ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС, МВнР, ВАП и НС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА КОНСУЛСКИ ЗАКОН - ОТ 16.01.2012 ДО 03.10.2013: ПРИКЛЮЧЕНА УСПЕШНО!

| No Comments | No TrackBacks

18.01.2013 - ТОКУ-ЩО ПОЛУЧИХ МИЛ ОТГОВОР ОТ МВнР НА МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/toku-shto-poluchih-mil-otgovor-ot-mvnr-na-moe-predlojenie.1043530

15.02.2013 - Обсъждаме проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги:
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/15/obsyjdame-proekta-za-zakon-za-konsulskoto-sydeistvie-i-konsu.1053658

21.02.2013 -  КОНСУЛСКИЯТ ПРОЕКТ ВЕЧЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/21/konsulskiiat-proekt-veche-e-vkliuchen-v-zakonodatelnata-prog.1056066

22.02.2013 - КРАТКО СЪОБЩЕНИЕ ЗА "НЕРАБОТЕЩА ФУНКЦИОНАЛНОСТ" НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗПРАТЕНО НА 22.02.2013
http://rennie.blog.bg/novini/2013/02/22/kratko-syobshtenie-za-quot-neraboteshta-funkcionalnost-quot-.1056502

26.02.2013 - ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ „Международно право и юридически въпроси" към МВнР С КОПИЕ ДО ВАП И ПРЕЗИДЕНТА
http://rennie.blog.bg/novini/2013/02/26/pismo-do-direkciia-mejdunarodno-pravo-i-iuridicheski-vyprosi.1057937

01.03.2013 -  ПИСМО ДО ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ДО ДИРЕКЦИЯ „Международно право и юридически въпроси" КЪМ МВнР
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/01/pismo-do-portala-za-obshtestveni-konsultacii-i-do-direkciia-.1059473

06.03.2013 ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ И СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" КЪМ МВнР С КОПИЕ ДО КО И ПРАВНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪНШНО
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/06/pismo-do-direkciia-quot-informaciia-i-situacionen-centyr-quo.1061493

07.03.2013 КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА БДД ПО КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/07/kritichen-komentar-na-bdd-po-konsulskiia-proektozakon.1061528

На 13.03.2013 Николай Младенов, току-що свален от власт, съжалява, че не е имал време да пробута консулския закон и изразява надежда, че делото му ще бъде продължено от новото правителство след изборите на 12.05.2013 (статия в "Труд"):

"Той изрази съжаление и че не е успял да довърши работата по законопроект, по който се надява след изборите новото правителство да продължи да работи - Законът за консулската защита на българските граждани в чужбина.

"Сигурен съм, че в перспектива всички ще си дадем сметка, че е важно българските граждани да познават не само правата си, но да знаят и какви са ангажиментите на държавата, когато пътуват в чужбина, и когато се сблъскват с трудности", заяви Младенов."
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1838924


Мой коментар от 26.04.13 на сайта:
https://nmladenov.wordpress.com/2013/01/16/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/#comment-43

Това не е закон, а виц. Заверката на подписа на преводача - първа гизда консулска услуга. Грохналият Правилник за легализациите, заверките и преводите - прекрасен пример за съвременна нормативна уредба. Да се смееш ли, да плачеш ли ... За трагикомичното намерението на Николай Младенов да въведе т.нар. "нови изисквания" към преводаческите агенции пък да не говорим.

 

25.05.2013 - Писмо до ВАП във връзка с липсата на отговор от МВнР по консулския проектозакон
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---25052013.html

 

03.06.2013 - Отговор от КО на мое писмо до ВАП от 25.05.2013:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03062013.html

 

12.06.2013 - Писмо до КО във връзка с консулския проектозакон в отговор на писмото им от 03.06.2013 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-120613.html

 

24.09.2013 - 03.10.2013 - До НС и от НС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-24092013-1.html
Получих категоричен отговор, че калпавият консулски проектозакон на Младенов не е включен в законодателната програма на 42-то НС.

 

 КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА Е ПРИКЛЮЧЕНА УСПЕШНО НА 03.10.2013 г. 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/260

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 2, 2013 8:06 PM.

АКО БЯХ ПРЕВОДАЧ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА was the previous entry in this blog.

ОТГОВОР ОТ КО НА МОЕ ПИСМО ДО ВАП, 03.06.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.