Майкрософт доказва колко е зле машинният превод ... само с четири думи!

| No Comments | No TrackBacks

По материали от статията Microsoft proves just how bad translation technology can be...in just four words, публикувана на адрес:

http://kontax.com/Microsoft_proves_just_how_bad_translation_technology_can_be...in_just_four_words-12206-en.html

 

 

 

Групата за компютърна обработка на естествени езици към Изследователския център на Майкрософт  се състои от 20 учени, лексикографи, лингвисти, софтуерни инженери и експерти по машинен превод. Но те не могат правилно да преведат "Happy International Translation Day" (Честит международен ден на превода*) от английски на френски език.

 

Доказателството (ако е необходимо) се намира в блога „Опит с Уиндоус" (вж. по-долу Windows Experience Blog  в оригиналната статия), където "Happy International Translation Day" (празнуван на 30 септември) е преведен на френски от програмата Bing като "international de traduction heureux jour", т.е. "интернационал на превода честит ден".

 

С научна цел и аз (наистина аз, тук се отклонявам от оригиналната статия, бел. блогър) реших да изпробвам Google, за да видя как се справя. В интерес на истината, без грешка преведе горния пример. Обаче аз реших да му зададох едно просто изречение за превод от английски на български език и той се изложи. Ето моят експеримент:

 

Превод на Google от английски на български език:

 

1. I want you to go. Искам да отида. (Не!) Корекция: Искам ти да отидеш.

 

2. I want him to go. Искам той да отиде. (Да!)

 

3. I want her to go. Искам да отида. (Не!) Корекция: Искам тя да отиде.

 

4. I want them to go. Искам да си отида. (Не!) Корекция: Искам те да отидат.

 

А сега - обратен превод (обичаен тест за качеството на машинния превод):

 

1. Искам да отида. I want to go. (ОК, но изходното изречение беше друго)

 

2. Искам той да отиде. I want him to go. (Да! Правилно и в двете посоки.)

 

3. Искам да си отида. I want to go. (Горе-долу ОК, но изходното изречение беше друго)

 

Извод:

Извършеният машинен превод е с незадоволително качество.

 

Последно - задавам за превод от български на английски език горните изречения, в които обаче личното местоимение е изпуснато:

 

Искам да отида. I want to go. (Да!)

 

Искам да отидеш. I want to go. (Не!) Корекция: I want you to go.

 

Искам да отидат.  I want to go. (Не!) Корекция: I want them to go.

 

Извод:

Така извършеният машинен превод е крайно незадоволителен.

 

Щом машинният превод се справя толкова зле с няколко елементарни думички от родствени езици като английския и българския (макар и далечно родствени, двата са едно  семейство - на индоевропейските езици), лесно можете да си представите катастрофалния резултат при 400 думи (средна дължина на вестникарска статия) или 4 000 (средна дължина на материал за превод) на коренно различни езици.

 

Трябва да признаем все пак, че програмите за машинен превод винаги са снабдени с предупредителен надпис, че са предназначени само за общо ориентиране и не дават гаранция за качеството на превода.

 

Много хора не си дават сметка, че преводът не представлява механично, последователно заместване -  дума по дума - от един език на друг. Преводът е изкуство и наука. Необходими са години занимания за постигане на високо езиково ниво и по двата езика, за да могат правилно да се разбират идеите, изразени на единия език, и правилно да се предават на другия.

 

 

* На български обикновено казваме „Празник на преводача" или "Ден на преводача", а не „Ден на превода".

 

Коментари:

 - Гугъл преводачът е абсолютна шитня! Не само превежда некадърно, а на моменти даже с точно обратното значение.

 

Rennie Todorova Вярно е, че прави грешки, но това е уникална програма. В нея са вложени огромни средства и продължават да се влагат, защото постоянно се усъвършенства. Плод е на усилията на милиони хора. За първи път в човешката история имаме продукт на общопланетарентруд. И то безплатен. Идеята е благородна - хората да се разбират, въпреки че говорят различни езици. Според мен най-добре е да приемем, че машинният превод е помощно средство, подобно на речника. И речник да ползваш, пак може да се объркаш, ако не владееш добре чуждия език. Просто винаги трябва да се внимава. Да се благодарим, че имаме Гугъл с всичките му недостатъци.

 

След тези подробности, които сега научвам, мога да се съглася и даже да се присъединя към благодарностите.

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/361

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 3, 2013 7:28 PM.

До НС и от НС, 24.09.2013 - 03.10.2013 за консулския проектозакон was the previous entry in this blog.

От Администрация на Президента на РБ, 04.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.