КАК СЕ СТИГНА ДОТАМ, ЧЕ ПОЛУЧИХ КОПИЕ ОТ ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС

| No Comments | No TrackBacks

Някои колеги изразиха изненада и недоверие, че е възможно неизвестна личност като мен наистина да получи копие от официално писмо, изпратено от  МВнР до МС, затова публикувам хронологията на кореспонденцията си с МС, започнала преди около 7 месеца, чийто логичен и съвсем закономерен резултат е полученото копие.

 

На 03.09.2012 г. изпратих писмо до Приемна на МС, с което ги помолих да попитат Н. Младенов какви точно официални преводи не е разрешено да се извършват без  договор с МВнР за извършване на официални преводи:

МОЕ ПИСМО ДО ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ИЗПРАТЕНО НА 03.09.2012 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-03-.1032561

 

На 18.09.2012 г. получих и официален отговор от МС, че са препратили въпроса ми към МВнР.

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 18.09.2012 ПО Е-ПОЩА:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-09-.1034020

 

 

На 18.12.2012, след напомняне, че очаквам отговор на писмото от 03.09.12, препратено до МВнР на 18.09.2012 г, получих отговор от МС, че в резултат на проверка са получили становище от Външно изх. №  12ПР-1149 от 28.09.2012 г. от две страници с копие до мен, като сега ми го изпращат отново - за яснота..

 ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 18.12.2012 ПО Е-ПОЩА КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/18/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-12-.1032922

 

 

 Тъй като приложеното становище на МВнР липсваше, вечерта на същата дата, 18.12.2012, изпратих кратко писмо по е-поща с молба да получа липсващото становище.  

 МОЕ ПИСМО ДО ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ИЗПРАТЕНО НА

18.12.2012 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-18-.1033921

 

 

След неколкократно напомняне, на 16.01.2013 г. най-после получих дълго чаканото становище на МВнР. Оказа се, че е съвсем кратко, а уж щеше да бъде от две страници.

ДЪЛГО ЧАКАНОТО СТАНОВИЩЕ НА МВнР

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/16/dylgo-chakanoto-stanovishte-na-mvnr.1042968

 

 

Веднага изпратих писмо до МС с копие до НС, в което написах, че дългочаканото  становище на МВнР не е отговор на въпроса ми от 03.09.12, но напълно разбирам,  че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

 

 

На 31.01.2013 получих официално писмо отМС до МВнР с копие до мен, в което МС искаше отговор от МВнР.

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 31.01.2013 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/31/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-31-01-.1048369

 

Именно отговорът на МВнР до МС представлява въпросното официално писмо с копие до мен, в което МВнР признава, че заверката на подписа на преводача е незаконосъобразна и следва да се отмени:

ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС С КОПИЕ ДО МЕН

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/171

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 25, 2013 1:06 PM.

ГОЛЯМОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МВНР КЪМ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 26.03.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.