ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СПБ и НАПА-България, 07.06.2013 с копие до агенции, медии и др.

| No Comments | No TrackBacks
Уважаемо ръководство на СПБ и НАПА-България,
 
Надявам се в най-скоро време - може би още утре на срещата, организирана от НАПА (предполагам, че ще присъства и представител на СПБ),  да повдигнете въпроса за фиктивния договор, който и СПБ, наред с членовете на НАПА и хиляди други агенции за преводи в страната, са сключвали години наред с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите и който стотици от тях, в т.ч. СПБ, са подновили за срок до края на 2013 г. 
 
Фиктивният договор е разгледан подробно в тази статия, където е представено сравнение между него и същински договор за възлагане между МФ и фирми за почистване: 
 
ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html
 
Освен фиктивния договор, има и други нередности, на които е време да обърнете внимание. Може би е добра идея  да направите официално, публично изявление - колкото по-скоро, толкова по-добре. Можете например да се изкажете за незаконната заверка на подписа на преводача от страна на МВнР и продължаващото събиране на отменената още преди няколко години такса за извършването на тази незаконна заверка, а защо не и за самия правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958, останал непроменен от 1990 г. насам?  
 
С уважение,
Рени Стоянова, преводач в "Софтис" - фирма за преводи (фирма, не агенция-посредник)
 
Моят блог, където публикувам статии по преводачески въпроси и официалната си кореспонденция с институциите по преводачески проблеми от гледна точка на гражданин и преводач:  http://rennie.blog.bg/
 
Блогът на собственика на "Софтис -  съдържа неговите статии по преводачески въпроси и неговата официална кореспонденция с институциите по преводачески проблеми от гледна точка на собственик на фирма за преводи: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
 
 
Препоръчителни статии и писма:

 

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

ГОЛЯМ СМЕШНИК Е ТОЗИ ПРАВИЛНИК! (разглеждат се остарелите клаузи на правилника една по една)
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/14/goliam-smeshnik-e-tozi-pravilnik.1100373

"До колегите с агенции за преводи, сключили договор с МВнР" + коментари (апелира се към агенциите да пишат до МВнР, че не желаят да мамят клиентите си)
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/02/quot-do-kolegite-s-agencii-za-prevodi-skliuchili-dogovor-s-m.1106304
  
28.05.2013 - Писмо от нашата фирма до МВнР: http://www.softisbg.com/my_first_blog/email.html
30.05.2013 - Мое писмо до дирекция "Консулски отношения" по случай една година от издаване на заповед 95-00-152: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---30052013.html


 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/263

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 7, 2013 8:43 PM.

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА, 11.06.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.