постановлението да  бъде изпратено отново поради липса на дата на получаване

-----

05.08.2015 Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен: постинг в блога и оригинал  Шест месеца по-късно това писъмце беше изпратено в съда с постановление на Йорданка Антонова, окръжен прокурор от Плевен. Окр. прокурор беше решила след дълго и задълбочено обмисляне, че благодарственото писъмце от 05.08.2015 било представлявало обжалване на постановлението за прекратяване. Съдиите от Плевен се съгласиха, че е точно така и го приеха за жалба, подадена в срок - wow! Ако бях районен съдия...

----


06.08.2015 До РП-Плевен - моля потвърдете

------

07.08.2015 До РП-Плевен - благодаря, получих постановлението с днeшна дата

-------


18.08.2015 Пр. Маркович се оправдава пред ОП-Плевен с копие до ВТАП, че постановлението за прекратяване вече е било изпратено: стр. 1 и стр. 2

------


11.09.2015 До адм. р-л на РП-Плевен от дъщерята на пострадалата - възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 с цел извършане на служебна проверка по чл. 243 ал. 9 от НПК. Придружаващ имейл  Приложения: За отмяната на нотариалните актове от сайта на Агенция по вписванията - при продажба се изисква последният документ за собственост (без отговор; служебната проверка беше възложена от ВКП на окр. пр. Антонова, а тя реши да се отърве, като скрие възраженията и пробута на съда благодарственото писъмце от 05.08.2015 под формата на обжалване от пострадалата - вж. по-горе постинга от 05.08.2015)

НПК чл. 243 ал. 9 (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.

13.09.2015 До адм. р-л на РП-Плевен от дъщерята  Питам дали мога да бъда повереник на майка си: исканията ми са две - да бъда повереник по волята на майка ми и да получа достъп до материалите от раследването Приложение: Писмото от 09.03.2015 до пр. Маркович и трите приложения към него: 1, 2 и 3 (без отговор; препратено до ОП-Плевен на 12.10.2015 - без отговор; препратено до ВТАП на 02.12.2015 - без отговор; забележка: на 05.06.2016 пак го изпратих до ОП-Плевен, заб. моя. Р.С., 05.06.2016)

----


14.09.2015 От пострадалата до адм. р-л на РП-Плевен Молба за проверка по липсата на отговор от пр. Маркович през периода 13.03.2015-24.06.2015. (без отговор; молбата е препратена до ОП-Плевен на 24.10.2015 - без отговор, препратена до ВТАП на 02.12.2015 - без отговор; препратена до ВКП на 15.12.2015 - без отговор; забележка: на 06.06.2016 пак го изпратих до ВКП, заб. моя, Р.С., 06.06.2016)

--------30.09.2015 Дъщерята напомня, че очаква отговор от 13.09.2015 (вж постинга от 13.09.2015 по-горе) (без отговор)

----------


05.10.2015 Дъщерята пак напомня, че очаква отговор от 13.09.2015 (вж постинга от 13.09.2015 по-горе). Заглавието на имейла е "това не е нова жалба", защото по телефона са я уведомили, че всяко напомняне се таксува за нова жалба. (без отговор)

------------

05.10.2015 Пострадалата напомня, че очаква отговор от 14.09.2015 (вж постинга от 14.09.2015 по-горе) Заглавието е "това не е нова жалба",  защото по телефона са уведомили дъщеря й, че всяко напомняне се таксува за нова жалба. (без отговор)

-------

24.10.2015 Дъщерята до Вл. Николов,  адм. р-л на РП-Плевен  Питам къде  е сигналът ми от 11.09.2015 (възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 на пр. Маркович) и кога ще получа отговор на него. (отговор е изпратен на 29.10.2015, но не от Вл. Ник., а от Маркович)

_____

29.10.2015 Вместо от Вл. Николов получавам отговор от пр. Маркович на въпроса ми от 24.10.2015 - Пр. Маркович ме уведомява, че възраженията от 11.09.2015 са изпратени в ОП-Плевен, тъй като там се намират материалите по ДП-то. Очевидно са били изпратени за служебна проверка по чл. 243, ал. 9 от НПК. Такава не беше извършена обаче.

----

05.11.2015 Дъщерята до служителите от РП-Плевен Питам на каква дата е препратен сигналът ми от 11.09.2015 (отговорът е изпратен по имейл след четири дни - на 09.11.2015)

-----

09.11.2015 Отговор от РП-Плевен на въпроса ми от 05.11.2015. Отговорът е анонимен. Пише само "отговор: на 15.09.2015". Буквите са необичайно големи, шрифтът - удебелен черен.

-------

20.11.2015 От дъщерята до РП-Плевен: Постинг и  Оригинал в PDF - ново обстоятелство: Решение №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия е в две версии + аудиозапис на разговора за нот. акт на майка ми с инж. лесовъд Валентин Кожухаров, брат на лъжепълномощника Станимир Кожухаров. (без отговор) Приложения:
С100/2000 - фалшификат в незаверен препис стр. 1 и стр.2
С100/2000 - фалшификат в заверен препис стр. 1 и стр. 2
С100/2000 - оригинал  стр. 1 и стр. 2  
Разговор с В. Кожухаров за нот. акт на майка ми: аудио и текст

---------


01.12.2015 Дъщерята до Вл. Николов, адм. р-л на РП-Плевен - молба за информация кой работи по сигнала ми "ново обстоятелство" от 20.11.2015 (без отговор)

------------

07.01.2016 Дъщерята до Маркович: придружаващ имейл и писмо - препращам искането за повдигане на обвинение срещу 007 по чл. 311, ал. 1 от НК
-----------


01.02.2016 Фактическата обстановка - изпратено до всички прокуратури по всички преписки: придружаващ имейл и писмо

Приложения:

Извадка от съдебни решения за преписи като нашите

Писмо от продавача до купувача Васко Данаилов

Сравнителна таблица - описание на горския имот: класически пример за лъжливо документиране

Заявление от лъжепълномощника за издаване на у-ние за данъчна оценка на горския имот - писал е, че бил земеделска земя

У-ние за дан. оценка - горският имот е представен като зем. земя с трайни насаждения (!?!)

----------


02.02.2016 От деловодството на РП-Плевен - анонимно питат към коя преписка да приложат сигнала за престъпление на нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК - с големи черни букви

02.02.2016 Моят отговор на питането им

--


08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата: постинг и оригинал


Пр.Маркович подаде самоотвод, след като съдът отмени и второто й постановление за прекратяване. Отводът й е приет с постановление на ВТАП от 14.04.2016.  В момента, когато пиша това, на 09.06.2016, от около два месеца имаме нов наблюдаващ прокурор - Цонка Кичева, младши прокурор от РП-Плевен.  Все още не съм установила връзка с нея. Днес се обадих в деловодството да попитам за движението на преписка 3624/2013. Казаха, че разследването е удължено с още четири месеца до 11.09.2016г.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/708

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.