Дисциплинарни производства срещу съдии по вписванията

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

      Оскъдна съдебна практика, особено след ТР 7/12 от 25.04.2013, с което правомощията им бяха сериозно орязани (т.6 - обхват на проверката: само от външна страна и само по ПВп) - вж пример № 10 и пример № 11. Ако ВКС се беше произнесъл така, както се е произнесъл ВАС в Решение № 5666 от 30.04.2010 на ВАС по адм. д. № 2038/2010 VІІ о. (налагат дисциплинарно наказание на СдВп заради твърде кратко и неясно разпореждане; много хубаво обясняват важната роля на съдията по вписванията; потвърдено от 5-членен състав на ВАС), нещата щяха да си застанат на мястото.

           Но ВКС изпусна шанса си засили ролята на съдиите по вписванията, затова от 2013 г. насам те имат важна роля само на думи - вж например Становище от 06.03. 2017 на БАСВ

.

Решение № 5666 от 30.04.2010 на ВАС по адм. д. № 2038/2010  - налагат дисциплинарно наказание на СдВп заради твърде кратко и неясно разпореждане. Потвърдено от 5-членен състав с Решение № 12956 от 02.11.2010 по адм. дело № 8047/2010. Изпратих  го на 30.05.2023 до Министерство на правосъдието приложено към жалба срещу съдия по вписванията Веселка Иванова към РС-Плевен (В. Иванова не е единствената, която не си разбира от работата, просто на нея се е паднало да разпорежда заличаването на възбраната на КПКОНПИ върху нашите ниви, затова пуснах жалбата срещу нея; иначе нямам нищо против нея и въобще не ми е до наказания - идеята е малко да се постреснат тези съдии по вписванията и да се пообразоват, за да не се излагат - юристи са все пак, не им подхожда да се изказват като правно-неграмотни лица)

 .

Решение от 12.12.2011 по адм. дело № 7825/2011 на ВАС - потвърждават заповед за дисциплинарно наказание на съдия по вписванията. Това решение е отменено с РЕШЕНИЕ от 15.06.2012 по адм. дело № 1556/2012 на ВАС (окончателно) И двете решения не са съвсем издържани от юридическа гледна точка, но съдиите не са виновни. Просто законодателството, касаещо действията на съдиите по вписванията, е толкова объркано, че и самите истински съдии не могат да се ориентират. С по-късно излязлото ТР 7/12 от 25.04.2013 се направи опит за въвеждане на ред, но според мен, без особен успех - вж примери № 10 и № 11.

.

Решение от 15.06.2012 по адм. дело № 1556/2012 на ВАС (окончателно)  Отменят заповед за дисциплинарно наказание на съдия по вписванията с неубедителни аргументи. Тук се посочва, че разпоредбата, на която следва да отговаря актът на съдията по вписванията, е чл. 254, ал. 2 от ГПК, а не 570, ал. 1, както погрешно е посочено в Решение по адм. д. 2038/2010 на ВАС, потвърденото с Решение на 5-членен състав по адм. дело № 8047/2010. Обаче в Определение № 194 от 10.05.2010 г. по ч. гр.д. № 95/2010 на ВКС се посочва, че и чл. 254, ал. 2 ГПК е неприложим за съдиите по вписванията, като се цитира чл. 87 ЗКИР, който насочва към Глава 49-та от ГПК, в която се намира чл. 540 ГПК, съгласно който чл. 207 - 266 и чл. 303 - 388 ГПК не се прилагат в охранителното производство. Но пък в чл. 89 ЗКИР се посочва чл. 247 ГПК, който е един от неприложимите съгласно чл. 87 ЗКИР вр. чл. 540 ГПК. От цялата тази бъркотия е ясно само едно - че няма установена и безспорна регламентация на съдържанието на разпореждането на съдията по вписванията.

 

.

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

 

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2768

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.