06.01.2017 В очакване на постановлението за спиране на ДП-то

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

03.01.2017 РП-Плевен спират наказателното производство. Пояснение за незапознатите - спирането не е прекратяване. Прави се, когато някой от обвиняемите се укрие или полудее. Сега чакаме да получим постановлението, за да разберем какво е основанието за спиране. ДП-то се влачи от 2013 г. Досега два пъти е прекратявано и два пъти - връщано от съда.

-               Точно днес, на 06.01.2017, майка ми има рожден ден. Става на 84, да ни е жива и здрава! Горката, беше на 80, когато й откраднаха всичките земи в Плевенско. Прокурорите са  жестоки към нея, пострадалата възрастна жена - обвиняват я, че им пречи на разследването, че е луда, глупава и т.н.

            Майка ми наистина е постъпила глупаво, като е подписала в дома си в гр. Варна нещо, без да го чете, а то се оказало пълномощно за продажба на всичките й земи. Но това често се случва с възрастни хора. Те носят духа на други времена, когато е имало доверие между хората. Като измрат сегашните възрастни, никой вече няма да помни, че е имало такива времена. Всеки ще се оглежда на четири очи в очакване да го измамят.

              Всъщност и да го беше прочела, какво? В него е бил описан само един малък парцел от около 3 дка (изсечена гора).  Майка ми е била съгласна да го продаде. В оставените празни редове по-късно са дописани още 4 имота с обща площ над 50 дка - дългогодишно арендувани ниви, носещи хубава рента.
 
               Пълномощното е било заверено от кмета на едно мъничко селце на 120 км от Варна, с. Гороцвет, Разградско, за което не бяхме и чували преди измамата. Датата е 12.02.2013 - февруари, зимен сезон. Вероятно по това време пътят към Гороцвет е бил непроходим от преспи. Никой не е проверявал това. За прокуратурата и съда е достатъчно, че кметът е имал право да заверява пълномощни съгл. чл. 83 от ЗННД. Не ги интересува какъв е духът на закона в чл.83 от ЗННД. За преспите пък въобще и не се сещат.

           -

Духът на закона в чл. 83 от ЗННД Статия за това, как благородната идея да се доближи нотариалната дейност максимално до населението, за да се спестят разноски за придвижването до нотариус на възрастни и болни хора от селата, постепенно се е превърнала в някаква гротеска, която аз наричам нотариален туризъм.

           -

                    За майтап, кметът на Гороцвет не знаел, че от 01.03.2008 пълномощните за имоти се заверяват не само на подпис, но и на съдържание. И взел, че заверил само подписа. Наложило се по-късно братовчедът на псевдо-пълномощника да дописва заверката на съдържанието. И понеже нямало свободен пореден номер след номера на заверката на подписа под №2, бил измислен №2-А. Сега да не каже някой, че не може да бъде? Че никой нотариус няма да приеме такова "пълномощно"? Може, и още как! Приел го е Иван Иванов №007 от Плевен. А секретарката му "пооправила" сбъркания номер. Иначе, на колкото адвокати и нотариуси във Варна съм показвала това "пълномощно" със заверка на подпис №2 и на съдържание №2-А, том I, акт 2, всички единодушно са заявявали, че не става за нищо и са се чудели, как е възможно колега да изповяда сделка с него. Идеята за №2-А вероятно е била на братовчеда. Той е от Разград и се познава с кмета от Гороцвет. Дал е показания, че лично е изписал заверката на съдържанието, понеже почеркът на кмета бил нечетлив. Има и експертиза.

                   Нотариус Иванов 007 явно не е бил в час. Не е бил в час и прокурорът, който се занимава с това "пълномощно" повече от две години, без нищо да установи. Не е направил правен извод нито от експертизите, нито от показанията. И така се е оплел със сбърканата номерация на пълномощното, че в постановленията му е станала пълна каша.  Много загубен прокурор, прокурорка по-точно. Казва се Ивета Маркович. Преди няколко години е била прокурор по делото с учителката, която обра банка в Плевен. За банковия обир направиха филма "Урок" (2014, има го в интернет). Маркович си направи самоотвод, но глупостите й останаха - вж. примери №4, №17 и №27

             Добре, че съдът се сети да каже няколко добри думи за майка ми и да подсети прокурора, че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

             Из Определение на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от ОС-Плевен на 01.03.2016:

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата.
Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***.

... поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се
пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен,
приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода,че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."


-


               Съдът обаче не посмя да се произнесе по калпавите нотариални актове за покупко-подажба, съставени от нотариус Иван Иванов №007 (Иванчо Глупака, както му викам галено, откакто изтъпани невежеството си и по телевизията чак). По принцип, съдът така и така не е длъжен да се произнася по въпроси, които са извън полезрението на прокурора. Но в случая може би по-скоро има нещо друго - и за съдиите, както и за прокурорите, наистина е трудно да признаят, че колегата им юрист Иван Иванов, компетентен и опитен нотариус с рег. №007, е действал като стара баба, подписвайки се под нот. актове, без да ги прочете. Не, не става дума дали ги е прочел на страните. Той самият не ги е прочел! А пък страните/участниците, дори  да са изслушали прочитането на нот. актове, бидейки правно-неграмотни, не са могли да разберат, че са съставени/издадени в нарушение на закона.

               Впрочем и при двете сделки проекто-нот. актове са били представени в кантората на нотариуса във вид, изключващ всякаква надежда да бъдат подписани, преди по тях да бъдат нанесени доста корекции и да бъдат изискани още документи. Съпътстващите документи  също са били неприемливи - особено "документите" за собственост на  продавача (неподписани от издателя, невписани в Службата по вписванията и др.). Да, но при наш Иванчо всичко минало без забележки - нищичко не забелязал, глупакът.  Привикан на разпит, той категорично заявил, че всички документи били изрядни. И това ми било нотариус от Латинския нотариат!  Заради лъжесвидетелските му показания делото боксува вече четвърта година.

-

Документите, с които е извършена имотната измама (преписите от решения на ПК, пълномощното, нотариалните актове на нотариус Иванов 007 и др.)

-

СПРАВКА: Правила и пропуски в нотариалното производство (информативни материали)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/959

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.