Духът на закона в чл. 83 от ЗННД

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

 


Увод

Чл. 83 от ЗННД гласи:

Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
-

 Изложение

        Добавката "и кметският наместник" е въведена през 2003 г. по предложение на  проф. Любен Корнезов. "Кметски наместник" означава  кмет на селце с много малко жители - под 500 през 2002, под 350 през 2016. 

          Проф. Корнезов е изложил предложението си през 2002 г. със следната аргументация:


             "От органите на местната администрация с нотариални функции е оторизиран само кметът на населеното място, в което няма нотариус - чл. 83 от ЗННД. Духът на закона е за по-обикновени и често налагащи се в живота на гражданите нотариални действия (които не подлежат на вписване), нотариалната да се доближи максимално до населението, като им се спестят разноски за придвижването до нотариуса, местонахождението на който обикновено е в отдалечено населено място. А в повечето случаи това са възрастни и болни хора, с ограничени финансови възможности. Затова е целесъобразно и кметските наместници да имат ограничена нотариална компетентност.

Вносител: Любен Корнезов, 03.07.2002 г."

Цялото предложение на проф. Корнезов може да се прочете на адрес: http://parliament.bg/bills/39/254-01-55.pdf

 -
 

На същото мнение за духа на закона е и КРАСИМИР ДИМИТРОВ, преподавател по нотариално право в СУ "Св. Климент Охридски" :

             "Според чл. 81 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност изпълнението на нотариални функции от лица, които не са нотариуси, е допустимо само в случай, че е изрично предвидено в закон. В самия закон за нотариусите са уредени три такива случая - нотариални функции на съдията по вписванията в районния съд, на органи на местната администрация и на български дипломатически и консулски представители в чужбина. Четвъртото изключение е в Кодекса на търговското корабоплаване. Той допуска извършване на определени нотариални действия от капитан на български кораб, намиращ се извън териториалните граници на страната. Във всички тези случаи целта е да се осигури нотариално съдействие на нуждаещи се, когато то не може да се предостави от нотариус."


Източник: в. "Труд", "Рисковете кметът да играе нотариус", 14.05.2012: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1371814 (линкът не работи, бел. 28.12.2016)

-

Стенограма от заседание № 200 на НС, София, четвъртък, 13 февруари 2003 г.

ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Става дума за чл. 83. Той съществува и в сегашния текст. Целият проблем е в това, че в населените места, където има кметски наместници, а това са хиляди села, тези кметски наместници сега, в момента, нямат възможност да заверят един документ и това крайно утежнява хората. Разумно е тези кметски наместници да имат, а са ги имали, тези нотариални компетенции.
Въпросът е: какви? В момента чл. 83, който дава възможност на кметовете, където няма районен съд, не само да правят заверка на подпис, но и: "както и верността на преписи и извлечения от документи". Тоест, подписват документи, което е също една елементарна дейност - имате оригинала, виждате дали е вярно копието и го заверявате. Също има "заверка на дата" и т.н. Аз се питам защо е отпаднало това и кому е необходимо? Даже не е направено и предложение.
С други думи, считам сегашната редакция на текста, където има възможност за нотариална заверка и на подпис, и на документи, и на дати да си остане, като само включим и кметският наместник. Не знам защо се е получило така. Може би е техническа грешка?
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е така. Държаха непременно да бъдат едностранни актовете.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, но и едностранни актове, това е заверка на подпис, както искате да го кажете. Защо да не може един кмет да завери препис от документ? Какво има?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Трябва да е крайно неграмотен, за да не може да го направи.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Досега не е имало никакъв проблем. Защо трябва да отпадне? Ще създадем проблеми на хората обикновено от селата, които ще трябва да отидат до града за един препис (отново грижа за хората от селата, бел. блогър) , което е елементарна работа - може да е някакъв документ, може да е диплома, някакво удостоверение, какъвто и да е документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вашето предложение ми се струва много разумно.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предлагам след думата "вписване" да се постави запетая и да се добави "както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа". Тоест, използвам абсолютно същата редакция, която е в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Корнезов. Вашето предложение ми се струва изключително уместно.
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Ние също ще го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли някой против това?
Госпожо Мингова, моля да изчетете окончателно текста на чл. 83.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Текстът на чл. 83 ще стане:
"Чл. 83. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова. Това е допълнението, което е съвършено коректно и разумно.
     
-

Update, 02.01.2017

Инспектор Вълканов, н-к РУП-Свищов, в интервю за в. "Янтра Днес", публ. на 07.02.2013 г., определята идеята да се осигури лесен достъп до нотариални услуги за хората от селата като благородна, но споделя, че той лично си мисли, дали вредоносният резултат не надминава ползите:

            "Кмeтoвeтe и нaмecтницитe имaт oткpaй вpeмe тeзи пpaвoмoщия, кaтo идeятa зa тoвa e cъвceм блaгopoднa. Зa eдин 90-гoдишeн дядo e тpyднo дa ce пpидвижи дo oбщинcкия цeнтъp, зa дa oтидe пpи нoтapиyc. Личнo aз cи миcля, дaли вpeдoнocният peзyлтaт oт тeзи изпoвядвaния нe нaдминaвa пoлзaтa oт тях и дaли нe би билo дoбpe пo някaкъв нaчин тe дa ce oгpaничaт".

