КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ПОДКРЕПА ОТ КОЛЕГА И ДИСКУСИИ С КОЛЕГИ 21.08.2013 - 25.04.2014

| No Comments | No TrackBacks
КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА Е УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНА НА 22.07.2014 С РЕШЕНИЕ НА КЗК ОТ 42 СТРАНИЦИ!

Най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/04/-964-16072014-4.html21.08.2013 - ПЪРВО ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
          Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро  от областта на наказателното право.

          21.02.2014 - Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---21022014.html       

          23.02.2014 - Писмо до г-жа Илка Енчева с копие до преводачи и др.
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---23022014.html

          24.02.2014 - Дискусии по писмото до г-жа Енчева  за свободната конкурeнция      http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---24-26022014.html

 

26.03.2014 - КЗК се самосезира за гадния правилник на МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html
Правилно решение!

 

25.04.2014 - От КЗК до НС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/post-103.html
В отговор на тяхно запитване защо не ми отговарят от 21.08.2014 във връзка с моя молба до НС за съдействие да получа отговор от КЗК. Оправдават се, че вече са се самосезирали за образуване на производство.

 

 

22.07.2014 - КЗК прави на пух и прах мухлясалия правилник

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени"

Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583

Дата на публикуване: 18.07.2014 г.

  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/384/2014

  • Вид производство: ЗЗК

  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията

БРАВО НА КЗК!

Решението в pdf формат:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/07/Reshenie%20na%20KZK_%D0%90%D0%9A%D0%A2-964-16.07.2014.pdf


За нетърпеливите да хванат същината, без много-много да четат - заповядайте накратко най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014: 


***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

           

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/502

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 21, 2014 2:50 AM.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С БГ ПОСОЛСТВА was the previous entry in this blog.

ДО Министерство на правосъдието, 20.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.