Външно призна, че събира такси извън закона

| No Comments | No TrackBacks

Това е заглавието на статия във в. "Труд", която излезе тази вечер. Автор: Георги Ангелов. Благодаря, г-н Ангелов!

27.03.13

Външно призна, че събира такси извън закона

автор(и): Георги Ангелов, прочитания: 612, коментари: 4

Таксите, събирани от Министерството на външните работи за легализация на превод на документи, са незаконни. Това става ясно от писмо на постоянния секретар на министерството Иван Сираков до Министерския съвет, научи "Труд" от дипломатически източници.

Писмото е в отговор на няколко писма на преводачката от Варна Рени Стоянова, в които тя предлага заверката на преводите на документи, която е задължителна, да отпадне. За всеки документ хората плащат на МВнР такса от 15 до 30 лв. според срока, за който се прави заверката. Наредбата, която урежда отношенията между преводачите и министерството, е от 1958 г. и противоречи на няколко закона.

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена", пише в становището на Външно. Там се казва и че "съобразно закона за нотариусите и нотариалната дейност и ГПК заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите". Изводите в становището на Външно са направени още през 2008 г . от работна група с представители на всички министерства, имащи отношение към казуса.

Юристите на МВнР смятат, че трябва да се направи нов закон за преводите. Министерството възнамерява да изработи нови правила, с които да съкрати голяма част от списъка на документите, подлежащи на легализация и превод.

Фирмите, искащи да подпишат договор за превод на документи с министерството, пък ще трябва да покрият изисквания за европейски стандарт за преводи. Към момента обаче Външно продължава да събира такса за заверка на подписите на преводачи.

 

Коментари:

Илка Енчева 11:30 Неделя 31 март 2013

Днес е законна, утре е незаконна - одиторският доклад на МВнР няма как да се промени, прегледайте от какво печелят най-много: goo.gl/PjKOr

обиден коментар Хари Стоянов 01:07 Събота 30 март 2013

Външно продължава да лъже. Иван Сираков пише, че "като начин на контрол върху преводите МВнР разработи и прие мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, ВЪВЕДЕНИ В ТИПОВ ДОГОВОР...", а в заповед № 95-00-152 съвсем ясно е написано: "Утвърждавам ПРОЕКТ за типов договор..." Къде е УТВЪРДЕНИЯТ типов договор? С какъв акт е утвърден? Кой го е утвърдил? Просто вече една година се гаврят с нас, без да има реално НИКАКВО основание. Сключваме проектодоговори, за които Европейският парламент, Комитетът по петициите, заяви, че МЯРКАТА НЕ Е ОФИЦИАЛНО ПРИЕТА (is not formally adopted)! Е? Ко прайм ся?

обиден коментар Минувач 03:45 Четвъртък 28 март 2013

Заверката от нотариусите няма ли да излиза по-скъпа?

обиден коментар дипломат 10:10 Сряда 27 март 2013

Алек защо заблуждаваш. Парламентарните секретари са от политическите кабинети и нали обещаха да не ги назначават скришом в министерстгвата , защото са политически назначения.

обиден коментар Рени Стоянова 09:49 Сряда 27 март 2013

Некоректно информирате читателите, че някаква преводачка била предлагала заверката на преводите на документи, която е задължителна, да отпадне. Разбира се, че е задължителна. Нещо повече, заверката на преводите на документи е нормална световна практика. Но се извършва от самите преводачи или от нотариус, а не от служителите на МВнР. Това е именно заверката, за която от самото министерство признаха, че не е законосъобразна и пак продължават да я събират, напук на Закона. Пак добре, че най-после си признаха, но защо не спрат веднага да я събират, нито казват кога ще се прекрати събирането й? Тук въобще не става дума за някакво си предложение на преводачка, а за законови изисквания, нарушавани години наред от МВнР. Таксата е само върхът на айсберга. Прокурорът е уведомен и всеки момент се очаква отговор. Очаква се и Министерски съвет да се задейства. А и за Омбудсмана е крайно време да влиза най-после в ролята си на обществен защитник - от юли м.г. му се моля :)

обиден коментар Алек Попов 09:34 Сряда 27 март 2013

Сега като назначиха парламентарния секретар на ГЕРБ Мария Попова за счетоводителка, ке има кой да свята преводите

обиден коментар Хари Стоянов 09:01 Сряда 27 март 2013

Браво! Смятам, че журналистът, написал този материал, е проявил изключителна храброст. Вярно, че за краткото време, което е имал, не е успял да се ориентира съвсем в океана от проблеми в преводаческия бранш, не е разбрал, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не е Наредба, но това е бял кахър :) Проблемът е, че той не урежда отношенията между външно и преводачите. Преводачите, за съжаление, тук са излишните. Тях никой не ги бръсне за нищо. Просто нямат право да заверят собственоръчно своя официален превод. А таксата, която все още се удържа за заверката на техния подпис, няма нищо общо нито с Правилника, нито с Тарифа № 3 за таксите, удържани от външно.

обиден коментар от село 08:55 Сряда 27 март 2013

КАКВА е тази зграда на снимката що за разточителство е това и какво прави многобройната администрация вътре Сигорно ТОДОР Живков я е построил за бедните селяни с незаконо събраните такси.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/177

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2013 10:39 PM.

ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР С Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, РЕПОРТЕР ОТ В. „ТРУД" was the previous entry in this blog.

МВнР писмо № 13ПР-427 до МС is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.