Красимир Анадолиев: Нотариусът е психолог, юрист и изследовател

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

Красимир Анадолиев: Нотариусът е психолог, юрист и изследовател

 

 

Anadoliev

Интервю за списание de facto legal

Изчезнаха или се преквалифицираха т. н. „жилищни мафии", след като вече е ясно, че нотариусът може да направи справка за документите за самоличност (лична карта) на страните, които се явяват при него за сделки с недвижими имоти.

Наистина, преди години сме имали доста неприятни случаи, при които явилите се при нотариуса страни са се легитимирали с фалшиви лични карти. Подобни случаи създаваха несигурност при сделките с недвижими имоти, но при всички случаи се създаваше и лоша представа за професията. Практически нотариусите също бяха потърпевши от това. Нотариалната камара обаче предприе редица мерки, за да противодейства. Тогавашният Съвет на Нотариусите в добър синхрон между Нотариалната камара и институции като МВР, Министерството на правосъдието и общата воля за справяне с проблема, подготви измененията в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и предостави възможност (от 2010 г.) нотариусите да имаме право на достъп до „Националния регистър на българските лични документи", при условията и реда, определени с акт на Министерския съвет. Това прекрати случаите да се стига до осъществяването на измами в резултат на представянето на фалшива лична карта. Така нотариусите при сделки с недвижими имоти вече доста години проверяват личните карти на явилите се пред тях лица. Между другото възможността за проверка на личните карти доведе и до друг ефект, за който не сме мислили тогава. В доста нотариални кантори се случваше след такава проверка да бъдат задържани лица, обявени за национално издирване, поради факта, че проверката се прави след представянето на личната карта, така че след влизане в системата, става ясно, че това лице се намира в съответната кантора.

Дали разковничето за сигурността на гражданския оборот е онлайн достъпът до всички информационни системи, до които има право нотариусът, където и да се намира в страната?

В съвременния свят с развитието на технологиите в областта на информационните системи и улесненият достъп до информация са обстоятелства, които не трябва да бъдат пренебрегвани, а по-скоро използвани в работата с цел по-голяма информираност и сигурност в гражданския оборот. До голяма степен сигурността е в постоянния достъп до информация от компютъра в кантората. Специално искам да отбележа създадената от Нотариалната камара единна система, наречена „ЕДИНСТВО", финансирана със средства на камарата. В нея всеки нотариус въвежда и изпраща данни за заверени пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, също така документи, с които се оттеглят пълномощните, и данни при извършване на нотариално завещание, както и при предадено за пазене или обявено саморъчно завещание. Това са документи в гражданския оборот с изключително голямо значение.

Забележка. Често допускана грешка от нотариусите е да забравят, че около 6 000 кмета и не знам точно колко на брой консули по цял свят са извън системата за сигурност на регистъра "Единство". Другото, което забравят, е, че на кметовете и консулите са възложени ограничени нотариални функции. Ограничението е не само по отношение на нотариалните действия, които имат право да извършват, но и по отношение на района, в който действат. За консулите е ясно, че обслужват сънародниците ни в чужбина. Но кметовете? Техният район би трябвало да е ограничен до хората от селото, в което кметуват. Точно такава е била първоначалната идея на законодателя - за улеснение на хората от селата, които живеят далече от нотариус (вж статията "Духът на закона в чл. 83 от ЗННД). Факт е, обаче, че маса нотариуси безотказно приемат пълномощни, подписани отжители на големи градове, а заверени от селски кметове, без да се замислят защо кметът на някакво забутано село ще заверява пълномощното за продажба на всичките имоти на някакъв възрастен човек от големия град, след като в местоживеенето на упълномощителя работят десетки нотариуси? И как ли точно го е заверил, дали го е вписал в регистъра? А дали изобщо води регистър по образеца в Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите? Вж "Становище на Съвета на нотариусите" и "За кметовете и пълномощните

Страдат не само клиентите, но и нотариусите предполагам...

