Таксите на МВнР законни

| No Comments | No TrackBacks

Това е заглавието на статията-опровержение на снощната в "Труд". Въпреки че статията отново е под авторството на г-н Георги Ангелов, прекрасните ми впечатления  от него остават. За мен той е един честен и добросъвестен журналист.


22:24    28.03.13

Таксите на МВнР законни


Министерството на външните работи прибира законно такси за удостоверяване на подписи в България, въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина. Това уточниха от МВнР по повод публикация на "Труд", в която се казва, че правилникът на министерството "за заверките, легализациите и преводите на документи и други книжа" противоречи на няколко закона. Въпросният правилник е приет в далечната 1958 г. Таксите за удостоверяване на подписите се събирали съгласно тарифа, определена от Министерството на финансите и на основание на Закона за държавните такси. Външно взема парите под формата на държавни таксови марки.

Както "Труд" писа, удостоверяването на подписи от страна на МВнР няма законова правна рамка, а становището за това е на министерството. От Външно са на мнение, че трябва да се приеме закон за дейността на преводачите и да се въведе статут на "заклетия или съдебен преводач"


Новини
22:24
28.03.13

Таксите на МВнР законни

автор(и): Георги Ангелов, прочитания: 569, коментари: 4

Министерството на външните работи прибира законно такси за удостоверяване на подписи в България, въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина. Това уточниха от МВнР по повод публикацияна "Труд", в която се казва, че правилникът на министерството "за заверките, легализациите и преводите на документи и други книжа" противоречи на няколко закона. Въпросният правилник е приет в далечната 1958 г. Таксите за удостоверяване на подписите се събирали съгласно тарифа, определена от Министерството на финансите и на основание на Закона за държавните такси. Външно взема парите под формата на държавни таксови марки.

Както "Труд" писа, удостоверяването на подписи от страна на МВнР няма законова правна рамка, а становището за това е на министерството. От Външно са на мнение, че трябва да се приеме закон за дейността на преводачите и да се въведе статут на "заклетия или съдебен преводач"

 

 

 

 
 Коментари (4)
обиден коментар Илка Енчева 11:05 Неделя 31 март 2013

Законна или не, моля, посетете блога: http://editor.slavic-center.com, за да се запознаете с положението на преводачите в България!

обиден коментар Хари Стоянов 00:38 Петък 29 март 2013

Обаче, сега чатнах, нали и аз съм си с бг реотан :) "въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина". Ами грешката е вярна! Г.зен негонен бяга! Онези от Външно наистина са калинки. Ще се окаже че всичките им такси са незаконни!

обиден коментар Рени Стоянова 00:01 Петък 29 март 2013

На 20.03.2013 уводомих ВАП: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/20/pismo-do-vap-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izprateno-na-20.1066203

обиден коментар Хари Стоянов 11:29 Четвъртък 28 март 2013

В никакъв случай не бива да се бърка заверката на подпис под документ със заверката на подписа на ПРЕВОДАЧА! Именно заверката на подписа на преводача е незаконна, защото я няма дори и в Правилника от 1958, а таксата, събирана за нея е отменена в края на 2008 или началото на 2009, понеже законодателите са разбрали, че е така. Затова тази такса в старата Тарифа № 3 до 2008 я има, а в следващата - я няма :) Но от Външно са се паникьосали и почват сега да дават зор на съвестните журналисти да пишат опровержения. Но нали знаете. Добре съм докторе, ама целия съм в ... . Браво на Георги Ангелов!


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/180

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 28, 2013 10:45 PM.

ЕДНА ЖУРНАЛИСТКА ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ МИ СЕ ОБАДИ was the previous entry in this blog.

Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.