Do NS, 11.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Много благодаря за отговора на молбата ми за съдействие по отношение 7-месечното забавяне от страна на КЗК.  В края на март Комисията е взела решение да се самосезира за остарялата уредба на преводаческата дейност. Аз научих случайно.  В. "Капитал" съобщи новината на 07.04.2014. Надявам се, че сега, след Вашата намеса, ще бъда уведомена от КЗК официално като подател на сигнал съгласно ЗЗК.  

 

С настоящето Ви напомням, че очаквам отговор на писмото, изпратено до Вас на 08.03.2014 г. с копие до други институции и медии (приложено тук по-долу). Ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.

 

Въпросът от 08.03.2014 г. беше "В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?"  

 

Този въпрос е риторичен. Целта е само да бъде обърнато внимание на НС, че няма такъв закон. Не би трябвало да имате затруднения с отговора. 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

----- Original Message -----
From: InfoCenter
Sent: Thursday, April 10, 2014 10:55 AM
Subject: RE: otgovor

Уважаема г-жо Стоянова,

Изпращаме Ви отговор от Главния секретар на Народното събрание, по повод на Ваше писмо.

 

Успешен ден,

Информационно-административен център на парламента

 

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/525

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 11, 2014 5:45 PM.

От НС до КЗК с копие до мен, 10.04.2014 was the previous entry in this blog.

От Омбудсмана до НС с копие до мен, 31.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.