Да, нотариусът също е отговорен в една такава ситуация. Създадохме тази система като още една гаранция за сигурност. Това дава възможност когато пред нотариуса се представи пълномощно за разпореждане с недвижим имот, същият да може незабавно да провери дали то съществува в системата, както и дали междувременно не е оттеглено. Смея да кажа, че след въвеждането на системата „Единство", на практика почти няма случаи на сделки с представено фалшиво пълномощно. Това е статистика и на други органи, отговорни за разкриване на престъпления. Тази система трябва да бъде развивана. Доколкото съм информиран, в момента има идея за промяна на някои нормативни актове с цел създаване на възможност в системата „Единство" да бъдат въвеждани и извлечения от нотариално заверени документи, свързани с обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър. Има доста случаи, нашумели като „кражба на фирми", а целта е по този начин да се противодейства на възможността за извършване на действия от този тип.

Как се развива през годините, според вас, частният нотариат - това вече не е модерен термин, но освен че сте част от системата на Латинския нотариат, кое е важното тук?

Българският нотариат е член на Международния съюз на нотариатите, в който членуват повече от 80 нотариати от латински тип от целият свят. Тази тясна комуникация ни позволява да работим за сигурността не само на национално ниво, но и в международен план. Ние по същество сме частни, но изпълняваме обществени функции, възложени ни със заповед на министъра на правосъдието и от закона. Създаването на Нотариалната камара е може би е една от най-сполучливите реформи. Като член на Генералния съвет на Международния съюз на нотариатите мога да кажа, че нашата страна многократно е давана за пример за всичко, което се е случило в областта на нотариалната дейност.

Забележка. Има още много време да мине, докато българският нотариат стане от латински тип. Гледайте филма „Да впишеш имот във Франция - от Наполеон до сега"  В него се показва как вписването на имота във Франция става след проверка на безброй документи в продължение на месеци, а не като у нас, давайте тука, каквото носите, да ви го изчета и да подписваме, че нямам време, хайде плащайте, моля! У нас при напълно подготвени от адвокат документи, в т.ч. и проект на нотариалния акт (срещу заплащане, естествено!), за едното само изчитане на акта нотариусът прибира несъразмерно огромна сума - примерно, за изчитане на акт за покупко-продажба на апартамент на стойност 55-60 хил. евро, таксата е 730, 50 лв. (вж. Тарифата за нотар. такси, стр. 3), без да броим сума ти други допълнителни такси за какво ли още не - вж Калкулатор на нотариални такси (ако линкът не се отваря, натисни тук). А сигурност в България - никаква! Във Франция един нотариален акт представлява цяло досие на имота с цялата му история, а не като у нас - хвърчащо листче, от което нищо не се разбира за историята на имота. И най-важното - във Франция отговорността за изрядността на документацията и законосъобразността на сделката се носи изцяло от нотариуса. Вж статията "За отговорността на нотариуса (накратко: българският нотариус не носи никаква отговорност)Върху френските нотариуси се упражнява страшен контрол и ако нещо сбъркат, сами си подават оставката, а не като наш Иван Иванов №007, който близо 4 години вече се крие зад гърбовете на колегите си юристи от прокуратурата и съда с надеждата, че ще му бършат омазаното (и те наистина го бършат - от колегиалност може би, а може и да им е платил, не знам).


 

Работите основно с документи, на кого вярвате: на човека пред Вас или на документа?

Знаете ли, нотариусът работи с представените от страните документи, а те са от различен характер и период. Има сделки, по които се проследява собствеността на имота от около сто години назад. Това означава, че нотариусите следва да са подготвени и много добре да познават законодателството през всичките тези периоди. На практика, голяма част от представени документи по време на производството няма как да бъдат проверявани и лицата, които ги представят пред нотариуса, си носят отговорност, включително наказателна. Като едни от важните документи бих споменал удостоверенията за наследници. Наистина, има случаи понякога да бъде пропуснат някой наследник. Сега обаче с осигурения достъп до Национална база данни на населението можем да проверим роднините на починалия, годината на смъртта, евентуално да направим извод кой наследява, има ли и какви деца, родители и т. н.

