Осъдиха дядо за имотна измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Оригинална публикация: Novini.bg - 10.06.2011 

-

В периода 23 - 27 юли 2007 г., Б. Пеев поддържал заблуждение у варненец, че е собственик на обявен за продажба апартамент в района на пазар "Чаталджа".

След като използвал предварително подготвени неистински документи, той успял да заблуди потърпевшия и да му продаде чуждо жилище в размер на 64 000 евро.

Една година преди престъпните деяния, пенсионерът подал обява във вестник, че търси жена, която целодневно да се грижи за него и да поддържа домакинството му. Срещу тази услуга и сумата от 35 000 лева в брой, възрастният мъж се ангажирал да й прехвърли собствеността върху имота, като запази правото си на ползване, докато е жив.

На обявата му откликнала вдовица, която се нанесла при него и започнала да изпълнява задълженията си. Известно време след това жената платила на Пеев исканата сума и сделката била изповядана пред нотариус.

В продължение на близо година вдовицата стриктно поддържала домакинството и плащала всички медицински и текущи разходи на възрастния мъж. Пролетта на 2007 г. пенсионерът решил отново да прехвърли апартамента на свое име и повторно да го продаде на другиго, като се облагодетелства със сумата от продажбата.

Снабдил се с неистински частни документи и отпратил жената в родното място, под предлог, че временно не му е необходима. През това време Пеев продал жилището на друг човек и се изнесъл на квартира. Месеци след като загубила връзка с Пеев вдовицата отишла до апартамента и разбрала, че е продаден, при което завела гражданско дело и сделката била прогласена за нищожна.

Така Б. Пеев чрез измама и ползване на неистински документи, нанесъл имотна вреда на потърпевшия купувач. За всяко от престъпленията Районният съд наложи отделни наказания, като определи 75-годишният подсъдим да изтърпи най-тежкото от тях, а именно - 1 година лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. Той бе осъден да заплати на пострадалия купувач сумата от 125 331 лева (левовата равностойност на 64 000 евро), заедно с лихвите към нея, като обезщетение за претърпените вреди от деянието. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1748

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.