03.06.2022 Още 70 000 престъпления завинаги ще останат ненаказани

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Източник: https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/oshte-70-000-prestupleniya-zavinagi-shte-ostanat-nenakazani

-

Около 1 млн. дела са прекратени по давност от 2008 г. насам
-

Прекратените дела срещу известен извършител, на когото е било повдигнато обвинение, са 274.

-

И нашето се е запътило натам - ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен. Сигналът за имотна измама е подаден на 06.06.2013. Същата година, при предварителната проверка са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение поне срещу плевенския нотариус Иван Иванов 007, изповядал две сделки с нередовно от външна страна пълномощно,(потвърдено от съда на три инстанции в гражданското ни дело, което спечелихме, а от 2018 се канят да търсят наказателна отговорност от три лица, но още не са наканили (бел. блогър, 03.06.2022) 

69 226 разследвания са прекратени до давност през 2021 г., сочи докладът да дейността на прокуратурата. Увеличението спрямо предишните две години е впечатляващо, тъй като през 2020 г. са прекратени 42 565, а година по-рано - 49 195.

За да стигне до прекратяване по давност разследващите органи и прокуратурата, която е господар на досъдебното производство, са се размотавали достатъчно дълго, за да изтече срокът, в който наказателното преследване се изключва по закон. На практика това е амнистия за извършителите на престъпления. При това данните са за броя на престъпленията, а не на извършителите. В много от случаите те са повече от един. В доклада няма подробности за вида на престъпленията. "Успокоява се" обаче, че "от прекратените по давност досъдебни производства 99,6% са с неразкрит извършител, което е обективна предпоставка за прекратяване".

Прекратените дела срещу известен извършител, на когото е било повдигнато обвинение, са 274, което прави 0,4% от всички.

Най-много прекратени по давност дела се отчитат в апелативния район на София, който е и най-големият в страната - 35 221. районите на Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново (13 389, 8235, 6583, 5791). Спецпрокуратурата също е сложила точката на 2 разследвания заради изтеклата давност. Такива дела няма във военните прокуратура в Пловдив и София.

Според Наказателния кодекс наказателното преследване се изключва, когато е изтекла т. нар. абсолютна давност. Тя зависи от престъплението. Най голямата е 52 г. и половина - за убийство на две или повече лица. За престъпления, наказуеми с доживотен затвор без замяна, тя е 30 г. За деянията, които се наказват с повече от 10 г. - е 22 г. и половина, а за тези с повече от 3 г. - 15 г. За престъпленията, за които се предвижда повече от година лишаване от свобода, абсолютната давност е 7 г. и половина, а за всички останали - 3 г.

Масовото прекратяване на дела по давност започна през 2006 г., след като Борис Велчев стана главен прокурор и разпореди ревизия на спрените производства. Така се оказа, че много обвинители години наред са трупали папки, по които не са работили.

От 2008 г. (за когато са най-старите данни на сайта на прокуратурата) насам са прекратени около 1 000 000 дела."Причините за прекратяване на делата по давност са както обективни, така и субективни. Налице са многобройни и разнопосочни законодателни промени след 1989 г., от една страна. От друга - проявено е бездействие от разследващи и оперативно-издирвателни органи и прокурори", пише в един от старите доклади на държавното обвинение. В него се признава още, че до 2006 г. "административните ръководители от всички нива на прокуратурата и на разследващите органи не са упражнили ефективен контрол за предотвратяване на опасността от прекратяване на делата поради изтекла давност". Отговорност за това обаче така и не бе понесена от никого.
-

Според мен, ако толкова нямат механизми за предотвратяване на такива случаи, биха могли поне да прилагат чл. 288 НК ("Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.") - бел. блогър.

 

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2602

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.