17.04.2017 Разговор във фейсбук с новия ми приятел за нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Този материал е част от Лирически отклонения

18.04.2017

Р. Стоянова

-

Разговор във фейсбук  с новия ми приятел за нашия случай на имотна измама

Разговорът стартира по повод споделянето на една любопитна новина от началото на тази година (2017), на която случайно попаднах, докато ровех в интернет с ключова дума фалшифициран подпис. Става дума за една статия със заглавие Как работи прокуратурата? (ако линкът не работи, натисни тук)

                    В нея се обяснява, че СРП отказала да образува ДП с аргумента, че няма престъпление, въпреки че е установила фалшифициран подпис върху документ. Значи в нашия случай на имотна измама, помислих си аз (и го написах във фейсбук), са установили нещо много по-страшно от фалшифицирания подпис на майка ми върху пълномощното, щом не са могли да постановят отказ. Ще трябва да изискам постановлението за образуване на нашето ДП.

          След което продължих да си разсъждавам "на глас" върху моя дувар, ето така:

              В нашия случай на имотна измама има три документа, които очакват компетентната преценка на прокурора от 2013 г. - вж Документните престъпления в нашия случай на имотна измама И трите са официални удостоверителни документи. И трите са истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, но с невярно съдържание (лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82). Може би за прокуратурата щеше да бъде много по-лесно, ако някой гражданин беше подправил тези официални документи. За съжаление, лъжливото документиране в тях е извършено от самите длъжностни лица, положили истинските си подписи - кмета на с. Гороцвет, Разградско (в пълномощното), н-к зем. служба Д. Митрополия (в преписите от решения на ПК) и нотариус Иванов 007 (в двата нот. акта за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013).

                   За нотариуса трябваше да наблегна на това, че е приел не просто невписани документи за собственост в препис, а превдопрепис от неподписани документи за собственост, като цитирам д-р Раймундов, стр. 64-65 от книгата му "Документни имотни измами": "Неподписаният документ няма нито правни, нито фактически последици, защото не е в състояние да предизвика последиците, за които е предвиден. Тук не става дума само за доказателствено значение на неподписания документ, което очевидно не е налице, става въпрос за невъзможността да настъпят тези правни и фактически последици, които законът свързва с един документ. Неподписаната диплома за висше образование не може да породи правомощия на нейния приносител, които правният ред предвижда за лица, завършили висше образование. Неподписаният болничен лист не може да породи предвидените в закона правни последици за неговия приносител, а именно да ползва отпуск по болест и да получава болнично обезщетение. Неподписаният официален документ не отговаря на изискванията на по чл. 93, т.5 НК, защото не е ясно дали е издаден от компетентно длъжностно лице, в кръга на службата му по установения ред и предвидената форма за това. Неподписаният официален документ може да съставлява само етап от окончателното издаване на официален документ, когато е положен и подписът на компетентното лице. Неподписаният официален документ на практика е на практика един незавършен ъв фактическия си състав документ и затова представлява по-скоро проект за официален документ."

                  И пак да приложа извадката от съдебни решения за неподписани решения на поземлена комисия

            Както и показанията на н-к ОСЗ-Д. Митрополия - с молба за компетентна преценка от прокурора

              Може би ще бъде добре да поясня, че преди н-к ОЗС да направи горните самопризнания, пр. Ивета Маркович се беше произнесла правно-неграмотно за тези псевдо-преписи.

              Както и че около две години след глуповатото произнасяне на пр. Ивета Маркович, председателят на Нотариалната камара каза, че това са документи с невярно съдържание - категорично.

            Не знам дали си струва да включа и въпиющо правно-неграмотното становище на Лиляна Кузманова от Инспектората на МП: "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала." Да не си помислят, че се заяждам? Особено, ако добавя, че "и първокурсник от ЮФ знае, че неподписан документ е проекто-документ. Като заклет преводач с 15-годишен опит, аз също го знам", както съм го написала в пример № 33.

 

Тук се обади един стар ФБ приятел:

- Рени, крайно време е да прекратиш това себемъчение и да заведеш гражданско дело! Още преди около 20-ина години Александър Джеров беше казал (не мога да цитирам източник, но помня добре), че в България прокуратура просто ... няма! И няма никакво значение какви точно са обстоятелствата, щом е налице нарушение на твое лично и имуществено право. ГПК, чл. 2: "Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права."

                  Аз: Страх ме е, стари мой приятелю. Миналата година майка ми изпрати до ОС-Плевен жалба срещу определение на РС-Плевен и възражение срещу протеста на прокурора. Съдът се произнесе само по една от 4-те точки в жалбата, а възражението изобщо не спомена. Тогава майка ми писа жалба до председателя на съда за случилото се и цитира Постановление No 1 от 10.XI.1985 г., Пленум на ВС, според което съдът е длъжен да разгледа иска на предявеното основание. Когато съдът не е разгледал иска на предявеното основание, т.е. разгледал е иск, който не е предявен и не е разгледал предявения, постановеното решение е недопустимо. И знаеш ли какъв отговор получи? Резолюция от не знам кого, изпратена в плик, адресиран до майка ми. Силно казано - резолюция. Надраскани на ръка два-три реда върху жалбата на майка ми: отгоре по диагонал: "Да се отговори, че съд. акт е влязъл в сила и не може да бъде ревизиран (подпис: не се чете)."

            Ето възражението на майка ми срещу протеста на прокурора, което съдът изобщо не спомена: http://softisbg.com/dannies_blog/16.02.2016%20Vazrazhenie%20sreshtu%20protesta%20na%20markovich.pdf

                 Старият приятел: Да, те така правят. Ти предявяваш даден иск - един от няколко в исковата молба, и те не се произнасят по него. Правят се на дръж ми шапката корумпоелементите му с корумпоелементи, изродите му с изроди! Имал съм такива случаи. Това е предостатъчно основание за жалба до Страсбург, но там пък ще кажат, че това е "маловажен случай". Но ако предявиш генерален иск - един-единствен, рано или късно решение ще бъде издадено.

-

Тук се включи новият ми приятел, напълно непознат:

- Просто се консултирайте с адвокат, на когото може да разчитате. Ако се съмнявате в неговото мнение, дублирайте го с втори адвокат, или дори трети адвокат! За предварителен преглед на документи няма да дължите кой знае колко - между 60 и 150 лв. във вашия случай...

            А постановление за отказ от образуване на Досъдебно производство се обжалва безсрочно и безплатно пред горестоящата прокуратура...

             Административният ръководител на съда правилно ​ви е написал, че съдебният акт е влязъл в сила и е необжалваем - трябвало е да го обжалвате в съответния срок пред горната съдебна инстанция... Или да искате възстановяване на срока за обжалване, ако са налице съответните основания в закона (например престой в болница).

              И последно - по казуса с подправения подпис на Теленор - колегите са го написали ясно - жали се постановлението за отказ на СРП пред СГП - нито има срок за обжалването​, нито се плаща такса!! В интерес на истината, по действащия закон дори и прокуратурата да образува ДП, то ще бъде спряно скоро след това, поради липса на извършител (иска да каже, поради неразкриване на извършителя, бел. моя)!! Предполагам, че това е причината. Подобни дела с подправени документи се разрешават по гражданско-правен ред от гражданските съдилища, а не от наказателните съдилища. Г-н [старият ви приятел] правилно ви е казал - а ако не разполагате с пари за държавни такси и адвокат, можете да ползвате безплатна правна помощ и да бъдете освободени от държавни такси...