Забележка. След дълги борби нотариусите успяха да си извоюват достъп до Национална база данни на населението, а в същото време не се сещат да проверяват собствеността в имотния регистър, който е публичен и общодостъпен. Като възникне спор и се стигне до съд, съдиите обвиняват купувача, че не бил извършил проверките. Никой не пита нотариуса къде е спал!  А ако случайно го попитат, той с прозявка цитира чл. 22 от ЗННД - клиентите не били му възложили да извърши конкретна проверка, затова и не бил проверил. Трябвало да го помолят изрично и писмено. И се обръща на другата страна да си доспи. Абе как така ще се оправдава с клиентите, бе? Това е все едно лекарят да се оправдава с пациентите, че не му били възложили  изрично и писмено да бъдат лекувани с еди-какво си лекарство или да им бъде направена еди-каква си операция! За какво ходим на лекар? Защото имаме нужда от помощта на високо-квалифициран специалист в конкретна област на медицината - пулмолог, гастроентеролог, кардиолог и т.н.  А за какво ходим на нотариус? Пак затова! Защото имаме нужда от помощта на високо-квалифициран специалист в конкретна област на правото - Нотариус. Вж статията "Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус?"

 

Това означава, че нотариусът трябва да бъде и в известен смисъл изследовател...

Да, в общи линии се получава и така. Нотариусът е не само психолог, нотариус, юрист, но и изследовател на родословно дърво на своя клиент. Във Франция, например, има специална такава професия. Там нотариусите удостоверяват наследяването, квотите на всеки наследник, определят кръга от наследници. Когато има неясноти около едно наследство, се възлага на специалисти да изследват с всички възможни начини.

При нас трябва ли да има такива специалисти в помощ на нотариусите?

Според мен трябва по законодателен ред да се предвиди констатиране на всяко едно наследяване от нотариус, който да определя квотите и наследниците и това да бъде вписвано в имотния регистър. Заради тази липса на информация ние сме принудени да изследваме документи 100-150 години назад, родови връзки, поземлени регистри, крепостни актове и т. н.

Във вашата кантора има един крепостен акт, копие ли е?

Истински е, подарък ми е от един колега, нотариус Пенков от Девин. Сложил съм го точно пред мен, за да си напомням всеки ден с каква прецизност и подробност на информацията в тях са създавани тези крепостните актове.

Кметовете, които скоро ги избраха, и българските консули в света също имат правата да правят нотариални заверки.

Обучението и на консулите, и на кметовете трябва да бъде постоянен процес. Светът е вече едно семейство, така че документи, удостоверявани в България, се използват навсякъде по света, а и много българи са в чужбина и удостоверяват документи там, където са, които да послужат в България. Поради законово предвидената възможност кметове на населени места, в които няма нотариуси и районен съд, както и българските консулски длъжностни лица в чужбина, да извършват нотариална дейност, е необходимо тясно сътрудничество, взаимодействие между нотариалната камара и тези длъжностни лица. Отговорността на тези лица е голяма и те трябва да са добре подготвени. Нотариалната камара няколко пъти е провеждала съвместни обучителни семинари с кметове от различни райони, както и с МВнР с участието на наши консулски длъжностни лица. Специално аз поддържам тесни връзки с консула ни във Валенсия, Испания, като винаги, когато има казус, в който не са сигурни, ми звънят и го решаваме заедно.

Вие как се ориентирахте към професията на нотариус?

След завършването ми в СУ „Св. Климент Охридски, специалност право, продължих обучението си в Испания в Кралския университет във Валядолид, където защитих докторантура на тема „Право и икономика в ЕИО и асоциирането на България в нея". Това беше през 1991-1992 г. След това работих като адвокат и през 1998 г. се явих на изпит за нотариус. Честно да ви кажа, нямах много представа какво ме очаква. Не съжалявам нито за миг, че избрах да бъда нотариус. Тази професия ме научи, че човек трябва да се самоусъвършенства непрестанно. Ролята на нотариуса е преди всичко превенцията: да не допуска в работата си компромис, да служи на закона.

Забележка. Ролята на нотариуса е именно превенция - сигурност, че няма да се разправяме с прокуратури и съдилища. Както казва и сегашният председател на Нотар. камара  Димитър Танев в интервю за в. "Дневник" от 2005 г.:  "Актовете, които издава нотариусът от заверката на препис до удостоверяване на сделка, са съдебни нотариални удостоверявания. Нотариусът е орган на съдебно охранително производство. Нотариусът извършва едно предварително правораздаване. "Който е минал през нотариус, той не стига до съд." Прекрасно, нали? (бел. моя, Р.С., 28.12.2016)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/924

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.