ПУСНАХ ОЩЕ ЕДИН ПОСТИНГ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА МАРИН РАЙКОВ

| No Comments | No TrackBacks

Пуснах още един постинг, макар че няма признаци да е забелязал първия. В ужасен шок съм. Тотална психотравма!

Пристигна отговор от Европейската комисия по петициите. Господи, какви ги е вършил Николай Младенов! Моля Ви, бързо вземайте мерки - хиляди преводачески агенции, фирми и преводачи са изгаврени, унизени и съсипани. Собственикът на фирмата, в която работя, преди малко изпрати писмо-отговор до Иван Сираков в тази връзка:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/30/pismo-do-ivan-sirakov.1069660
 
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/184

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 30, 2013 3:25 AM.

Писмо до Иван Сираков was the previous entry in this blog.

ПРОЕКТ ЗА РОМАН, КОЙТО ВЕЧЕ Е НАПИСАН* - Първа глава is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.