Пример № 41 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 41

Лица: Съдии от ВКС

Документ: Решение  № 523 от 10.06.2009 на ВКС, 4-то гр.отд., по гр. д. № 1945/2009, потвърдено от 5-членен състав с Определение № 1 от 10.01.2011 по гр.д. № 26/2010 на ВКС

Тема: Наказват нотариус за това, че е извършила обстойна проверка на дееспособността. Наказват я  за проявена бдителност! Самоинициатива било да се обади на личния лекар поради съмнения в дееспособността на възрастната продавачка и да чуе - от лекаря, от компетентното медицинско лице! - че възрастната жена страда от старческа деменция, след което да откаже сделката?! Излиза, че от самата Нотариалната камара и от самия ВКС не разрешават на нотариусите да работят добросъвестно!

-

за неизпълнение на задължения по чл. 578, ал. 4 ГПК п. удостоверяване на подписа на Х. К. от с. С., извършено на 3. 11. 2008 год. Разпоредбата изисква от нотариуса, преди да издаде съответния акт, да провери дееспособността на лицето, чието изявление ще бъде удостоверено. При извършеното от дисциплинарната комисия, разследване е установено, че такава проверка за дееспособността на лицето Х. К. , не е била направена от нотариус Д. или преценката й по този въпрос е била недостатъчно задълбочена (Дисциплинарната комисия не е разбрала какво точно е провинението - дали е липса на проверка или е недостатъчно задълбочена проверка, бел. блогър) Правилно, в мотивите на решението на дисциплинарната комисия са посочени последващите действия на нотариус Д. - отказът й да издаде нотариален акт за разпоредителната сделка на Х. К. с обяснението, че тя не разбира смисъла и значението на действията си, както и проявената от нотариуса самоинициатива да се свърже с личния лекар на Х. К. (самоинициатива ли? хм! съвсем нормално е нотариусът да се обади на личния лекар; това със самоинициативата ми напомня глупостите от соцвреме, когато никой да не смееше да направи нищо без заповед „отгоре", да не би да го обвинят, че проявява самоинициатива), от когото е получила информация за състоянието й на старческа деменция (хат-такаа!). Няма спор, че в случая има формално неизпълнение на чл. 578, ал. 4 ГПК (формално неизпълнение - глупости! в чл. 578, ал. 4 ГПК изобщо не пише как точно нотариусът проверява дееспособността, така че нотариусът има пълната свобода да действа, както му диктуват разумът и моралът) относно проверката на дееспособността на лицето, чийто подпис е удостоверила нотариус Д. , за което има основание да бъде наказана, а същевременно дисциплинарната комисия е отчела цялостното поведение на Д. , т.е. предотвратяване на разпореждането с отказа да издаде другия нотариален акт и липсата на увреждане на евентуално заинтересованите лица, поради което е определила най-лекото наказание „порицание" (нотариусът заслужава награда, а те я наказват; добре поне, че наказанието е най-лекото)

       Забележка. По принцип, проверката на дееспособността е извън компетентността на нотариусите. Това е работа на лекарите. Именно с този аргумент съдиите оправдават нотариусите в случай, че са изповядали сделка с участието на „луд за връзване". Така че констатациите за липса на задълбочена проверка на дееспособността от страна на нотариуса са несериозни. Още повече, че в конкретния случай нотариусът е извършила точно такава проверка, задълбочена, каквото и да си пишат съдиите.

-

               Вж също и: 2016-2017 Как нотариусът се убеждава, че страните са дееспособни - дискусии в юридически форум. Добавила съм бележки в синьо за очаквания Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1989

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.