Хари Стоянов, Други светове
научнофантастичен роман
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката Невидима врата

Други светове
© Хари Стоянов
Други светове

2010

Поръчайте книгата в pdf формат, готова за отпечатване с принтер

Цялата книга можете да изтеглите
тук (1.0 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Други светове
Първа глава
Втора глава
Трета глава
Четвърта глава
Пета глава
Шеста глава
Седма глава
Осма глава
Девета глава
Десета глава
Единайсета глава
Дванайсета глава
Тринайсета глава
Четиринайсета глава
Петнайсета глава
Шестнайсета глава
Седемнайсета глава
Осемнайсета глава
Деветнайсета глава
Двайсета глава
Двайсет и първа глава
Двайсет и втора глава
Двайсет и трета глава
Двайсет и четвърта глава
Двайсет и пета глава
Двайсет и шеста глава
Двайсет и седма глава
Двайсет и осма глава
Двайсет и девета глава
Трийсета глава
Трийсет и първа глава
Трийсет и втора глава
Трийсет и трета глава
Трийсет и четвърта глава
Трийсет и пета глава
Трийсет и шеста глава
Трийсет и седма глава
Трийсет и осма глава
Трийсет и девета глава
Четирийсета глава
Четирийсет и първа глава
Четирийсет и втора глава
Четирийсет и трета глава
Четирийсет и четвърта глава
Четирийсет и пета глава
Четирийсет и шеста глава
Четирийсет и седма глава
Четирийсет и осма глава
Четирийсет и девета глава
Петдесета глава
Петдесет и първа глава
Петдесет и втора глава
Петдесет и трета глава
Петдесет и четвърта глава
Петдесет и пета глава
Петдесет и шеста глава
Петдесет и седма глава
Петдесет и осма глава
Петдесет и девета глава
Шестдесета глава
Шестдесет и първа глава
Шестдесет и втора глава
Шестдесет и трета глава
Шестдесет и четвърта глава
Шестдесет и пета глава
Шестдесет и шеста глава
Шестдесет и седма глава
Шестдесет и осма глава
Шестдесет и девета глава
Седемдесета глава
Седемдесет и първа глава
Седемдесет и втора глава
Седемдесет и трета глава
Седемдесет и четвърта глава
Седемдесет и пета глава
Седемдесет и шеста глава
Седемдесет и седма глава
Седемдесет и осма глава
Седемдесет и девета глава
Осемдесета глава
Осемдесет и първа глава
Осемдесет и втора глава
Осемдесет и трета глава
Осемдесет и четвърта глава
Осемдесет и пета глава
Осемдесет и шеста глава
Осемдесет и седма глава
Осемдесет и осма глава
Осемдесет и девета глава
Деветдесета глава
Деветдесет и първа глава
Деветдесет и втора глава
Деветдесет и трета глава
Деветдесет и четвърта глава
Деветдесет и пета глава
Това е първият научнофантастичен роман на автора след около 30-годишно затишие:)

...

На втория ден, след като напуснахме нашия свят, бяхме събудени от лъчите на друго слънце. Песента на непознати птици огласяше простора около нас. Друго небе се простираше над главите ни. И най-странното в него бяха двете огромни сини кълба, с вида на които дълго не можахме да свикнем.

...

Алтре Мунс се виждаше като голямо зелено кълбо, осеяно със сини петна. Досетих се, че това са места, покрити с вода. Когато наближихме още повече Алтре Мунс, видях, че сините петна са морета, които се простираха на големи разстояния. По бреговете им имаше множество градове. Бях разбрал, че на Алтре Мунс има много градове, а не е само Ранкодом, както си мислех в началото, но сега се вгледах по-внимателно и видях, че броят им е огромен. Попитах Винко Станс за броя на градовете на Алтре Мунс и той ми каза, че не знае точно, но вероятно са няколко десетки хиляди.

...

След хиляда години на Земята може да се живее добре, както и на Алтре Мунс, но същевременно, на различни места се водят жестоки войни. Природата е замърсена и се опитва да се съвземе, като излива поройни дъждове, извива страховити бури, разпръсква смъртоносни болести, а Земята се тресе от унищожителни земетресения.