ЕДНА ЖУРНАЛИСТКА ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ МИ СЕ ОБАДИ

| No Comments | No TrackBacks

Забележка, 10.02.2017. Постоянно ме търсят измъчени хора от цялата страна - мислят ме за журналистка от Нова ТВ. Не съм журналистка. Аз съм преводач - по-точно бях преводач (тази година се пенсионирам) - и дъщеря на пострадала от имотна измама, за която водя блог на майка ми на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Първо получих следния любезен имейл:

Здравейте, г-жо Стоянова,
Пиша Ви от новините на Нова телевизия. Моля Ви да ни изпратите телефон за връзка с Вас!
Поздрави,
Denitsa Surudjiiska
News Reporter

News Department
Nova Television

Porsche Business Center
41 Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Tel: +359 2 805 01 29
Fax: +359 2 805 01 73
E-mail: denitza.surudjiiska@ntv.bg

Отговорих така:

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Denitza Surudjiiska
Sent: Thursday, March 28, 2013 4:36 PM
Subject:Re: Vypros ot Ренета Стоянова

 
Здравейте, г-жо Суруджийска,
 
Телефонът ми е  0888 60 90 72, но не мога да Ви обещая, че ще Ви послужи, защото не съм склонна да говоря. Нещата са твърде сериозни.  
 
Информация има предостатъчно в блога ми http://rennie.blog.bg/
 
Там съм публикувала цялата си кореспонденция с институциите, както и някои статии.
 
Диалогът продължава. Накратко, става нещо нередно в МВнР от почти година насам.
 
Никой още не е задал изпратения въпрос, Имате шанс да сте първи.
 
Мога да отговоря писмено на евентуални въпроси.
 
Благодаря, че ми писахте.
 
Поздрави,
Рени Стоянова
 
 

 

Почти веднага телефонът ми звънна. Г-жа Деница Суруджийска се представи и започна да ме уговаря да дам интервю. Вече били взели интервю с "другата страна", сега трябвало и с мен - за баланс. Имаше логика в това. Но когато се опитах да отклоня поканата, като предложих вместо с една никому неизвестна преводачка от Варна да поговорят например със Съюза на преводачите, тонът на госпожата стана настъпателен и гласът й зазвуча заплашително: "Щом заставате зад една теза, трябва да я защитите!" В това вече нямаше логика. Не съм заставала зад никаква теза, просто помолих журналистите да зададат едно въпросче. Ставаше дума за това, кога МВнР ще престане да събира незаконната такса за заверка на подписа на преводача. А тази госпожа ще ми приписва разни тези ... Категорично отказах!

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/179

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 28, 2013 5:44 PM.

МВнР писмо № 13ПР-427 до МС was the previous entry in this blog.

Таксите на МВнР законни is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.