За нотариални измами има 18 обвинения

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

За нотариални измами има 18 обвинения, интервю с Атанас ЦЕНОВ, касационен прокурор

 

За нотариални измами има 18 обвинения - Атанас ЦЕНОВ, касационен прокурор

-

 

- Г-н Ценов, колко препи­ски до момента е образувала прокуратурата за престъпления във връзка с нотариалната дейност?

- В цялата страна са обра­зувани общо 153 преписки по сигнали и жалби на граждани и нотариуси. По 18 от тях са внесени обвинителни актове, а проверките по 43 са приключили с отказ за образуване на предварително производство. 34 от наказателните производства са прекратени, 18 са спрени, а по останалите 40 проверките и делата не са приключили.

- През април м.г.  от Нотариалната камара дадоха на главния прокурор папка със сигнали за нарушения. Какъв е резултатът?

- Папката съдържаше 31 копия от сигнали на нотариуси до прокуратурата, полицията и Съвета на нотариусите. В тях съобщаваха за случаи от практиката си, в които са се натъкнали на представени от страни по сделки неистински нотариални актове или пълномощни. На документите е бил придаден вид, че са заверени от определен нотариус, но след запитване до него се е оказало, че той не е извършвал такава заверка и че се касае за фалшиви нотариални печати и подправени подписи.

Тези сигнали бяха изпра­тени на съответните проку­ратури за проверка. Устано­вихме, че по материалите, подадени директно до поли­цията или прокуратурите по места, са извършени провер­ки, образувани са и досъдебни производства. Но тъй като в повечето случаи авторът на фалшификата не е бил уста­новен, делата са спрени.

- Как така„авторът" е неизвестен, след като в договора или пълномощното има конкретни имена?

- Лицето, което представя пълномощното или нотариалния акт, обикновено отказва да съобщи откъде ги е получило, както и да даде сведения и за себе си - тогава досъдебното производство се образува срещу неизвестен извършител.

А има случаи, в които гражданин просто е предал фалшивите печати и щемпели на Камарата и не е пожелал да остави координатите си - поради което няма как да бъде разпитан при какви обстоятелства ги е намерил.

Дори по време на сделка нотариусът да установи, че очевидно се касае за опит да се продаде недвижим имот с неистинско пълномощно, няма правомощие да задържи насила измамника, докато дойде полицията. Затова е логично да се образува депо срещу неизвестен извършител и да се разчита, че лицето ще бъде „засечено", ако се опита да изповяда сделката при друг нотариус.

- А не се ли образува наказателно производство срещу този,  който използва фалшиво пълномощно?

- Би могло да се образува, ако е участвал в изготвянето му или е бил подбудител. Или ако е знаел, че е неистинско и въпреки това го е използвал - това обаче е трудно доказуемо.

-

     Забележка. Твърдението на прокурора, че наказателно производство срещу лицето, използвало фалшивото пълномощно, би могло да се образува, само "ако е участвало в изготвянето му или е било подбудител", не е вярно. Поне според сегашните разпоредби на НК не е вярно (не знам какви са били през 2005 г., пиша това на 25.01.2017, бел. моя, Р.С.) Сега в чл. 212 има отделни алинеи: една - за използване, друга - за съставяне.   

-

Случва се също човекът дори да не подозира, че пълномощното е фалшиво: решил е да си спести разкарването (без да знае, че неприсъствените заверки са в нарушение на закона), а някой е обещал да му „уреди" документа чрез свой познат нотариус. „Доброжелателят" обаче изготвя пълномощно с помощта на фалшиви нотариален печат и щемпел, които обикновено са близки до оригиналните. Затова срещу този, който ползва документа, в повечето случаи дело не се образува.

-

      Забележка. Твърдението на прокурора, че щом някой не бил знаел, че неприсъствените заверки са в нарушение на закона, не можели били да го обвинят, не е вярно. Има един основен принцип - непознаването на закона не оправдава нарушаването му. Неспазването на този основен принцип може да доведе до опасни последици. Например, да бъде оправдан убиец, само защото е заявил, че не бил знаел, че убийството е престъпление.

-

- А има ли случай неизвестен извършител да е станал известен?

- По сигнал на нотариус от Кюстендил е разкрит опит да се прехвърли имот с неистински нотариален акт. Срещу двамата извършители е внесен обвинителен акт за съставяне и използване на документ с невярно съдържание. Те взели данните на собственика от намерен нотариален акт и съставили нов, неистински. После се опитали да продадат така „придобития" имот с фалшиво пълномощно, заверено с подправен печат на друг нотариус.

Същият случай има и в Севлиево - обвинителен акт е внесен отново срещу две лица за съставяне на неистински нотариален акт. Това дело дори е приключило с одобрено от съда споразумение за условна присъда. Наказанията за документните престъпления не са тежки.

-

       Забележка. Наказанията за документните престъпления и днес не са тежки - 12 години по-късно. А би трябвало да са от тежките, според мен.

-

- Това не поощрява ли измамниците? Да не говорим, че макар и частник, нотариусът е натоварен с държавни функции?

- Да, така е. Има и друг парадокс - чл. 212 от НК, който наказва квалифицираната документна измама (и където санкциите са много по-високи), визира получаването без правно основание само на чуждо движимо имущество. Не и когато предмет на престъплението е недвижим имот. Така на практика се оказва, че за продажбата с фалшиви документи на автомобил може да се получи много по-високо наказание, отколкото за измама с апартамент, който обикновено струва много повече.

-

     Забележка. Парадоксът с чл. 212 вече е оправен. Сега този член се отнася не само за движимо, но и за недвижимо имущество. Но отново се появи парадокс - ВКС е издал решение, даже не едно, че престъплението по чл. 212 от НК е съставомерно, само ако инкриминираният документ - обикновено това е пълномощното - е използван за въвеждане в заблуждение на пострадалото от имотната измама лице. Самият проф. д-р Петър Раймундов признава, че изпълнението на това условие е невъзможно. (вж "Адресат на измамата по чл. 212, ал. 1 от НК")

-

- Има ли дела срещу нотариуси?

- Срещу петима нотариуси са образувани по две и повече предварителни производства, като срещу двама от тях са внесени повече от един обвинителни акта. Нотариусите са предимно от района на Софийската апелативна прокуратура - София (тук случаите са най-много), Монтана, Видин. Арестуваният на 17 т.м. столичен нотариус Георги Златев не е сред тях.

- По-интересни случаи?

- Обвинителен акте внесен срещу нотариус от Търговище по чл. 283а (във връзка с чл. 282) - за нарушаване на задълженията си при приватизационна сделка. Извършил е нотариално действие, дало възможност на някого да участва в приватизацията. Делото е насрочено и ще се разглежда във Великотърновския районен съд, защото местните съдии са си направили отвод.

В Кюстендил е образувано предварително производство срещу нотариус във връзка със заверки ла молби и документи на кандидати за българско гражданство - то скоро ще приключи.

По данни от спецрегистъра са образувани 20 производства за прехвърлени с измама имоти на хора. В повечето случаи измамите са извършени между граждани.

До месец Софийска районна прокуратура ще приключи дело за измама на жена, инвалид на която е бил откраднат подписът. Измамниците се представили за служители от социален патронаж и я убедили да се подпише на празен лист - уж, за да получава лекарства безплатно или на преференциални цени. После на него изготвили пълномощно отнейно име (заверено с фалшив печат) и прехвърлили на свое име жилището й.

- Много хора изгубиха домовете си заради заеми от заложни къщи, след като бяха сглупили да прехвърлят с нотариален акт имота си на служител в тях. Пострадалите винаги подозираха нотариуса в съучастие. Вашияткоментар?

- Това със заложните къщи беше класика. Често срещан случай е и когато собственикът бива заблуден, че върху имота се учредява само ипотека, а всъщност му поднасят нотариален акт за покупко-продажба. И той го подписва - поради недоглеждане, поради предоверяване, или пък от безизходица.

-

          Забележка. "Това със заложните къщи беше класика", казва прокурорът. Не само беше, а все още е - 12 години по-късно.