-

Аз: Историята с Теленор не е наша. Просто я споделих, защото ми направи впечатление, че дори при фалшифициран подпис отказват образуване на ДП, следователно, за да образуват такова (както е нашия случай), трябва да са установили и други нередности.

-

Ето историята на нашето разследване:

-

20.12.2013 ДП-то е образувано след 6-месечна предварителна проверка

30.10.2014 Постановление за прекратяване

13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението

02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава отменянето

24.07.2015 Постановление за прекратяване

01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението

01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава отменянето

Средата на март 2016 - самоотвод на набл. прокурор, нов набл. покурор

-

Оттогава насам повече от година - пълно мълчание. ДП-то уж е спряно (дори и в това не съм сигурна). Всъщност мълчанието е от години - още от 2014. http://softisbg.com/dannies_blog/malchanieto-na-prokurorite.html

-

Новият приятел: Искайте наказание за районните прокурори, които действат през главата на окръжните прокурори. И съберете всички относими документи и идете при читав и неподкупен адвокат... Това мога да ви посъветвам. Успех.

-

Аз: Поискала съм, по-точно, майка ми приживе е поискала. Отговор няма. Първо писа до админ. р-л на РП на 27.12.2016 и пак до него на 17.02.2017, когато отново го помоли да разгледа жалбата й от 27.12.2016 за действие или бездействие на районен прокурор, което неоправдано забавя производството (чл. 307 ЗСВ). Писмото от 17.02.2017 е публикувано на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/17022017----.html (тук има и линк към жалбата от 27.12.2016, както и към цялата кратка кореспонденция с админ. р-л на РП)

-

На 13.02.2017 майка ми помоли за проверка и ВСС. Отговор също няма

-

Новият приятел: Не разбирам защо не действате по гражданско правен ред?!? А жалбите до ВСС да са паралелни... Те не се губят.

-

Аз: А пък мненията на адвокатите се обобщават най-добре с казаното (на запис) от един плевенски адвокат: "Законът и действителността са две различни неща" - казва го на 1:30 минута.            

                На записа се чува как един плевенски адвокат ми обяснява, че не мога да получа нотариално дело от нотариус. Разговорът е проведен през лятото на 2014. Добре, че се консултирах и с варненски адвокат и месец-два по-късно го получих без проблем.

(съвет към гражданите) Ако вие или ваш близък пострадате от имотна измама, да знаете, че първото нещо е да вземете заверено копие от нотариалното дело. То съдържа не само нот. акт, но и приложените към него документи. Не се оставяйте да ви лъжат, че нямате право да го получите. Има една НАРЕДБА № 32 ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ. В наредбата пише: "Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2003 г.) Справки по нотариалните дела на нотариуса се дават само на страните техни правоприемници, както и на представителите им по закон или по упълномощаване. Пълномощник, който не е адвокат, трябва да е упълномощен изрично с пълномощно с нотариално удостоверен подпис." Ако сделката касае ваш имот, направо отивате при нотариуса и искате заверено копие от нот. дело по тази сделка. В моя случай ставаше дума за две сделки с имоти на майка ми, затова тя ми даде пълномощно, заверено от варненски нотариус, отидох в Плевен и получих двете нотариални дела от нотариус Иван Иванов 007.

-

Още малко съвети към гражданите в случай, че пострадат от имотна измама. Освен с копия от архива на нотариуса, изповядал сделката, трябва да се снабдите и с копия от архива на нотариуса или кмета, заверил пълномощното. Оттук изисквате: копие от втория екземпляр на пълномощното и копие от регистъра за нотариални заверки, по-точно, само страницата, където е заведена регистрацията на заверените документи; ако нотариус е извършил заверката, пълномощното трябва да е качено в електронния регистър на информационната система; в момента, когато пиша това, в платформата за обществено обсъждане strategy.bg е публикуван проект за допълнение на Наредба №32 за архива на нотариусите така, че и кметовете да качват пълномощните в електронния регистър. Там има и мои предложения (бел. моя, 18.04.2017)

-

Новият приятел: [Старият ви приятел] ви казва ясно какво да направите, а най-лесно става като заведете гражданско дело в съда - тогава всички документи, които са нужни, ще бъдат пратени в съда. Вие искате ли да си решите проблема или искате да гоните Михаля от прокуратурата?! Завеждате си делото, осъждате ответника/ответниците, присъждат ви направените разноски и после си правите каквото си искате. Ако бяхте завели дело през 2014 г. досега щеше да е приключило...

              Всеки читав колега ще ви каже, че най-чистият начин да си защитите интереса в случая, е гражданско дело. Ако имаше обвиняем/подсъдим, за когото е доказано, че е подправял документи, тогава е друго - тогава и прокуратурата ще може да го гони. Но след като няма такова лице, начинът е в съда по гражданско правен ред!

-

Аз: Над 20 адвоката + 4-6 нотариуса са ми казали, че нашият случай е от областта на наказателното право (да добавя, че съм показвала пълномощното на над 10 нотариуса и всички бяха единодушни, че това не е пълномощно и се чудеха как го е приел колегата им, обаче нито един от тях не посмя да го напише; по същия начин мълчат и от Нотариалната камара, бел. моя, 18.04.2017).

                Обсъждали сме, разбира се, и гражданско-правния път за действие, но неизбежно стигаме до извода, че шансът ни е почти нулев. Ако прокуратурата не намира престъпление, гражданският съд ще ми каже - г-жо, майка ви е продавала съвсем законно, и даже няма да приеме исковата ми молба.

                Не е вярно, че "всички документи, които са нужни, ще бъдат пратени в съда". Съдът решава кои писмени доказателства да приеме и кои - не.

               Нали знаете, че гражданското право не борави с понятия "престъпление" и "обвинение", а с такива като "нищожност" и "унищожаемост" на договор или на нотариално удостоверяване. Представете си сега, че не намерят нищо нищожно или унищожаемо в нотариалното удостоверяване на пълномощното. Не е трудно. Ще кажат, примерно: "Това, че заверката на съдържанието не е отбелязана в регистъра не е основание за нищожност, тъй като не е сред изрично посочените в чл. 576 ГПК". За фалшифицирания подпис - "на ищцата е, нарочно го е преправила" (има такива съдебни решения, ако щете вярвайте) или пък "не е била добре поради възрастта си и затова го е изкривила, но си е нейният подпис". Нищо чудно и цялото село да се изсипе да свидетелства, че са видели майка ми. Такива ми ти работи...

-

Новият приятел: Изчетох статията, която сте пуснали в блога... (за документните престъпления в нашия случай) Според мен трябва да подадете сигнал срещу нотариус Иванов в нотариалната камара...

                   Поддържам мнението си, че трябва да водите гражданско дело. На 20те адвоката и 6те нотариуса им кажете много здраве от мен. Аз съм водил подобно дело и съм го печелил...

                 Щом майка ви е починала, става още по-сложно... А някои от твърденията в статията в блога не са верни/правилни... (да беше казал поне кои мои твърдения не са верни/правилни; впрочем, в статията няма мои "твърдения", а конкретни документни доказателства, по които още не се е произнесъл компетентно нито един прокурор, а от началото на разследването през лятото на 2013 досега изминаха вече почти 4 години, бел. моя, 18.04.2017)

-

Аз: Подала съм сигнал срещу нотариус Иванов в нотариалната камара още през 2014. Отговор няма. http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-notarialanata-kamara.html

-

Новият приятел: Ами проверете какво се е случило със сигнала! А не да цитирате дим.танев какво е дърдорил по телевизията...

