Информации на тема преводи и легализации

| No Comments | No TrackBacks


Тези информации смущават и преводачите, и преводаческите агенции. 

 

Важно! Официална кореспонденция по въпроса за незаконното „регулиране" на преводаческата дейност от МВнР: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

 

Важно! Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1 (Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове): http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

Решението на КЗК: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html

 

Важно! В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

 

 


24.11.2012 - ЕС СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УВАЖАВАНО ПРОФЕСИОНАЛНО СЪСЛОВИЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/11/24/es-startira-programa-za-izgrajdane-na-uvajavano-profesionaln.1023896


24.12.2012 - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪДЕБНИЯТ ПРЕВОДАЧ В ЧЕХИЯ
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/24/kakvo-predstavliava-sydebniiat-prevodach.1034850
 
19.01.2013 - Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/19/obshti-raziasneniia-otnosno-oformianeto-na-dokumenti-ot-i-za.1044069
 

21.01.2013 - КАКВО Е РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/kakvo-e-regulirana-profesiia.1044726

 

21.01.2013 - В КОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПРОФЕСИЯТА "ПРЕВОДАЧ" Е РЕГУЛИРАНА
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/v-koi-evropeiski-strani-profesiiata-quot-prevodach-quot-e-re.1044728
 
21.01.2013 - В КОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПРОФЕСИЯТА "ПРЕВОДАЧ" НЕ Е РЕГУЛИРАНА
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/v-koi-evropeiski-strani-profesiiata-quot-prevodach-quot-ne-e.1044729

 

21.01.2013 - ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОДАЧИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/oshte-informaciia-za-prevodachite-v-razlichnite-evropeiski-s.1044763
 

21.01.2013 - КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЪДЕБНИЯ ПРЕВОД
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/konferenciia-po-vyprosite-na-sydebniia-prevod.1044850
 
13.04.2013 - СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯTA ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/13/stanovishte-na-evropeiskata-komisiia-po-peticiite-ot-30-01-2.1100187
 

 

29.08.2014 -
ТРУДОВ ДОГОВОР И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/08/post-110.htmlГлавен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/540

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 6, 2014 2:12 AM.

Терминологична база, която съм събрала като преводач на специализирани текстове от и на английски език was the previous entry in this blog.

Забавни интерпретации на тема нови изисквания, преводи и легализации is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.