Димитър Танев: Либерализацията ще е за сметка на правната сигурност

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Димитър ТАНЕВ: Либерализацията ще е за сметка на правната сигурност

Статия в "Дневник" от 14.09.2005 - оригинална публикация

Ако линкът към оригиналната публикация не се отваря, натисни тук.

-

Най-интересното от статията: Правомощията на Нотариуса, печатът му (въпреки че на него е написано неговото име) и архивът му са държавни. Частното в професията е, че Нотариусът получава таксите и отговаря за грешки с имуществото си (носи и наказателна отговорност, бел. моя, Р.С.). Актовете, които издава нотариусът от заверката на препис до удостоверяване на сделка, са съдебни нотариални удостоверявания. Нотариусът е орган на съдебно охранително производство.Нотариусът дава на клиента този охранителен интерес, който му спестява по-нататъшни проблеми и съдебни спорове. Нотариусът извършва едно предварително правораздаване и за съда остават само най-тежките дела, спестяват се време и нерви и се помага на икономическия живот. Една френска поговорка казва: "Който е минал през нотариус, той не стига до съд." (Подписът върху всеки един от документите, които се представят на нотариуса, може да е фалшифициран. Нотариусът няма как да установи автентичността им. Какво гарантира тогава и как да не стигнеш до съд? вж пример № 22 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система и примерите за пострадали от имотни измами - бел. моя, Р.С.)

-

Димитър Танев е нотариус от 17 години. Зам.- председател е на Международния институт за история на нотариата в Париж. Обърнахме се към него по повод на проверката на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за възможностите за либерализиране на свободните професии. Антимонополният орган започна с нотариусите и ще провери дали фактът, че броят им е фиксиран със закон, цените им са твърди, а в професията се влиза с конкурс и изискване за минимален стаж, не нарушава правилата на свободния пазар.

Не, не ги нарушава, защото броят на нотариусите въобще не е фиксиран. Напротив, отдавна е либерализиран с  възлагането на нотариални функции на кметовете на селца и паланки. Макар и ограничени до заверка на пълномощни, техните функции са напълно достатъчни за целите на либерализация на пазара.  Вж "За правото на кметовете да заверяват подпис и съдържание на пълномощно", бел. моя, Р.С.

 

-----------------

B: КЗК проверява дали регламентирането на нотариалната дейност позволява на нотариусите да се конкурират. Съществува ли реална конкуренция в прoфесията?

- Нотариалното производство е съдебно охранително производство, което е възложено на частни лица. Нашите правомощия, печатът ни (въпреки че на него са написани нашите имена) и архивът ни са държавни. Частното в професията е, че получаваме таксите и отговаряме за грешки с имуществото си. Актовете, които издава нотариусът от заверката на препис до удостоверяване на сделка, са все съдебни нотариални удостоверявания. В нито една страна по света съдебните производства не се извършват от неопределен брой лица - например да има неограничен брой съдебни състави, които да гледат дадени дела, за да има конкуренция помежду им и да се издават по-добри решения.

Немислимо е при нас да има конкуренция, защото това би означавало не само да се понижи качеството на работата, но и да се увредят интересите на гражданите. Това означава да се създаде възможност един нотариус да удостовери нещо, което не би трябвало да направи, само и само да получи някакви такси и да си издържа кантората. Ако се допусне свободен достъп на юристи до тази професия, съдилищата ще трябва да се увеличат няколко пъти, за да могат да се справят с възникналите имуществени спорове. А в България това е типично, понеже 90% от хората са собственици, в Европа те са едва 20-30%. А тъй като нямаме кадастър, собствеността всеки път се доказва индивидуално и тази проверка на правата, която извършва нотариусът, камарата изгражда в продължение на седем години.

 

B: Колко удостоверявания годишно се правят в България?

- Около 7 милиона и за да гарантира правилното им извършване, камарата провежда по три семинара и вече може да се каже, че сме добили квалификация, която беше призната с приемането ни в Латинския нотариат. Естествено всеки нотариус допуска грешки, няма професия, в която да не се допускат грешки. Има неколцина нотариуси, които го правят и умишлено.

 

B: Колко дисциплинарни производства срещу нотариуси има за година?

- Тази година сме образували осем дисциплинарни производства и тази бройка е нормална, защото по европейските стандарти при седем на всеки 10 хил. удостоверявания е нормално да се сгреши. Големият брой случаи е за неприсъствени заверки, но дали има нарушение може да установи само съдът и тогава Нотариалната камара налага дисциплинарни наказания. Случаите на имотни измами намаляха напоследък, но при повечето от тях нотариусът е обект на измамата.

 

B: Какво правите в случаи като нотариуса Слави Крашевски?

- Той е лишен от правоспособност за максималния срок от 5 години едва една година след като е започнал работа. Оттук нататък нашата компетентност спира и се произнася съдът.

 

B: При толкова много удостоверявания не са ли малко 550 нотариуси?

- Нотариусите по закон са един на 10 хил. души. В момента има свободни места за около 250 нови нотариуси. Обикновеният човек обаче няма представа какъв хаос и противоречия има в нормативните актове за собствеността. При предишния конкурс за нотариуси имаше 1050 кандидати от всички юридически професии. Тогава за първи път предложихме казус, който симулира сделка, и изискването към кандидатите беше да издадат акт, който да не е нищожен. От тях само към 80 души се справиха, и то след много уговорки. Над 700 души не успяха да определят наследствените квоти, а една подобна грешка означава съдебни дела с години. Нотариалната работа е много специфична и иска специална подготовка и затова във всички големи европейски държави има профилирано нотариално образование. Обществото трябва да избере либерализация на професията или правна сигурност.

