ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ И СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" КЪМ МВнР С КОПИЕ ДО КО И ПРАВНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪНШНО

| No Comments | No TrackBacks


По повод кратката си кореспонция преди почти два месеца с г-жа Марина Желязкова от дирекция "Информация и ситуационен център" към МВнР, днес изпратих следното писмо до тази дирекция с копие до КО и правната дирекция на МВнР:

 

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: info@mfa.bg
Cc: Consular@mfa.bg ; ild@mfa.bg
Sent: Wednesday, March 06, 2013 2:13 PM
Subject: Fw: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Здравейте,
 
Бихте ли ми помогнали за получаване на отговор кога и от кого ще бъдат разгледани и обсъдени предложенията ми от 16.01.2013 г. да бъде съставен нов Правилник за легализациите, в който да няма Глава "Преводи", нито разпоредба за държавен монопол в лицето на МВнР върху всички официални преводи на документи в цялата страна и по цял свят (чл. 2а, ал 1), а Глава втора "Легализации" да бъде преработена, за да не обърква гражданите с остарелите си разпоредби?
 
Обръщам се към Вас, защото още на 18.01.2013 г-жа Марина Желязкова от Вашата дирекция ми обеща, че предложенията ми ще бъдат разгледани и обсъдени, но след това връзката се изгуби, а предложенията ми пропаднаха някъде.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
Р. Стоянова
 
Прилагам кратката си кореспонденция с г-жа М. Желязкова, завършила с липса на отговор: 
 
 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: consultations@mfa.government.bg
Sent: Friday, February 15, 2013 11:09 PM
Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Здравейте,
 
Само да попитам, дали предложенията ми са приети, а ако са отхвърлени - защо?
 

Поздрави,

Рени Стоянова

----- Original Message -----
From: consultations@mfa.government.bg
To: rennie@softisbg.com
Sent: Friday, January 18, 2013 1:15 PM
Subject: RE: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
 

Благодаря за предложенията Ви. Ще бъдат разгледани и обсъдени.

 

Поздрави,

Марина Желязкова

 

 

Marina ZHELYAZKOVA

Junior Expert

Information and Situation Center

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria

phone: (+359) 2 948 20 36
 

 

 

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Wednesday, January 16, 2013 7:28 PM
To: consultations
Subject: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

 

Предлагам  да се създаде нов Правилник за легализациите, в който да няма глава „Преводи", нито текст като сегашния в чл. 2а, ал. 1.

 

Представям си правилник, който да дава ясна информация на гражданите как точно се обработват документи в дирекция „Консулски отношения" на МВнР, не като сегашната глава втора („Легализации"), чиито остарели разпоредби само объркват гражданите.

 

С пожелание за успех,

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/127

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 6, 2013 5:27 PM.

ПИСМО ОТ КО, ПОЛУЧЕНО НА 04.03.2013 г. И МОЙ ОТГОВОР ОТ СЪЩАТА ДАТА was the previous entry in this blog.

КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА БДД ПО КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.