ДО Министерство на правосъдието, 20.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

- Original Message -----
Sent: Thursday, March 20, 2014 10:21 PM
Subject: незаконосъобразен правилник

До: Министерство на правосъдието на РБ

 

Отн. Незаконосъобразен правилник

 

Здравейте,

 

От юли 2012 г. водя кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.

 

Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.

 

Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?

 

Моля, ако знаете отговора на този въпрос, да ме уведомите.

 

Моля също така да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:

 

„Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

„Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина, София) и висше (английска филология, Шумен)

(ЕГН, адрес)

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

Цялата ми кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на собственика на фирмата, в която работя)

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/503

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10