Апел. съд В. Търново Решение № 212 от 04.12.2015, ВНОХД № 236/2015 - схемата с подставеното лице

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

Майката на подсъдимия се е представила пред нотариуса за собственик на имота. Било е през 2009 г. Сега вече тази схема не минава пред нотариусите, т.к. те имат връзка с базата данни на МВР и проверяват личните карти. Единствено пред кметовете е възможно някой да се представи за друг.

-

Публикувано в този блог през 2018

-

Апел. съд В. Търново Решение № 212 от 04.12.2015, ВНОХД № 236/2015

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=NXVbDJvoJCU%3D

 -

В началото на 2009 година М. споделил плана си с подсъдимия А. . А. ов се съгласил да участва в изпълнението на плана срещу процент от продажната цена. За реализацията на плана било необходимо участие на жена, която трябвало да се представя за собственичката на апартамента. Подходяща се оказала майката на подсъдимия А. , която също се съгласила да участва в изпълнението на плана. Тя трябвало да се представи пред нотариуса за собственичка на апартамента, който друго лице да „закупи" от нея и след това колкото може по-бързо да го „продаде" на някой добросъвестен купувач, който няма да има представа за престъпната схема. Оглеждайки познатите си, А. ов и М. решили, че подходящ за ролята на „купувач" е подсъдимият П. , с когото А. ов също бил семеен приятел и добре знаел, че е криминално проявен и че изпитва остра нужда от парични средства, тъй като издържа две малолетни деца. А. ов се срещнал с П. и му предложил лесен начин да си осигури пари, след което го запознал с подсъдимия М. свидетеля К. . Те му обяснили, че за да получи обещаните пари, първо трябва да „придобие", а после да „продаде" на друго лице апартамент, представяйки се с фалшива самоличност.

               МРЗ за страната в периода м. юни 2009г- м. март 2013г е била в интервала 240 лв- 310лв, т.е. стойността на предмета на престъплението я надхвърля 213 пъти към м. март 2013г, с което не само се покрива критерия на ТР № 1/98г на ОСНК на ВКС за особено големи размери, но фактически го надхвърля значително. (и в нашия случай също, бел. моя)Размерът на настъпилите вредни последици, които надхвърлят значително границите на посочения критерий, високоорганизирания характер и усложнената престъпна дейност, както с оглед начина на извършване на престъплението, посредством улесняващи го документни престъпления, така и професионалното качество на извършителя- адвокат по професия, водещо до загуба на доверие в професията, характеризират случая като особено тежък по см. чл. 98 т. 8 НК. Макар и неосъждан, действията на подс. И. го характеризират като личност с висока степен на обществена опасност. Те са довели до уронване престижа на адвокатската професия и до злепоставяне на чужди интереси.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1742

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.