До НС, 12.06.2014

| No Comments | No TrackBacks

Обяснявам, че е станало недоразумение и завършвам с изречението: Очаквам Вашия отговор и отговора на КВП на въпроса: "Защо уважаваното ни МВнР "регулира" незаконно преводаческата дейност?"

****До: „Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство, Омбудсман на РБ, медии
 

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

В отговор на Ваш анонимен имейл от 09.06.2014:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/-09062014---08032014.html


Благодаря за отговора, но е станало недоразумение. Не съм Ви питала кой има право на законодателна инициатива, а в кой закон е предвиден редът за извършване и заверяване на преводи.


Вие погрешно сте разбрали, че щом съм написала "липсва закон", значи искам закон. А аз просто исках да насоча вниманието Ви към факта, че въпреки липсата на закон МВнР "регулира" преводаческата дейност.


Години наред се шири заблудата, че МВнР е регулаторният орган на преводаческата дейност. Много хора са заблудени, в т.ч. и хора с висока юридическа квалификация.


Фактът, че сте предали писмото ми на Комисията по външна политика, говори, че и Вие сте се заблудили. КВП на свой ред е приела да разгледа писмото, защото и председателят й г-н Янаки Стоилов се е заблудил.


Сега КВП мълчи. Вие също мълчахте 3 месеца и накрая ми изпратихте един анонимен имейл, от който личи единствено, че имате силно желание да избягате от отговорност. Сигурно всички очаквате с нетърпение разпускането на 42-то НС, което ще остане в историята на преводаческия бранш с една комична сценка, наречена "Парламентарен контрол" на 05.07.2013 с участието на г-н Кристиан Вигенин и г-жа Деница Караджова (по онова време Златева) и с едни щедри обещания, дадени от г-н Янаки Стоилов.


Щедрите обещания на г-н Янаки Стоилов:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/ns-otgovor-25072013.htmlВидео от пародийния парламентарен контрол на 05.07.2013:

http://www.youtube.com/watch?v=-tNKMXvSbXs

И Деница Златева, и Кристиан Вигенин са уведомени за нередностите в МВнР, но вместо да повдигнат въпроса и да вземат мерки, разиграват сценки, познати ни от юни месец миналата година. Тук Вигенин заявява, че е решил да отложи новите изисквания и нито един депутат не се сеща да попита как точно е решил (подсказка: устно, защото те де юре не съществуват; заповедта, с която уж се въвеждат, е издадена "за нуждите на консулското обслужване", а то се извършва в чужбина - нещо, което съдиите от ВАС "не забелязаха", като се оспорваше заповедта и отсъдиха, че новите изисквания наистина се отнасят за българските фирми, но са по желание и не засягат законни права и свободи). Най-смешното е, че Деница си чете благодарностите след изказването на Вигенин, написани предварително на листче. 


Из „Роман-петиция"

Какъв е този роман? (http://www.peticiq.com/forum/32093/start/7900#7920)

В ранните часове на 28.06.2013 изпратих съобщение до н.п. (народен представител) Деница Златева във фейсбук и едновременно публикувах подобен текст на стената на Министър Вигенин (по онова време Вигенин още не ме беше блокирал.)


Бързах, защото парламентарният контрол с участието на н.п. Деница Златева и министър Кристиан Вигенин беше планиран за 11:00 ч. на 28.06.2013. Този ПК се отложи за 05.07.2013, когато наистина се проведе, но беше пълна пародия.

 

Уважаема г-жо Златева,

 

Желая Ви успешно провеждане на парламентарния контрол на 28.06.2013 г., където Вие, доколкото разбрах, ще попитате Министър Вигенин за заповед 95-00-152/2012 и новите изисквания!

 

За Ваша информация Ви изпращам линк към фиктивния договор, който "Възложителят" МВнР сключва със стотици агенции за преводи в цялата страна. Години наред. Това е срамната публична тайна, за прикриването на която ще падне и този кабинет.

 

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 


Предвидено беше Деница Златева да пита за заповед 95-00-152/2012 на Младенов и за новите изисквания - същото, за което питаше н.п. Кирчо Димитров миналата година, когато Младенов чистосърдечно обясни пред всички присъстващи депутати, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

 

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

За същото питаха Яне Янев и Цвета Георгиева. Младенов им отговори на 25.06.2012 така:

 http://www.mfa.bg/uploads/files/13IaneIanev.pdf 


 

Въртим се в някакъв омагьосан кръг. Пак ще се повтарят миналогодишните трагикомични сценки. Вигенин ще падне, преди за успее да завърши реформата. Ще дойде следващият и ще рече: "Дайте ми време да се запозная със случая." (това е писано през юли 2013, сега е юни 2014, бел. моя )

 

Вече повече от година се поддържа слухът, че със заповед 95-00-152/2012 се въвеждат нови изисквания към агенциите за преводи в България. Кой знае още колко години ще се повтаря все същото. В заповедта няма никакви изисквания, а и да имаше - тя е за консулското обслужване, а то се извършва в чужбина. Станало е някакво недоразумение.

 

За това недоразумение са уведомени МВнР, ВАП, МС, Омбудсмана и др. Всички мълчат, мълча и служебният премиер + външен министър Марин Райков, мълчи и Вигенин сега. Може би имат устни инструкции да пазят бившия външен министър Николай Младенов?

(Край на откъса от романа)Очаквам Вашия отговор и отговора на КВП на въпроса: "Защо уважаваното ни МВнР "регулира" незаконно преводаческата дейност?"


С уважение,

Ренета Т. Стоянова

(ЕГН, адрес)

email: rennie@softisbg.com
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600

Блог: http://rennie.blog.bg/


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.htmlNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/550

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 11, 2014 10:27 PM.

От НС, 09.06.2014 - в отговор на писмото ми от 08.03.2014 was the previous entry in this blog.

До Омбудсмана - напомняне, че чакам отговор от три месеца,17.07.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.