06.04.2017 В очакване да възобновят спряното производство

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички лирически отклонения

 

В очакване да възобновят спряното производство

(продължение на 27.02.2017 Дочакахме постановлението за спиране и на 02.03.2017 Днес майка ми получи инсулт - гадните номера на прокурорите я съсипаха)

-

Историята досега

След почти два месеца чакане, на 27.02.2017 получихме тъпото постановление за спиране. Оказа се, че не е от 03.01.2017, както пишеше на сайта на ПРБ (вж снимка от 04.01.2017, а от от 17.11.2016, но е било изведено три месеца по-късно, чак на 20.02.2017. Междувременно съобщението, че е спряно от 03.01.2017 продължава да си стои на сайта на ПРБ вече четвърти месец (вж снимка от днес, 06.04.2017).

Писмото на пр. Луканов завършваше с обвинения, че майка ми пречела на разследването - стар номер (вж Обвиняват 83-год. пострадала, че пречи на разследването)

 

Продължение ...

Майка ми беше много огорчена от това писмо. Аз пък се притесних, че куриерката не ми остави обратна разписка с датата на получаване, затова веднага се обадих на куриерската фирма и ги помолих за някакъв документ, удостоверяващ датата. Обясних, че е важно, за съда е. Казаха да отида в офиса. Вместо обаче да ми дадат веднага документа, казаха да пусна молба до Управителя в София. Дадоха ми лист и ми продиктуваха текста. Аз добавих отгоре спешно (вж молбата ми, писана на ръка в офиса, ксерокопието от нея също е направено там). Те обещаха да я придвижат бързо по служебен път, без дори да плащам. И наистина я придвижиха бързо. На 27-ми февр. са изпратили молбата, на 29-ми са я получили в София, на 01.03.2017 са отговорили и на 02.03.2017 аз вече държах в ръцете си официално удостоверение за датата на доставка - на голям лист, с подпис и печат от Централния офис в София.

-

Същия ден, 02.03.2017, майка ми получи тежък инсулт. Бърза помощ, приемане в болница, влошаване, изписване "елементарно контактна". На практика - напълно неконтактна. Леко съвземане в къщи, после отново потъване. Частен консулт с невролог. Нищо не може да се направи. Системи, безсъние, рев. Брат ми дойде да се прости с нея. Беше точно на рождения му ден, 14.03.2017. Тя леко повдигна лявата ръка - другата беше камък - но не отвори очи. Дишаше предсмъртно - първо плитко, после все по-дълбоко и по-шумно, внезапна пауза и пак така. Седяхме с брат ми на леглото срещу нейното и безпомощно я гледахме, очаквайки да почине всеки миг. Но майка ни изчака да мине рождения ден на брат ми - най-тъжният в живота му - и почина на другата сутрин, 15.03.2017, около 10:30 ч. После - траурна агенция, роднини и познати от всички краища на страната, цветя, сълзи, гробища, див рев при вида на останките от баща ми, изровени и събрани в някаква "торба за кости", за да направи място за новия ковчег в същия гроб. Сега майка ми и баща ми отново са заедно. Завинаги.

-

Трябваше ми известно време да се стегна след погребението, затова бях престанала да пиша и сега наваксвам. Никой не ми пречи. Компетентните органи мълчат. Както винаги.

-

Само от ВСС се обадиха с едно кратко писъмце, получено на 27.03.2017 в ел. поща на майка ми (вж го). Бяха писали, че са препратили до РП-Плевен сигнал на майка ми от 27.02.2017.

-

Отначало се позачудих, какъв ли ще е този сигнал. После им писах с молба да ми изпратят копие от сигнала, за да се запозная със съдържанието му, тъй като бях сигурна, че няма такъв, не и от тази или близка до нея дата.

-

Понеже от ВСС се забавиха с изпращането на копие от сигнала, който майка ми уж била изпратила на 27.02.2017, отидох на сайта на ВСС и намерих протокол № 08 от 14.03.2017, който се споменаваше в писмото им (ако не се отваря, натисни тук).

-

Докато търсех протокола на сайта на ВСС, случайно забелязах, че Комисията по превенция на корупцията не е публикувала нито един протокол от май 2016 - почти една година вече. Иначе пише, че провеждат заседания всяка седмица. Това трябва да е сигурен признак, че няма корупция, си помислих и ме досмеша.

 

И така, намерих аз протокола от 14.03.2017 на КПЕ с председател Ясен Тодоров (вж снимка на Ясен Тодоров) и в него - кратко описание на сигнала на майка ми от 27.02.2017. Веднага разбрах, че става дума за сигнала от 17.02.2017:

-

Ето какво пише в Протокола:

"1.13. Преписка вх. No 94-00-1059/15/27.02.2017 г., образувана по сигнал от ... Сигналът е получен по електронната поща. /Общ сигнал - т. 1/ Пореден сигнал, който е адресиран до административния ръководител на ..., с който се изразява недоволство от неполучаването на постановление за спиране на ДП No 2924/2013 г. по описа на ... от 03.01.2017 г., както и от липсата на отговор по нейна молба, с която е искано копие от протокол, с който е иззето пълномощно от ... ВСС е пореден адресат.      Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия Р Е Ш И: На основание чл. 112 от АПК преписка вх. No 94-00-1059/15/27.02.2017 г. да се изпрати на aдминистративния ръководител на ... по компетентност, с молба да се уведоми КПЕ към ПК на ВСС за резултатите от проверката."