-

Аз: "Аз съм водил подобно дело и съм го печелил..." Ето това ме интересува. Бихте ли обяснили накратко какъв беше случаят? Може и на лични.

          "Ами проверете какво се е случило със сигнала!" Проверила съм. И до Омбудсмана съм писала. Твърдят. че са ми отговорили. Отговорът беше, че Нот. камара не може да тълкува нормативни актове. :)

-

Новият приятел: Ами искайте препис от отговора и като го вземете, ги изкарайте подписалите нотариуси на показ по телевизията и интернет!! Такава глупост никой нотариус няма да подпише!

-

----------------------

В същото време на лични със стария приятел:

-

Той: Действително имаш основание да се страхуваш от непроизнасяне по отделни искова. Затова е най-добре, когато се заведе иск, той да е генерален и неделим на части. Ако трябва да се заведат 2 или 3 и повече искове, най-добре да бъдат разделени във времето и "по логика" така, че да не могат да бъдат обединени. Казва го човек, изпатил от такива нещо и мислил много по въпроса.

-

Аз: Щом няма прокуратура, значи няма и съд. Толкова е просто. Аз съм безправна. Всеки магистрат може да ме подритва като футболна топка, без да се съобразява с никакви закони.

-

Той: Така е, но е път към Страсбург.

-

Аз: Не става, защото от 2012 г. България е въвела механизъм за обезщетяване по случаи като нашия (бездействие). Плащат макс. 10 000 лв. Няма значение колко си изгубил (в нашия, поне 10 пъти повече).

-

Той: Това е друго. Говорим, ако съдът отхвърли окончателно делото ти, тогава отиваш в Страсбург. Не за забавяне (бездействие), а по същество. В момента чета дискусията с новия ти приятел.

-

Аз: Добре, но това ще след 10-15 години. Дотогава я камилата, я камиларят.

-

Той: Е, не чак толкова. И може и да спечелиш в Бг. "Ни играйш, ни пичелиш, играйш - можи и да спичелиш". Камата го е казал.

-

Аз: ОК.

--------------------------------------------------

-

Новият приятел: Имате ли подписан документ от нотариалната камара??? Пратете ми го на лични!

               А моя случай беше, че някой беше подписал друго лице на няколко документа и го беше направил член на сдружение и член на УС на сдружението... Доказахме, че подписите не са негови, и беше отписан от сдружението... При вашия случай ако се докаже, че майка ви не е разписала пълномощните и др.документи, то двете продажби би следвало да могат да се прогласят за нищожни или евентуално да се унищожат... В краен случай, можете да съдите кмета и председателя на ПК за вредите, които сте претърпели в резултат на незаконните действия.

                 Кметът жив ли е още? Няма пречка да искате прокуратурата да му повдигне обвинение!! След като не си е свършил работата, той носи отговорност - не знам дали носи наказателна отговорност за това (не съм пеналист!), но със сигурност носи гражданска отговорност пред майка ви...

-

Аз: Нямам подписан документ от Нотар камара, т.е. протокол от Съвета на нотариусите. Ще трябва наистина да го изискам, но едва ли ще ми го дадат, защото най-вероятно няма такъв. Админ. секретар се е подписала. Срещу нея бях подала жалба чрез Омбудсмана, но оттам ми отговориха, че нямам основания да са оплаквам, защото ми е изпратила отговор съгл. протокол еди-кой си на Съвета на нотариусите.

                    И за кмета сме поискали [повдигане на обвинение], и за н-к зем. служба, и за нотариуса ... Прокурорите мълчат. Хем и съдът им каза още преди повече от година, че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. Вж съдебното определение от 01.02.2016 (пише го в края на 3-та стр. и началото на 4-та)

-

Новият приятел: Разбира се, че трябва да го изискате - и отговора, и копие от протокола на нотариусите.

                 Вижте, по фейсбук няма да решим казуса :) вземете си адвокат и той да образува исково производство срещу кмета и пълномощника, който се е облагодетелствал... Пък прокуратурата когато се задвижи, задвижи. Но вие да си гоните паричното обезщетение, ако няма шанс за имотите...

-

Аз: "Разбира се, че трябва да го изискате - и отговора, и копие от протокола на нотариусите." Добре, и това ще направя, но - повтарям - едва ли ще го получа. Те знаят, че имат право да мълчат и единственият ми ход е да ги съдя, което аз няма да направя, защото ще вляза в големи разходи за един документ, който за нищо няма да ми послужи, освен за ново дело - този път срещу Нотар. камара. По същия начин мълчат и от зем. служба. И тях ли да съдя за мълчалив отказ? Е, не мога да си разпилявам силите на толкова страни.

              Имам по-сериозен проблем - от прокуратурата месеци наред мълчаливо отказват да ми изпратят протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметството (то няма такъв, кметът го е донесъл лично няколко месеца след проверката от полицията, по време на която е установено, че в кметството не се съхранява никакъв втори екземпляр - вероятно затова е образувано ДП-то). Този протокол ми е важен за гражд. дело. Но не го дават, макар че и ОП указа на РП да го изпратят.

-

Новият приятел: Така като гледам, на вас не ви трябва адвокат. Извинете, но вие не сте юрист, а твърдите, че някакъв [протокол] за изземване на пълномощно ви е важен за гражданско дело!? Кой ви каза това?!?!

-

Аз: "майка ви не е разписала пълномощните и др.документи" Майка ми е подписала единия екземпляр на пълномощното, една декларация по ЗННД и една по ДОПК (за втората по ДОПК не знам, не ми изпращат копие). Подписала ги е в дома си в гр. Варна (нейни показания пред разследващите; пред гражд. съд няма как да дава показания, понеже е починала). С тези документи са изповядани две покупко-продажби. Ако навсякъде подписът й беше фалшифициран, щеше да е като във Вашия случай.

-

Новият приятел: Чакайте, единият екземпляр от пълномощното идентичен ли е като съдържание с другия екземпляр?

-

Аз: Горе-долу. Писани са на ръка. И дори трите имена на майка ми са изписани прилично истински (не е изключено да са нанесени с техническо средство, бел. моя, 18.04.2017). Само подписите й са различни.

-

Новият приятел: Ако сделките са изповядани чрез подписания от майка ви екземпляр, много трудно ще успеете да направите​ каквото и да било...

-

Аз: Именно!

-

Новият приятел: Още повече, че тя е покойница вече...

-

Аз: Ето това е. Разбрахме се. :) Абе не можах да разбера откъде се появихте, като не сме приятели?

-

Новият приятел: Приятел съм на г-н Стария ви приятел :)

-

Аз: Да, разбрах, но не знаех, че приятелите на моите приятели също могат да пишат на моя дувар. Всъщност, съвсем логично е, нали точно така се казва - "Приятелите на моите приятели са и мои приятели" :)

-

Новият приятел: Но ако действително майка ви е подписала пълномощното и декларациите, тогава къде е престъплението? Предполагам, че са й казали да се подпише малко по-долу и впоследствие са допълнили текста на пълномощното??

