Дискусии по писмото до г-жа Илка Енчева, 24-26.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

Писмото, породило дискусиите:

 23.02.2014 - Писмо до г-жа Илка Енчева с копие до преводачи и др.
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---23022014.html
Резюме: Изпратено като продължение на дискусиите, проведени на 22.02.2014 между г-жа Енчева, г-жа Роза Василева и мен на тема "Свободната конкуренция между преводачите и фирмите" и по-конкретно по въпроса "Необходимо ли е преводачи с фирма да се заклеват към други преводачески фирми?" Според г-жа Василева, това е съвсем естествено. Според мен не е необходимо. Поставям въпроса за по-широка дискусия, като изпращам имейла и до Съюза на преводачите (СПБ), Асоциацията на преводачите (АП), едно сдружение на агенции (НАПА-БГ), други фирми, няколко държавни институции и юристи.

 

 

ДИСКУСИИ:

 

24.02.2014 - Хари Стоянов, собственик на фирма "Софтис" - Варна

Цитира членове от Закона за защита на конкуренцията в  подкрепа на моето мнение, като изтъква, че не само не е необходимо заклетите преводачи с фирма да се "заклеват" към други фирми, освен към собствената си, но е в нарушение на ЗЗК.

 

25.02.2014 - Илка Енчева, собственик на "Калинка БГ" - София

Здравейте!

Ще бъда кратка. 

На базата на съвременното законодателство лично аз и много други преводачи, собственици на агенции, се самоосигуряваме и плащаме данъци  и като собственици, полагащи личен труд към фирмите си, и като физически лица, получаващи доходи от нетрудови правоотношения т.е. в края на годината ние подаваме два вида данъчни декларации  - и като юридически, и като физически лица!

Лично за мен цялата тази "кампания" от Ваша страна не е защита на свободната конкуренция, а забрана да превеждам свободно!

С уважение,

Илка Енчева
www.editor.slavic-center.com

26.02.2014 - Рени Стоянова, преводач на трудов договор в "Софтис"
 
Здравейте,
 
Тази кампания е срещу порочната практика заклети преводачи с фирма, сключила договор с МВнР, да се заклеват към други фирми с такъв договор. Абстрахираме се от факта, че договорът е фиктивен, а основанието му - незаконосъобразно, по признание на самото МВнР и насочваме вниманието си към странната игра на фирмите -  аз пиша теб в моя списък с преводачи, а ти пишеш мен, за да вземем и двете "лиценз" от Външно.  Тази странна игра продължава и след получаване на "лиценза"-  днес аз ще бъда фирмата, а ти - моят преводач, утре - ти ще бъдеш фирмата, а аз - твоят преводач. Говоря по принцип, а не за случая с "Евър" и "Калинка БГ".
 
Поздрави,
Рени Стоянова
 
 
 

Дискусии в анонимен форум и затворена група във фесйбук

 

- Според мен, не е естествено заклет преводач с фирма да се заклева към други фирми.

 

- Защо, какъв е проблемът? Фирмата, към която основно работя, понякога се обръща към друг преводач със собствена фирма, ако аз не мога да поема поръчка. Не виждам конфликт на интереси, ако плащането се извършва нормално.

 

 

- Няма проблем да се обръща към преводача със собствена фирма, стига да не го кара да се подписва на нейна бланка, сякаш е неин "служител", така да се каже, а не неин равнопоставен партньор.

 

-  Аз продължавам да не разбирам проблема. В крайна сметка едната агенция осигурява работа и е изпълнител, а  и третира като подизпълнител. Защо да не носи собственото си име?

 

- Преводачът не е подизпълнител на агенцията. Изпълнителят е този, който носи главната отговорност за проекта. Цялата отговорност за превода се носи от преводача - персонална наказателна отговорност по Наказателния кодекс. Преводачът е изпълнителят. Агенцията е посредник.

 

- Странно, аз си мислех, че агенциите взимат поръчки и ги дават на други хора срещу комисионна. Иначе казано другите хора са подизпълнители.

 

- Ами не, не са. Другите хора са преводачи с различни езици. Вижте, възможно е един преводач с английски език, примерно, да наеме подизпълнители за голям превод от английски език, като лично поеме цялата отговорност. Но няма как един този преводач с английски да наеме подизпълнители за превод от немски, френски, унгарски и т.н.

 

 

Темата е дискутирана подробно във форума на петицията. Започва оттук: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/12975#12985

 

Минава през: "Подизпълнител е лице (физ. или юрид.), което се съгласява да работи за изпълнителя."

 

И завършва с "защо преводачите (с фирма или без фирма) се съгласяват да работят като подизпълнители на агенциите?" Има и шеговит тест за избор на верния отговор:

 

  • Защото агенциите лъжат клиентите, че сами извършват преводите, със собствени ресурси.

 

  • Защото агенциите лъжат клиентите, че разполагат с преводачите, вкл. с тези, които имат фирма и дори "лиценз".

 

  • Защото преводачите с фирма не си знаят правата.

 

  • Защото на преводачите без фирма им е забранено да извършват официални преводи.

 

  • Защото уредбата на преводаческата дейност е незаконосъобразна.

 

            (и 5-те отговора са верни :)

 

 

Целта на тази кампания е да премахнете свободната конкуренция, като ограничите правото на преводача да избира дали да работи с посредник или не. А има преводачи, които въобще не искат да се срещат с клиенти и да се договарят с тях. Като ви чета сякаш се връщам във времето на социализма, когато "врагът" се сочеше с пръст и се "разстрелваше" с  обвинения ".  Ако наистина сте добри в работата си, клиентите ще ви търсят и няма да има нужда изкуствено да си разчиствате пазара чрез забранителни разпоредби.

 

 

- Казвате, че има преводачи, които въобще не искат да се срещат с клиенти и да се договарят с тях. Знам, че има такива. Знам и защо:

 

  • Защото нямат време. Работят в у-ща, университети и др.

 

  • Защото нямат квалификация. Не стават за показване.

 

  • Защото пазарлъкът е най-слабата им страна. Нуждаят се от защитни тарифи.

 

 

Да, има хора на които пазарлъкът не им се отдава. Нито е срамно, нито е смешно. Има и такива, които нямат време и нерви да се занимават с клиенти. Такива хора са в правото си да работят с посредник.

 

 

Tочно така, тези хора са в правото си да работят с посредник. Някой тук беше написал, че посредник и преводач са нещо като импресарио и звезда.

 

В близко бъдеще, когато МВнР прекрати фиктивните договори със стотиците посредници-търгаши, сключени на основание чл. 2а, ал.2 от незаконосъобразния правилник за легализациите, по признание на самото МВнР, нещата ще си дойдат на място. Преводачите и посредниците ще могат да си сътрудничат спокойно и законно (е, по нашенски законно).

 

 
***
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

Enhanced by Zemanta

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/477

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry