28.01.2019 Кметът на село Вресово е отстранен от длъжност заради влязла в сила присъда за документално престъпление

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

-

28.01.2019

Източник: Focus-On-Air

-

Бургас. Кметът на село Вресово, общ. Руен - Хасан О. е отстранен от длъжност след влязла в сила осъдителна присъда, постановена след сключено споразумение между него и Районна прокуратура - Айтос. Това съобщиха от пресцентъра на Районна прокуратура - Айтос. Хасан О. е признал вината си за това, че на 24 юли 2017 г. в с. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас, в качеството си на кмет на селото, в кръга на службата си и при изпълнение на служебните си задължения (съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, в който е посочено, че в населени места, в които няма нотариус или районен съд и не са общински център - кметът удостоверява подписи на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи), съставил официален документ (заверил нотариално - заявление, с което се изразява желание заявителят да прехвърли партидата си от един осигурителен фонд в друг), в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че подписът в документа на осигуреното лице е положен от жена, което не отговаря на доказателствата по делото.

На Хасан О. е наложено наказание „пробация" - „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година" и „безвъзмезден труд в полза на държавата" за 100 часа в рамките на една календарна година и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от една година.

На Хасан О. е наложено и наказание „лишаване от право" да заема длъжността „Кмет на община", „Кмет на населено място" и „Общински съветник" за срок от 3 години.

Споразумението, което е одобрено от Районен съд - Айтос, е окончателно и има сила на влязла в законна сила осъдителна присъда.

На база така постановения съдебен акт, считано от 17 декември 2018 г., Хасан О. е отстранен от длъжността Кмет на село Вресово.

-

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1756

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.