-

Забележка. Дописването е налице. Има две експертизи за различни химикални смеси и различни подложки. Не е на гърба на пълномощното, а на първата страница, в предварително оставени празни редове след първия имот (2,880 дка горска територия, изсечена). Имотите са по един на ред. Дописаните са на позиции №2, 3, 4 и 5 (4 ниви с обща площ над 50 дка, дългогодишно арендувани, носещи хубава рента). Дописването се забелязва и с просто око, дори върху черно-бялото копие. Майка ми не е чела пълномощното, така че дори да са били вписани наведнъж всичките й земи, тя пак е нямало да забележи измамата. Явно не са посмели, за да не би случайно да вземе да го прочете. Но въпросът в нашия случай е друг - откъде е гледал пълномощникът, като е описвал имотите в пълномощното? За първия имот е ясно откъде - имал е нотар. му акт още от 2012 г. покрай сечта (отделен въпрос е, защо го е укрил от нотариуса). Откъде обаче е взел данните за нивите? Майка ми е категорична, че не му е давала нотар. си акт, нито решенията на ПК, нито е говорила с него за дописваните имоти. Най-вероятно ги е взел направо от зем. служба, тъй като е допуснал същата грешка в площта на най-голямата нива - дребна грешка, но издайническа. Майка ми беше писала за това на първия набл. прокурор, но писмото й остана без отговор.

20.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1 и стр. 2  - Станимир (псевдопълномощника) е взел данните за имотите от ОСЗ-Д. Митрополия (без отговор)

-

Новият приятел: Това, че заверките на подписа и съдържанието не са вписани в съответната книга в кметството, не означава непременно, че кметът е извършил престъпление, защото тогава става "дума срещу дума" (това не го разбирам, освен да означава, че писмените доказателства нямат силата на гласните? нали всички адвокати казваха, че съдиите не гледат документи, а слушат свидетели, бел. моя, 18.04.2017) А майка ви има интерес да твърди, че не е подписвала пълномощното и декларациите. Не казвам, че майка ви е лъгала пред разследващите органи, но казвам, че след като подписите под пълномощното и декларациите са нейни, тогава нотариусът не носи никаква отговорност. За неподписаните решения на ПК, които са дадени като препис също е спорно дали нотариусът отговаря, защото той проверява формално дали печатът на ПК е налице... Отговорност носи издалият преписа.

-

Аз: Ей, недейте така, де, г-н адвокат! За покупко-продажба се прави пълномощно в два екземпляра с по два щемпела на всеки - за подпис и за съдържание. Упълномощителят подписва и двата пред нотариуса, като единият остава на съхранение в кантората. Наясно съм обаче, че съдиите не обръщат внимание дали е спазена тази процедура. Защо ли?

-

Новият приятел: Да, така е, само че кметът сигурно е казал, че вторият документ е изгубен (не е казал, лично го е донесъл на разследващите няколко месеца след проверката в кметството, бел.моя, 18.04.2017). Кметът не е нотариус, а само изпълнява функции на нотариус. Доколкото помня самата нормативна уредба за пълномощните, заверени от кметовете, не е съвсем пълна и добра. Не знам дали нотариусът има как да проверява автентичността на подписа и верността на съдържанието на пълномощно, заверено от кмета. Но дори и да се е обадил на кмета, той му е казал, че действително е заверил това пълномощно. В някои случаи дори и законът е безсилен пред мошениците, които са успели да влязат под кожата на възрастните хора...

-

Аз: Кметът носи наказателна отговорност за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 за това, че е удостоверил, че е заверил съдържанието на пълномощното на 12.02.2013 под №2-А, т. I, акт 2, защото в регистъра липсва такава номерация (изобщо липсва каквото и да е отбелязване за заверка на съдържанието).

"кметът сигурно е казал, че вторият документ е изгубен" Не, донесъл го е лично на разследващите няколко месеца след проверката от полицията. Екземплярът, който е донесъл, е бил с фалшифициран подпис на майка ми. Експертиза не е правена или поне резултатите не са налични в постановлението на прокурора.

-

Новият приятел: Как знаете, че е фалшифициран подписа на майка ви, след като няма експертиза?

-

Аз: Добър въпрос! Грубо е фалшифициран. Майка ми успя преди да почине да напише писмо до прокурора, че това не е нейния подпис и помоли за копие от експертизата. Това беше на 06.10.2016. На 15.03.2017 майка ми почина, без да получи отговор. Ей-сега ще пусна картинки на двата подписа върху двата екземпляра на пълномощното.

-

Аз: Фалшифицирания подпис ... Истинския подпис

-

Новият приятел: Правомощието за прехвърляне на имотите къде е разположено в пълномощното - в края на текста на пълномощното или още в началото? Да не би пълномощното в началото на текста да е за други действия, а не за извършване на разпореждане с недвижимите имоти?

               Познавате ли упълномощеното от майка ви лице? А тя познавала ли го е? На кого са прехвърлени имотите и на каква цена?

             Докато майка ви е била жива, е трябвало тя да предяви иск срещу пълномощника по чл. 40 ЗЗД и евентуално, ако този иск бъде отхвърлен, е трябвало да иска да получи поне уговорената цена по двете сделки...

Опасявам се, че със смъртта на майка ви, тези й права приживе, не се наследяват..

-

Аз: Правата на пострадала в наказателното се наследяват. И за иск по чл. 108 ЗС - също. Само за искове срещу пълномощника - не. Това са си лични отношения, освен ако се претендира гражданска измама.

-

Старият ми приятел: Г-н Нов приятел на Рени, благодаря, че като мой Facebook friend сте видял проблема на Рени и й давате съвети. Гледам вече месеци тук как се мъчи - трябва да заведе дело наистина.

-

Новият ми приятел: Моля. Често гражданите се фиксират върху прокуратурата и я ползват като универсален юрист, който може и знае всичко.. Нито знаят всичко, нито пък отговарят за всичко... Частното имущество на всеки човек е негова лична отговорност. Да, ако има престъпление, което се преследва от прокуратурата, Окей, но прокуратурата не може да води гражданско дело от името на пострадалите...

-

Старият приятел: Рени явно е толкова шокирана и от случая, и от поведението на прокуратурата, че нейното незавеждане на дело е нещо като психологически проблем - според мен. Дано да последва съветите ни (моят - от страна на водил много дела, но неюрист).

-

Новият приятел: Каква полза ако осъдят наказателно виновните лица, ако пострадалите не си върнат собствеността или не получат обезщетение за вредите???

           Ако бяха заведени искове по граждански ред още 2013 или началото на 2014 г., всичко щеше да е 100 пъти по-лесно...

-

Аз: Почти всички адвокати започваха с това, че гражданите искат прокуратурата да им свърши работата. В нашия случай не е точно така. Разполагаме с цялата документация от архива на нотариуса и с част от архива на кмета (каквото са ни изпратили от РП). Провели сме си собствено разследване и сме предоставили резултатите на готово на прокуратурата. А те мълчат. Поне да кажат, така и така, това, което вие считате за престъпление, не е такова.

-

Старият приятел: Рени, ти знаеш и моята епопея с прокуратурата. Тотално бездействие, както при теб. И сега ги съдя.

-

Новият приятел: Хубаво, ваша работа. :) Аз само исках да помогна. Чакайте още прокуратурата да се задвижи. Накрая съдът ще сложи едни условни присъди, а вие ще вземете на босия цървулите. Дано не съм лош пророк ;)

-

Аз: "Аз само исках да помогна." Ако наистина искате да помогнете, много Ви моля, кажете ми накратко за подобния случай, който сте имали и сте го спечелили. Както казах, може и на лични.

