Пример №11 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 11

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, гр. София

Документ: Точка 6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г.

Тема: Върховно обяснение защо съдиите по вписванията трябва да вписват актове, които са в нарушение на закона

           Забележка. В този пример е представен същият колектив и същият документ като в 10-ти пример, но с друга проява на правна неграмотност или може би по-скоро несъобразителност.

-

В същото ТР №7/2012 (вж десетия пример) се обяснява и защо е недопустимо съдиите по вписванията да отказват вписване на незаконен акт за сделка. Причината е, че ако откажат, засегнатите страни няма да могат да разберат за съществуването му и съответно няма да могат да го оспорят. "Именно в рамките на спорното съдебно производство - пише в т. 6 на ТР 7/2012, - могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от вписания акт лица." Да му мислят гражданите, чиито права са "осигурени в пълна степен" чрез водене на дела по 10 години за спор, който е можел да бъде предотвратен.

    Все едно медицината да отрече превенцията на болестите с аргумента, че правата на гражданите могат да се осигурят в пълна степен, само ако се разболеят тежко и легнат в болница.

--

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/767

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.