 

B: Адвокатската професия също е строго регламентирана, но при нея няма ограничения за броя на практикуващите.

- Разликата между нотариалната и адвокатската професия е, че нотариусът не може да избира клиентите си или да профилира своята дейност. При всяка постъпила при него молба за удостоверяване той трябва или да извърши удостоверяването, или да напише мотивиран отказ, който се обжалва пред окръжния съд. Това при адвокатите го няма, те могат да избират клиентите си да се специализират в отделни области на правото, а нотариусът е орган на съдебно охранително производство.

 

B: Вие нямате право да рекламирате дейността си. По какви критерии тогава гражданите могат да избират към кой нотариус да се обърнат?

- Ние работим като гилдия, така че възможностите на всички нотариуси да са изравнени и където и да влезе гражданинът, да е сигурен, че удостоверяването му ще бъде извършено точно. Огромна част от колегите имат тази компетентност. С колеги от ЕС сме говорили, че клиентът би трябвало да избира нотариуса по това дали има място за паркиране пред кантората, по усмивката му, по бързината. Всички останали професионални умения трябва да са уеднаквени. Не може един нотариус да удостоверява по-добре или по-лошо. Докато при лекарите или архитектите може да има различно качество, нотариусът или прави годни актове, или просто не ги прави.

 

B: Гилдията обаче е критикувана за това, че е много затворена.

- Гилдията не е затворена, а се изпълняват разпоредбите на закона. Откакто има частен нотариат, са проведени два конкурса и местата в София са попълнени, а в провинцията 1/3 не са заети. Ако приемем, че населението на България е 8 млн. души, нотариусите трябва да са 800, а те са 550. Дори трябва да са повече, защото в населените местата, в които се пада да има един нотариус, трябва да има поне двама. Но естеството на нашата работа не допуска конкуренция. Нотариусът има разходи за кантората и за да съществува, трябва да има и приходи. Европейската практика е да няма голяма разлика между приходите на отделните нотариуси.

 

B: Какви са средните приходи на един нотариус?

- Не мога да кажа, но може да се направи справка за данъците, които плаща нотариусът. По отношение на свободните професии той внася най-много данъци и преди години, когато започнахме работа, те почти се равняваха на приходите ни. Сега не е така, но беден нотариус не трябва да има, защото той няма да работи качествено. Естествено не трябва да съществува и другата крайност, нотариусът трябва да бъде умерено състоятелен. Той трябва да има нормални приходи, за да поддържа кантората, да има служители и да си плаща застраховката, за да може да носи отговорност.

 

B: Какво становище ще даде Нотариалната камара на антимонополната комисия?

- Комисията не се е обръщала към нас, но това има по-скоро етични измерения, тъй като тя въобще няма право да се занимава с нотариусите, защото се занимава със свободната инициатива в стопанската дейност. А ние не извършваме търговска дейност, има изрична забрана за това. Когато нотариусът извършва удостоверителни действия, това не е пазар. При пазара и при конкуренцията винаги има размяна на престации, а нотариусът дава на клиента този охранителен интерес, който му спестява по-нататъшни проблеми и съдебни спорове. Това е присъщо на нотариуса от европейски тип. При тази проверка не се касае за защита на потребителя, а за глобални интереси и опит да се пренесе американската правна система в Европа.

Ние сме свободна професия само от гледна точка на облагането и на това, че носим свободна отговорност, но естеството и съдържанието на нашата работа не е свободно.

 

B: Каква е разликата между европейския нотариус и американския?

- Американският нотариус не е юрист. Неговите актове нямат тази доказателствена тежест. В Америка имотът не е свързан със собственика, няма кадастър и собствеността всеки път се доказва с екипи от адвокати, сделката се застрахова, всичко минава през съда. А в Европа нотариусът извършва едно предварително правораздаване и за съда остават само най-тежките дела, спестяват се време и нерви и се помага на икономическия живот. Дори сега в работата по новия Граждански процесуален кодекс има идея на експертите нотариусите да поемат първата фаза от делбеното производство - спогодбата, за да се разтовари съдът.

 

B: Как ще се отрази на гражданите въвеждането на минимални цени за нотариалните дейности?

- Ние на практика и сега имаме фиксирани минимални цени и дори внесох предложение за увеличаването им, което обаче не се прие от Министерството на финансите. Тарифата не е променяна от 1998 г. и трябва да се индексира с оглед на инфлацията, без да има драстично увеличение. Едно обикновено удостоверяване е 3 лв. и трябва да стане поне 5 лв., защото дори една машинописка няма да ви го напише за тази сума. Само в Словения и Холандия таксите се определят свободно и там се е стигнало до рязък скок на цените. А нашата тарифа има и социална страна, защото едно завещание например струва 15 лв., а ние го съхраняваме до живот - една банка никога не би извършила подобна услуга.

 

B: През нотариусите минават всички сделки с имоти, какви са вашите наблюдения за пазара?

- Очевидно пазарът е увеличен и ще продължи да расте, а с това и значението на нотариуса. Една френска поговорка казва: "Който е минал през нотариус, той не стига до съд." По-голяма част от сделките обаче продължават да се изповядват по данъчни оценки, но това е работа на Министерството на финансите. За София няма голяма разлика, но в провинцията разминаванията са в пъти.

-

  • 22:54
  • 28 сеп, 2016

Блог, посветен на една имотна измама, която нотариусът е можел да предотврати: http://softisbg.com/dannies_blog/

 

 -

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/804

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.