-

Новият приятел: Случаят беше, че някой беше разписал един човек на няколко документа, и така го бяха вкарали като член в едно сдружение - член на сдружението, и член на УС. Заведохме гр.д. срещу сдружението и го отписахме от сдружението... За щастие нямаше имуществени вреди, освен че банката не даваше кредит 2-3 години на фирмата му, защото формално е участвал в сдружение..

-

Аз: Аз съм боязлива и предпазлива. Сега съм подала молба за възобновяване на спряното производство и от отговора на набл. прокурор ще зависи следващата ми стъпка. Надявам се да се произнесе.

            "Накрая съдът ще сложи едни условни присъди, а вие ще вземете на босия цървулите" Условни присъди са напълно достатъчни. Щом внесат ОА в наказателното, внасям ИМ в гражданското и го замразявам.

-

Старият приятел: А давностният срок? А загубеното време?

-

Аз: Старият приятел: Давностният срок спира да тече от внасянето на ИМ, по-точно от вписването й. Загубеното време е неизбежна загуба.

-

Новият приятел: Госпожо Стоянова, ако има наказателно дело в съда, ще се включите като частен обвинител и гр.ищец ;) А ако заведете гражданско дело (отделно от наказателното), не ви трябва да чакате никаква прокуратура...

-

Аз: Много Ви моля, само споделете за подобния случай, който сте спечелили, тъй като досега не съм попадала на подобен случай, който да е завършил успешно по гражд.-правен път.

-

Новият приятел: Отговорих ви малко по-горе. И не е ваша работа да срещате подобни случаи - това е работа на адвоката ви! Във Варна има над 1000 колеги!

            Спирам повече - ако 20те адвокати не са ви обяснили тези елементарни неща, значи не сте ги подбирали, както трябва... Доколкото виждам си мислите, че сте веща в правото - за жалост сте веща само в някои аспекти на наказателното право и процес... Когато ме заболи зъб, отивам на зъболекар, когато си счупя крака, отивам на травматолог, когато ми трябва адвокат, чета казуса и закона, а когато ми трябва преводач, наемам такъв по съответния език. Дано ме разберете правилно.

-

Аз: Извинявам се, не мога да намеря отговора Ви за подобния случай. Не се мисля за веща, напротив, постоянно се консултирам за всичко. Аз не съм юрист.

-

Новият приятел: Знам, че не сте юрист. Случаят беше, че някой беше разписал един човек на няколко документа, и така го бяха вкарали като член в едно сдружение - член на сдружението, и член на УС. Заведохме гр.д. срещу сдружението и го отписахме от сдружението... За щастие нямаше имуществени вреди, освен че банката не даваше кредит 2-3 години на фирмата му, защото формално е участвал в сдружение..

-

Аз: А-а, това не е ли по търговското право? Аз си мислех, че е за кметско пълномощно.

-

Новият приятел: Г-жо Стоянова - какво ви бърка Вас това дали е търговско или гражданско?!? Важното е, че не е наказателно право!!!! Вие искате да учите право или да си решите имотния проблем?

-

Аз: Не ми се сърдете, моля! Много благодаря за отделеното време!

-

Новият приятел: Случаите са подобни... Нямам време да ви обяснявам защо е така. Консултирайте се с адвокат, който е вещ в гражданското право, а не в наказателното... И преди всичко проверете какво се е случило с имотите ви. Дали са препродадени вече...

             Не ви се сърдя. Яд ме е, че от толкова колеги, един не се е намерил, да ви накара да си потърсите обезщетението в съда, вместо да се борите с вятърни мелници в прокуратурата...

-

Аз: Не сте запознати с нашия случай, затова смятате, че се боря с вятърни мелници. Не си губете времето. Отново Ви благодаря!

-

Новият приятел: Хахахаха. Изчетох достатъчно по Вашия случай и ми е ясно това, което е важното. Вие си губите времето - даже бих казал, че някои тъпи или недобросъвестни адвокати и нотариуси ви губят времето, а вие им се водите по акъла... Но всеки сам си решава за себе си. Успех.

-

Аз: Нещо се разбъркаха постингите. Може би защото съм отворила два пъти фейсбук.

             "майка ви не е разписала пълномощните и др.документи" Майка ми е подписала единия екземпляр на пълномощното, една декларация по ЗННД и една по ДОПК (за втората по ДОПК не знам, не ми изпращат копие). Подписала ги е в дома си в гр. Варна (нейни показания пред разследващите; пред гражд. съд няма как да дава показания, понеже е починала). С тези документи са изповядани две покупко-продажби. Ако навсякъде подписът й беше фалшифициран, щеше да е като във Вашия случай.

А ето и писмото от майка ми до прокурора за фалшифицирания подпис и регистъра на кметството (тук са приложени и двата екземпляра на пълномощното, както и описание на експертизата)

По чл. 40 ЗЗД не става, защото пълномощното е и за дарение. В такива случаи съдиите казват, че няма вреда, понеже волята била дори без пари да се прехвърлят имотите на когото и да е (на майката на пълномощника в случая, която е продала на друг, той на трети. След образуване на ДП-то, третиято обратно продал на втория, втория на майката на пълномощника, а тя веднага, само след седмица, отново ги продала). Тези подробности липсват в постановлението на прокурора. Липсва и това, че кметът е бил разследван от 2012 и в края на 2013 - осъден по чл. 311, ал. 1 НК за над 100 неприсъствени заверки на подписи. В постановлението от 30.10.2014 за прекратяване пише, че е кмет втори мандат, а по това време той отдавна вече е бил освободен от длъжност - предсрочно, още януари '14.

                 Абе пак нещо ми се разбутаха постингите. Да вземем да спрем, че вече неудобно ми става - толкова време загубихте с мен, нови ми приятелю. За такива разговори се плаща. Аз съм ги водила достатъчно пъти и няма нужда да ги водя пак и пак. Но Вие би трябвало да цените времето си и да не предлагате толкова дълги консултации без пари. От друга страна, може би Ви е интересно?

-

Новият приятел: Интересно ми е, да. От това, което сте ми пратили обаче, виждам, че майка ви се е подписала под едното пълномощно (дадено пред нотариуса) и под декларациите. Тя познава ли упълномощеното лице Станимир от София, Люлин 2?! Вие познавате ли го?

              Според мен няма да излезе нищо от това дело. Нотариусът е бил изряден. Вероятно кметът и онзи Велик също участват в заверата, или поне Велик участва в нея. Нищо чудно да са го изработили и кмета.. Но това е без значение - подписът в пълномощното и декларациите пред нотариуса са положени от майка ви. Оттам насетне, пълномощникът и нотариусът нямат вина. Трябвало е приживе майка ви да иска нищожност/унищожаемост на пълномощното. Сега вече не виждам шанс.

            Съжалявам, че ще ви разочаровам, но по-добре е да се случи сега, отколкото да чакате още 1-2 години и да се надявате напразно - да хвърляте време, нерви и пари на вятъра. Това е моето мнение. Приемете, че просто са изиграли майка ви. Бог да я прости.

             Иначе аз на ваше място, ако не можете да преглътнете обидата и мошеничеството, бих намерил упълномощеното лице и тоя Велик, и бих искал да ми платят пазарната цена на имотите. Ако не го направят, бих им пратил няколко момчета да им счупят ръцете, примерно... Такива помияри заслужават само бой, бой и бой. И в затвора да ги вкарат, те си остават помияри - затова само бой ги оправя!