-

В същото интервю гл. инспектор Сезгин Сaдъкoв, н-к сектор "Икономическа полиция" в гр. В. Търново категорично заявява:

          "Аз cъм нa мнeниe, чe тaзи пpaктикa c пълнoмoщнитe тpябвa изoбщo дa ce пpeкpaти пpи изпoвядвaнe нa cдeлкитe. В кpaйнa cмeткa, кoгaтo иcкaш дa ce paзпopeдиш c твoя нeдвижимa coбcтвeнocт, кoятo cтpyвa тoлкoвa мнoгo пapи, e нopмaлнo дa cи нaпpaвиш ycилиeтo дa oтидeш пpи нoтapиyc", кaтeгopичeн e Сaдъкoв, н-к сектор "Икономическа полиция" - гр. В. Търново.

-

Вж цялата статия "Пpecтъпници c фaлшиви пълнoмoщни пpoдължaвaт дa мaмят cъc зeми", в. "Янтра днес", 07.02.2013. Ако линкът не се отваря, натисни тук.

-

Заключение

Наистина е желателно да се прекрати тази практика с кметските пълномощни или поне да се ограничи. Такива предложение са правени нееднократно, но и досега въпросът не е уреден (пиша това на 02.01.2017 г., бел. моя, Р.С.)

Така например, през 2008г., когато е въведено изискването пълномощните за продажба на имот да са с двойна заверка - на подпис и на съдържание, в продължение на три месеца кметовете са били лишени от правото да заверяват пълномощни за продажба на имоти, но след това пак са им разрешили (вж статията За правото на кметовете да заверяват подпис и съдържание) Ограничения са предлагани и през 2009, когато е въведен електронният регистър на нотариалните заверки "Единство" (не можах да намеря потвърждение в интернет, така че  може и да греша).

Проблемът с благородната идея нотариалната дейност да се доближи максимално до населението, за да се спестят разноски за придвижването до нотариус на възрастни и болни хора от селата, е, че се е изродила в някаква гротеска, която аз наричам нотариален туризъм.

С оправданието, че заверката на пълномощно за разпореждане с имот може да се извърши и извън района, където се намира имотът, нотариалният туризъм се приема за нещо съвсем нормално от нотариуси, прокурори и съдии.

Какво всъщност означава "извън района"?

Ще дам пример с майка ми. Тя живее в гр. Варна, а земите й са в Плевенско. Майка ми има пълното право да завери пълномощно при Варненски нотариус за разпореждане с имотите си в Плевенско. Точно това прави години наред - ходи при един и същ нотариус в центъра на Варна, Марина Ташева, и пред г-жа Ташева подписва пълномощни за своя роднина от с. Ставерци, Плевенско. Роднината ни сключваше и подновяваше договорите за аренда на 50-те дка ниви в Плевенското село (бог да я прости, беше много мила женица, казваше се Цветанка Палашка, леля Цеца, почина след разпит в полицията покрай разправиите с прокуратурата за имотната измама със земите на майка ми)

 

И така, след като години наред майка ми ходи при Варненски нотариус - последно на 08.06.2012 г. - изведнъж, в началото на 2013, насред февруари, майка ми уж била пътувала в най-дълбоките преспи на Делиормана по най-затрупаните третокласни пътища до  с. Гороцвет, Разградско, някакво село с под 500 жители на 120 км от Варна, за да била заверяла пълномощно, с което да даде право на Станимир Георгиев Кожухаров от София да се снабдява с всякакви документи и да дарява или продава всичките й земи в Плевенско на когото и както си прецени. В тази версия, поддържана от Станимирчо и братовчед му Велик Дунчев от Разград (и двамата осъждани), както и от тогавашния кмет на Гороцвет Иван Димитров, осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки и освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014, вярват следователи, прокурори и съдии, а горката ми възрастна майка три години я тормозят с разпити да си признае, че е ходила. И понеже не си признава, я обвиняват, че пречи на разследването (бел. моя, Р.С. 28.12.2016)

.

В интерес на истината, при второто прекратяване на ДП-то Съдът в Плевен написа на 01.02.2016, че няма логика в това, майка ми да ходи в Гороцвет за заверка на пълномощното и че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (вж определението на съда от 01.02.2016):

"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." (Й.Н. е майка ми, Йорданка Найденова)

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 

 

 

Вж също: Разговор със Станимир, Разговор с Райна, майка на Станимир (аудио и текст) и Документите, с които е извършена имотната измама.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/925

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.