-

А ето какво пише майка ми в писмо до админ. р-л на РП-Плевен от 17.02.2017:

-

"Освен това Вие сте единственият, който твърди, че разследването продължава - при положение, че съобщението от 03.01.2017 за спиране на ДП-то продължава да стои на сайта на ПРБ вече 44 дни. В рамките на един месец от 10.01.2017 до 10.02.2017 горестоящите прокурори са изпратили 9 бр. писма с молби за информация по хода на делото и указания до РП-Плевен да изпратят постановлението за спиране, ако е изготвено такова - 3 бр. от ОП-Плевен, 5 бр. от ВТАП и 1 бр. от ВКП (приложени).

И последно, от близо три месеца се моля да ми бъде изпратено копие от протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметство Гороцвет. Не го изпращат, въпреки че от ОП-Плевен указаха да ми го изпратят още на 19.12.2016 (приложено писмото от ОП-Плевен до РП-Плевен)."

-

Очевидно е била допусната техн. грешка в датата, посочена в Протокола. Някоя секретарка, без да иска, е ударила двойката на клавиатурата, вместо единицата и така се е появила датата 27-ми, вместо 17-ти. Нищо, случва се. Иначе вярно е описано, че майка ми е "изразявала недоволство" от неполучено постановление за спиране и за липсата на отговор по молбата й за изпращане на копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет (то пък оставаше и да изразява доволство).

-


Да, обаче основната тема на писмото от 17.02.2017 е
неоправданото забавяне на производството и търсене на дисциплинарна отговорност по чл. 307 ЗСВ. Членовете на Комисията са прескочили текста за чл. 307 ЗСВ при запознаването си с изпратения сигнал. Поне да бяха видели обобщението в края:

-

"НАКРАТКО: Моля отново да разгледате жалбата ми за действие или бездействие, което неоправдано забавя производството (чл. 307 ЗСВ) по ДП №2924/2013 вр.пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен."


-

Нее, не са го видели. Трудна работа.


-

Ако не знаете какво пише в чл. 307 ЗСВВ, ето го:

Справка - ЗСВ, Чл. 307. (1) "На [...] прокурор [...] се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Дисциплинарните нарушения са: 2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) действие или бездействие, което неоправдано забавя производството."

-

А пък в чл. 311 пише от кого какво наказание се налага. Админ. р-л има право да налага наказанието "забележка"

-

Справка - ЗСВ, Чл. 311: "Дисциплинарно наказание се налага от: 1. административния ръководител - за наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 1." (наказанието по чл. 308, ал. 1. т. 1 е именно "забележка")

-

Забележката като наказания нищо не е. Не знам  какво им пречи да я приложат.

-

Докато обикалях сайта на ВСС да търся протокола със сигнала на майка ми, отворих по погрешка един друг протокол и в него попаднах на обяснението, че съгл. чл. 112 от АПК, жалба, която е изпратена до компетентния орган с копие до горестоящи, не се изпраща повторно до въпросния орган, а само се прилага за сведение "към дело". Не че не го знаех, но като го видях черно на бяло, си рекох, я-а-а, знаех си аз.

-

И наистина, в този протокол, където прочетох хубавите обяснения за чл. 112 АПК, под №1.1 е описан почти същият случай като нашия със сигнала на майка ми. Някакъв човек изпраща жалба до съответния си компетентен орган срещу отказ да образуват ДП с копие до ВСС. И майка ми така - изпраща до компетентния орган - админ. р-л на РП-Плевен, с копие до ВСС. В случая с жалбата срещу отказа да обрзуват ДП, Комисията решава, че съгл. 112 АПК сигналът остава за сведение, а в случая с майка ми взема точно обратното решение.

-

Според мен, изобщо не е трябвало да препращат нищо до РП-Плевен. Освен, ако ...? Ммдаа, освен ако грешката с датата не е случайна! И пак си рекох, знаех си аз ... Току-виж вземат да го изпратят в съда под формата на обжалване от пострадалата. Същият номер, като миналата годинаСамо че тогава поне бяха изровили едно истинско имейлче, а този път май ще прибегнат към фалшификации с измислен сигнал или по-точно с измислена дата, съвпадаща с деня на получаването на постановлението.

-

Сега всеки ден ходя на сайта на РС-Плевен да проверявам, дали не се е появил някой куриозен съдебен акт по нашия случай. Още не е. Те може да изчакат още няколко месеца, преди да решат да го изпратят. Важното за тях е времето да минава, без да вършат нищо. В случай, че съдът реши да се произнесе по сигнала с измисления номер, нищо не мога да направя. Надявам се, че ако случайно прокурорът се опита да извърши такава грозна измама, съдиите ще го спрат.

-

Миналата година съдът се произнесе неочаквано разумно: прокурорът пренебрегва събраните доказателства, които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (вж определението на РС-Плевен от 01.02.2016 - свободно цитираният текст може да се прочете в края на 3-та и началото на 4-та страница)

-

После и ОС-Плевен се изказа в същия дух, като добави, че остава само да се извърши психолого-психиатрична експертиза на пострадалата ми майчица, тъй като показанията й са "неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата" (вж определението на ОС-Плевен от 01.03.2016)

-

Така написано, си е малко смешно, може би защото е алогично. Излиза, че ако даваш неизменни показания, свидетелската ти годност е съмнителна. И обратното, ако променяш показанията си и говориш напред-назад, си напълно надежден свидетел. Аз писах за това до председателя на ОС-Плевен , но в отговор получих обратно жалбата си с надраскано на ръка върху нея: "да се отговори, че актът е влязъл в сила и не може да бъде ревизиран".

-

И ето че сега, след смъртта на майка ми, единственото ПСД, останало за извършване според Окръжния съд - псих. експертиза - отпадна. А прокурорите пак си мълчат. Докога ли?

 

-

Обратно към всички лирически отклонения

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1123

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.