-

Аз: Не познаваме пълномощника. Знаем само, че е от София. Той се е появил във Варна за първи път през лятото на 2012. Представил се е за бедно момче от родното село на майка ми в Плевенско и се примолил майка ми да му даде разрешение за сеч на няколко тополи за дръвца. Тя веднага се съгласила, без да се пазари. Той казал, че няма пари, но ще й изпрати на два пъти по 200 лв. Така и станало. Тя тогава ме викаше да съм се запознавала с едно хубаво момче от нашия край, бедно сираче (и за това е лъгал), но аз имах работа и не отидох (тя живееше на 15 км от нас, на Галата). 7-8 месеца по-късно хубостникът пак дошъл. Искал да купи парчето изсечена гора (около 3 дка) да садял орехи. Тя пак се съгласила. Да му помогнела. Платил й 250 лв. и обещал още толкова по-късно. Обади ми се, чак след като вече е била подписала "2-3 документа". Рекох й, ами нотариуса? Бяхме говорили синът ми да я кара на нотариус с колата. А тя вика, няма нужда от нотариус, то момчето си знае. Е, как така без нотариус? Нали е за продажба? На 04.04.2013 по телефона й се обадили, че има съмнение за измама с нейните над 50 дка арендувани ниви - пълномощното било заверено в някакво разградско село. Аз първо помислих, че е телефонна измама. На другия ден проверих в АВ - вярно било. И се започна.... Измамникът ми се обади да ми бил преведял 25 хил лв

14.05.2013 Разговор със Станимир Георгиев Кожухаров

-

Новият приятел: Наказателно дело може да се образува срещу Велик и/или срещу кмета евентуално. Но каква полза за Вас, след като по делото вие няма да бъдете допусната като граждански ищец - нямате правен интерес да съдите само тях за вреди?! Можеше да се случи, ако подсъдими бяха и нотариусът, и пълномощникът, но те няма да са.

-

Аз: Нотариусът е главният виновник. Не знам защо смятате, че отговорността за неподписаните документи за собственост е на зем. служба. Това са били компютърни разпечатки от базата данни. Те може да са ги издали само за справка. Отде да знаят за какво са? Нотариусът е този, който проверява собствеността (чл. 586, ал. 1 ГПК). Е, той се е "уверил", че продавачът е собственик от неподписани документи! Сега, Вие, като юрист, би трябвало да знаете, че - тук ще цитирам д-р Раймундов, стр. 64-65 от книгата му "Документни имотни измами": "Неподписаният документ няма нито правни, нито фактически последици, защото не е в състояние да предизвика последиците, за които е предвиден. Тук не става дума само за доказателствено значение на неподписания документ, което очевидно не е налице, става въпрос за невъзможността да настъпят тези правни и фактически последици, които законът свързва с един документ. Неподписаната диплома за висше образование не може да породи правомощия на нейния приносител, които правният ред предвижда за лица, завършили висше образование. Неподписаният болничен лист не може да породи предвидените в закона правни последици за неговия приносител, а именно да ползва отпуск по болест и да получава болнично обезщетение. Неподписаният официален документ не отговаря на изискванията на по чл. 93, т.5 НК, защото не е ясно дали е издаден от компетентно длъжностно лице, в кръга на службата му по установения ред и предвидената форма за това. Неподписаният официален документ може да съставлява само етап от окончателното издаване на официален документ, когато е положен и подписът на компетентното лице. Неподписаният официален документ на практика е на практика един незавършен ъв фактическия си състав документ и затова представлява по-скоро проект за официален документ."

-

Новият приятел: Да, така е, но едно е неподписаният документ (който дори не е документ по смисъла на закона, а лист хартия), но съвсем друго е неподписан документ, от който е направен/изваден препис с подпис и печат. Този неподписан препис, с подпис и печат от ПК, вече има стойност (с този лаф новият ми приятел направо изби рибата!, бел. моя, 18.04.2017) и нотариусът не може и няма задължение да проверява всеки документ дали е действително автентичен и верен. Нотариусът вижда, че носи подпис и печат от ПК и го приема за верен! Затова отговорността се носи от издателя на този документ, а не от нотариуса. Ако се окаже, че този неподписан препис, не е подписан от съответното оправомощено лице от ПК, за което се твърди, че го е заверило, или е подписан, но е подправен, тогава отговорност ще носи или упълномощителя (защото се е ползвал от този препис), или оправомощеното лице от ПК, което е заверило неистински препис.

                Не разбирам защо дори не допускате, че може да грешите. Още повече, че е много по-вероятно вие да бъркате, а не аз. А Велик, заедно с кмета, са удостоверили неверни обстоятелства - че майка Ви е била в село Гороцвет и е искала заверка на пълномощните. Можете и тях да ги поръчате - защото и те са за бой. Другият вариант е чрез тях да откриете Станимир и да искате и от тримата пари като обезщетение.

              Нотариусът няма вина...

-

Аз: "неподписан препис" Ей! Преписът е подписан, но не е направен от оригинала, а от компютърна разпечатка. Н-к зем. служба е заверила препис от нищожен документ - с променени имена на издателите и без нито един техен подпис. Издателят на решението на ПК е колективен орган, искат се пет подписа Има обилна съдебна практика по обявяване нищожност на решения на ПК дори за липса само на един от всичките подписи. Всички зем. служби в цялата страна издават такива "преписи". Кой знае колко сделки са изповядани с неподписани "документи" за собственост! Едва ли има нотариус, който да не го е правил. Може би дори и самият председател на Нотар. камара?

-

Новият приятел: Да, така е - в случая обаче нотариусът не носи отговорност за този препис, а човекът, който го е заверил - н-ка на зем.служба.

-

Забележка. "Нашият" нотариус не е разбрал, че "документът" от който се е "уверил" в това, че продавачът е собственик, представлява ненадлежно заверен препис от ненадлежно издаден документ за собственост. Само по себе си това обстоятелство е достатъчно любопитно предвид високата правна квалификация на българските нотариуси и тясната им специализация в работата с документи за собственост, но още по-любопитно ще е, ако се окаже, че не само той, но и маса други нотариуси също не разбират какво означава надлежно издаден документ в оригинал или в надлежно заверен препис. Не е изключено хиляди сделки, години наред, да са изповядвани с неподписани "документи" за поземлена собственост. Индиция за това са показанията на н-к ОСЗ-Д.Митрополия, която признава, че не съхраняват в оригинал не само решенията на ПК, с които е възстановена земята на наследниците на Христо Ойнарски (чийто единствен наследник е майка ми), но и нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г. , затова издаването на такива "преписи" е установена практика. Н-к ОСЗ-Д.Митрополия подробно обяснява как ги оформят: без заверка "Вярно с оригинала", с променени имена на членовете на ПК (те са издателите на документа за собственост) и със забележка под тях, че съставът на ПК е бил друг през дадената година. Само си представете колко сделки са минали през нотариус с "преписи" от липсващи оригинали - и това само в Плевен! Друга индиция са множеството съдебни решения, от цялата страна, с които се обявява нищожност на преписи като "нашия" - тези съдебни актове са косвено доказателство, че "преписи" от липсващи оригинали се издават не само в Плевен, а и в цяла България. Не ми остава нищо друго, освен да възкликна "Ах, този наш "латински" нотариат!"

-

Аз: Представям си как нося препис от диплома по право без подписи и всички юристи ме признават за колега! :) Абе нали наскоро имаше скандал само заради това, че бившият ректор на СУ не е поставял подписа си собственоръчно, а с печат, бе?

            Въпросът касае основно понятие от правото! Който не знае какво означава официален документ, да иде да прочете чл. 93, т.5 НК, там го пише. И да не бърка понятията "надлежно издаден документ" и "надлежно заверен препис от надлежно издаден документ".

-

Забележка. Скандалът с дипломите също е доста любопитен. Ако искате да прочетете за него, натиснете тук или тук, или тук

-

Аз (продължавам): Грешиш, като смяташ, че "в случая обаче нотариусът не носи отговорност за този препис, а човекът, който го е заверил - н-ка на зем.служба." Н-к ОСЗ 1. е правно-неграмотна (в длъжностната й х-ка не пише, че се изисква юр. квалиф) и 2. тя не отговаря за това, че нотариусът е използвал "преписа" не за справка отн. документа, въз основа на който е издаден нотар. акт на продавача, а за удостоверяване, че се бил уверил, че продавачът е собственик. Текстът в нотар. акт за покупко-продажба "След като се уверих, че продавачът е собственик и са изпълнени особените изисквания на закона съставих този акт" е лъжливо документиране. Как ще се увери от неподписан документ, бе? И защо ще издава нот. акт за покупко-продажба, без да е вписал преди това невписания документ за собственост (чл. 586, ал. 4ГПК)? А има и друго. Той даже и да е искал, пак не е можел да го впише, калпазанинът! Щял да получи отказ. При все че ВКС силно оряза правомощията на съдиите по вписванията, все пак имат право да постановяват отказ, ако им се донесе неподписан документ за собственост.

                    Пояснявам, нотариусът е бил длъжен да впише невписаният документ за собственост (чл. 586, ал. 4 ГПК), но той не е можел да го впише, дори да не е бил "забравил" за чл. 586, ал. 4 ГПК, защото е бил неподписан, т.е. не отговаря на основно изискване за вписване по ПВ - да е подписан! Отделно, че пак по ПВ е трябвало да съдържа имената и местоживеенето на майка ми. Два пъти не става за вписване. И накрая, трети пъти не става, защото майка ми си има вписан на нейно име документ за собственост - нотариален акт, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК. И си съхранява всичките документи по историята на имотите чак до 30-те години на 20-ти век.

-

Новият приятел: Ама чакайте малко - вашата майка е била собственик на имотите, нали? Майка ви е дала пълномощно и декларации, с които пълномощникът може да се разпорежда с имотите й, както намери за добре, нали? Пълномощникът е имал право да договаря сам със себе си, както и не е имало нужда да извършва отчетна сделка.
             Пълномощникът отива с всички изискуеми документи при нотариуса, които от външна страна са перфектни, и продава земите. Къде е проблемът? Доколкото си спомням решенията на ПК за възстановяване собствеността върху зем.земи служат като нотариален акт, т.е. всеки, който има влязло в сила решение на ПК за своите земи, може да ги продаде на всяко трето лице, без да вади нот.акт по обстоятелствена проверка.

-

Аз: "Нотариусът няма ангажимент да проверява автентичността на този препис, още по-малко неговото съдържание." Не става дума за автентичност на подписа (това нотариусът наистина няма как да провери, не е криминалист), но да не забележи забележката под имената на издателите "Съставът на комисията през 1994 е бил друг" и да не види, че няма нито един подпис, освен подписа на лицето, заверило този псевдо-препис и дори да не забележи, че няма заверка "Вярно с оригинала"?! Нали уж е гарант на правната сигурност? И после да пише, че бил се уверил в това и онова - дрън-дрън. Подписал е нот. акт както майка ми - пълномощното. Без да погледне какво подписва. А нот. акт е официален удостверителен документ за собственост! Ха сега кажи, че е договор, че да спираме с празните приказки.

-

Новият приятел: Погледнете какво пише в двата нот.акта от 2013 г. на нот. Иван Иванов отзад - какво е приложено отзад - обзалагам се, че е приложен нот.акт на майка ви и по-точно препис от него...

-

Аз: " които от външна страна са перфектни, и продава земите. Къде е проблемът?" Че не са перфектни дори от външна страна. Върви си изяж дипломата! Шегувам се :)

                  "обзалагам се, че е приложен нот.акт на майка ви и по-точно препис от него..." На какво се обзалагаш?

-

Новият приятел: Ами така предполагам. Какво е приложено? Или Решенията на ПК, или нот.акт по обстоятелствена проверка, или преписите от нот.актове на майка ви са приложени!

                   С това пълномощно Станимир е могъл да извърши абсолютно всичко относно имотите на майка ви - най-малкото е могъл да се снабди със заверени преписи от нот.актове на майка ви и тогава е нямало да му се налага да прави нот.акт по обстоятелствена проверка, което е малко по-дълга и скъпа процедура... И пак казвам, че е възможно да може да сключи договор за покупко-продажба на земите на майка ви дори и само чрез заверени преписи или оригинали на решенията на ПК. Всеки нот.акт за покупко-продажба (за дарение, за замяна) на недв.имот представлява договор, между другото.

-

Аз: "най-малкото е могъл да се снабди със заверени преписи от нот.актове на майка ви " Не е можел. Може би се е опитал, но не са му дали. Плюс това, той е имал единия нотариален акт - за изсечената гора от около 3 дка. Сигурно е знаел, че има нот. акт и за 50-те дка арендувани ниви (арендният договор е сключен през 2000 на основание нотар. акт от 1999). И знаеш ли защо не са му дали? Защото пълномощното не дава право да вади преписи! Голям майтап! Аз питах служителите от зем. служба как така са му дали преписи, като в пълномощното не е пишело, че има право да се снабдява с преписи от док. за собственост? Не ми отговориха.

-

Новият приятел: Не ви отговориха, защото не знаят и не са юристи. Аз ви казвам, че с такова пълномощно мога да извадя всички документи за имотите на майка ви!!! Пълномощното дава право да прави всякакви справки, да вади преписи - всичко!! Вие да не мислите, че мошениците са толкова тъпи, че да изготвят пълномощно, което да не им дава възможност да вадят преписи?!?

-

Аз: Не си мисля, че "мошениците са толкова тъпи", а знам, че са тъпи! В пълномощното са забравили да включват правото да вади преписи. Затова ти казвам, че е голям майтап.

            "Всеки нот.акт за покупко-продажба (за дарение, за замяна) на недв.имот представлява договор, между другото." Стига, де! Договор ще е, ако две страни се разберат за продажба на стока или извършване на услуга. Сядат, договарят условията помежду си и подписват договора. Евентуално могат да заверят подписите си при нотариус - за по-сигурно.

              Но ако се разберат за продажба на имот, двете страни отиват при нотариус и пред него казват какво искат (правят волеизявление). Нотариусът им отговаря, добре, но трябва да ми представите такива и такива документи, за да се уверя, че продавачът е собственик и че са изпълнени особените изисквания на закона, защото ако се окаже, че не са, нося имуществена и наказателна отговорност - вж "Защо при покупко-продажба на имот се ходи на нотариус?")

-

Новият приятел: Г-жо Стоянова, аз съм учил 7-8 години в СУ право. От 2006 г. работех в кантора. От 2009 г. съм адвокат от САК, а от 2014 г. работя самостоятелно. Обидно е да ми казвате какво да чета, и то в интернет...

                Просто погледнете в двата нот.акта на нотариус Иван Иванов, какво е приложено отзад?! Разбрах вече, че за 3-те дка той е имал оригиналния нот. акт на майка ви, вижте за другата продажба...

-

Аз: Ами то и на мен ще ми е обидно, ако някой без диплома превежда по-добре от мен, но като си представя, че може да се случи, си мисля, ами к'во да направя, ще си призная, че го бива, няма как.

-

Новият приятел: Проверете моля ви и тогава ще коментираме.

-

Аз: "за 3-те дка той е имал оригиналния нот. акт на майка ви" Но го е скрил! Занесъл е в кантората неподписаните и невписани стари док. за собственост + у-ния за наследници. Нотариусът ги е описал в нотар. актове със сбъркани названия - особено това на горската (то е тотално сбъркано).

-

Новият приятел: Еми старите документи за собственост + удостоверенията за наследници как ги взел? ;) Нали точно с пълномощното от майка Ви ги е взел?

-

Аз: Така че отзад на нотар. актове пише, че са приложени някакви решения (все едно че са оригинални решения за поземлена собственост), но 1. не са били оригинални решения, а псевдо-преписи; 2. названията на оригиналните са други и 3. майка ми се легитимира с вписани нотар. актове, издадени на нейно име въз основа на оригиналните решения (които съхранява), а не с решенията - било то в оригинал или в заверен препис, още по-малко - в криво-ляво заверен псевдо-препис. Псевдо-преписите са приложени към нотар. дела в архива на нотариуса.

                   "Еми старите документи за собственост как ги евзел?" И аз това попитах зем. служба, а те замълчаха. Иначе удостоверенията за наследници лесно се вземат - това го има в пълномощното, макар и най-общо написано; всъщност, при нея ваденето на у-ния за наследници е усложнено, понеже е била осиновена от вдовицата на наследодателя след смъртта му, но всички служители са били много услужливи и се е справил.

Ай да си починем малко, а?

-

Новият приятел: Окей, последен пост - преписите са си заверени и имат същата сила, както и оригиналите! Ако някой адвокат или нотариус ви е казал, че заверените преписи не са годни за сделки, можете да му кажете да си къса дипломата... Лека вечер от мен. И един съвет от мен - не се доверявайте на интернет, когато става дума за право. Както не се доверявате на google translate, когато става дума за преводи...

-

Аз: Завереният препис наистина има силата на оригинал. Лека! (но с уговорката - само надлежно завереният препис, направен от надлежно издадения оригинален документ, има силата на оригинала)

-

Новият приятел: Еми да, така е, но нотариусът не проверява всеки препис (и оригинал) дали наистина са автентични и с вярно съдържание; нито пък проверява дали преписът е издаден действително от съответното длъжностно лице.

-

Аз: Това, дето защо се ходи на нотариус, аз съм го писала, както и много други. Моя грешка е, че не навсякъде съм поставяла името си. А за нотариуса вече ти обясних - разбира се, че не може да провери автентичността на подписа и съдържанието, но е бил длъжен да забележи липсата на реквизитите на надлежната заверка на надлежно направен препис от надлежно издаден оригинален документ за собственост (чл. 586, ал. 1, 2ГПК) и е трябвало да впише невписания документ преди издаването на нот.акт за покупко-продажба (чл. 586, ал. 4 ГПК).

-

Новият приятел: Не сте права. Тълкуването ви е изцяло погрешно. Както и да е, очевидно е, че не искате да се доверите. Не знам какво са ви говорили колегите-адвокати. Но съм уверен, че повечето са ви казали същото, каквото и аз...

                 Единствено биха могли да съдят Велик и кмета евентуално. Нотариусът си е свършил работата, но все пак искайте отговора от Нот.камара на вашия сигнал...

-

Аз: "Единствено биха могли да съдят Велик" Защо? Какво толкова е направил Велик?

-

Новият приятел: Няма значение. След като майка ви е починала, нищо не може да се направи. Единствено може да искате пари от Станимир, ако може да го откриете и той се съгласи да ви даде... Другият вариант е да го поръчате да го бият. Наказателно дело няма да има във вашия случай! Гаранция - даже аз ако бях прокурор, щях да ви напиша едно писмо, с което да ви обясня защо няма да има дело, за да не мислите, че прокуратурата са корумпирани. И също бих ви посъветвал да се консултирате с адвокат, но не вие да му обяснявате, както на мен ми обяснявахте правото и закона, а да го слушате. И после вече можете да прочетете и да го питате по въпросите, които не са ви ясни или не сте съгласна с неговото мнение...

-

Аз: В случая майка ви е била подведена/прилъгана да подпише пълномощните и декларациите доброволно... Няма как да докажете, че заверките са правени дистанционно... Станимир си е прехвърлил редовно всичко, и нотариусът няма вина... Проблемът е бил, че майка ви се е доверила на чужд човек, не е чела пълномощните, не се е консултирала с никого, а не е била поставена под пълно или ограничено запрещение... Не сте атакували пълномощните по гражданско правен ред преди смъртта на майка ви и вече всичко е приключило! Няма основания да се сърдите на полиция, прокуратура и съд, нито на нотариуса...

-

Аз: Споко, де! Аз само се чудех какво толкова е направил Велик.

-

Новият приятел: Не разбирам защо дори не допускате, че може да грешите. Още повече, че е много по-вероятно вие да бъркате, а не аз. А Велик, заедно с кмета, са удостоверили неверни обстоятелства - че майка Ви е била в село Гороцвет и е искала заверка на пълномощните... Можете и тях да ги поръчате - защото и те са за бой. Другият вариант е чрез тях да откриете Станимир и да искате и от тримата пари като обезщетение.

-

Аз: Аз съм кротък и богобоязлив човек. Няма да бия никого. Вече съм уведомила всички роднини, близки и познати, че ще си загубя имотите, както си загубих работата като заклет преводач. http://rennie.blog.bg/ Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени

-

Новият приятел: И аз съм кротък човек, но щом сте богобоязлива, не забравяйте, че Исус Христос беше казал "Не мир дойдох да донеса, а меч".. Мисля, че във вашия случай спокойно може да вадите меча ;)

-

Аз: Моля, не богохулствай! Меч е в преносен смисъл - коренна промяна. Като разсичането на Гордиевия възел.

Новият приятел: Не богохулствам. Кой казва, че меч било в преносен смисъл? Тогава и "мир" трябва да е в преносен смисъл!

Аз: Ами не знам. Дочула съм нещо. Аз всъщност не съм строго (фанатично) вярваща, а само кротка и богобоязлива.

-

Новият приятел: И аз не съм фанатик :) Но ако меч е в преносен смисъл, тогава и мир трябва да е.. Иначе изобщо няма смисъл - "Не мир дойдох да донеса, а коренна промяна" - пълна глупост. А в Евангелието глупости няма ;) Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото съм дошъл да настроя син против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й. Врагове на човека ще бъдат собствените му роднини.

Който обича баща си или майка си повече от мен, не е достоен за мен. Който обича сина си или дъщеря си повече от мен, не е достоен за мен. 38 Който не вземе своя кръст и не ме следва, не е достоен за мен. 39 Който се опитва да спечели живота си, ще го загуби; но който загуби живота си заради мен, ще го спечели.

-

Аз: Славчо, ай не съ прави на теолог/богослов, мол ти съ! Нъл си адвокатин?

КРАЙ НА РАЗГОВОРА

Начало на блога

Този материал е част от Лирически отклонения

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1151

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.