-

В тези случаи обаче трудно може да се докаже виновно поведение от страна на изповядалия сделката нотариус, изразяващо се в неизпълнение на неговите задължения. Защото в самия нотариален акт изрично се отбелязва, че преди лицето да го подпише, документът му е бил прочетен и то е наясно с последиците от сделката.

Разследват се сигнали за Ст. Загора и София по повод на това, че заложни къщи работят с определен нотариус.

- Смята ли ВКП, че има реален контрол как се разследват тези дела по места и дали те не се„смачкват"?

- Създаването на специалния регистър за сигнали, жалби и молби за нарушение във връзка с нотариални действия до голяма степен позволява ефективен контрол върху извършваните по тях проверки и внесените обвинителни актове. До 15-о число всеки месец петте апелативни прокуратури подават информация за образуваните през предходния месец преписки и за движението по тях.

Факт е вече тенденция на намаляване на сигналите за нотариални измами.

-

         Забележка. На това англичаните му викат wishful thinking (вж "Статии и предавания за имотни измами"). Сигналите намаляват, защото хората не вярват, че прокуратурата ще помогне, а често дори не знаят към кого да се обърнат, като научат, че са измамени. Те отиват на адвокат, той им казва да не си губят времето с прокуратурата, а веднага да завеждат гражданско дело, те го ангажират и се започва един 10-15-годишен граждански процес. Точно така ни каза първият адвокат, към който се обърнахме, като разбрахме за измамата - хич да не си губим времето с прокуратурата. Вторият ни каза същото, като добави, че от 10 години насам води точно такова дело, като нашия случай, и вече му се виждал краят. Той изглежда си мислеше, че  е голям успех да водиш едно дело 10 и повече години, а аз направо изтръпнах от ужас пред перспективата да се влачим по дела толкова дълго време. Иначе, от негова гледна точка, сигурно е успех - да си има постоянни клиенти 10 години и повече.  В крайна сметка, след консултации с още 4-5 адвоката, се убедихме, че нашият случай не е граждански спор и аз подадох сигнал в прокуратурата. Резултатът днес - 4 години по-късно, е едно мудно досъдебно производство и едни мързеливи прокурори, които прикриват, вместо да разкриват, престъплението (вж Мълчанието на прокурорите).

-

Самите нотариуси следят много внимателно - на тях също не им е приятно заради 5-6 човека негативите да са за всички.

        Забележка. Нотариалната камара обаче нищо не следи. Като им изпратите сигнал за пропуски в работата на нотариус, първо пишат глупости, после мълчат. (вж кореспонденцията ми с Нотар. камара) Министерството на правосъдието постъпва по същия начин (вж кореспонденцията ми с МП и Инспектората на МП)

-

А ако гражданите смятат, че някои от колегите в досъдебното производство не си върши работата - поради немарливост или умишлено, да сигнализират във ВКП.

-

     Забележка. Добър съвет. Ще се опитам да сигнализирам във ВКП, че някои от колегите им в РП-Плевен не си вършат работата. Проблемът е, че и някои от колегите им във ВКП не си я вършат, даже зам. гл. пр. Пенка Богданова към ВКП не си я върши (вж кореспонденцията ми със ЗГП Богданова). Но да приемем, че вината е моя - не съм се изразявала ясно. 

-  

- Получавала ли е и преди прокуратурата сигнали срещу арестувания нотариус ГеоргиЗлатев?

- Това е първият случай. Нещо повече - той самият е подавал сигнал-предупреждение до Камарата, че са пуснати в обращение фалшиви печати, които наподобяват неговите. Твърди, че е намерил в пощата си чисто бял плик, в който имало само лист с положени върху него нотариален печат и щемпел с неговото име, но които не отговарят на оригиналните.

- След скандала със Златев ни позвъниха граждани с въпроса защо не се реагира със същата бързина и когато става дума за жилището или колата на обикновениягражданин?

- Прокуратурата е реагирала и ще реагира по същия начин при всеки подаден сигнал или жалба. В случая обаче медийният интерес е силен, тъй като става дума за главния прокурор и за президента, докато по случаите на обикновените граждани не се шуми толкова. И заради това сега се създава впечатлението, че се проявява по-особена активност с оглед на личността. А не е така.

          Забележка. За историята с нотариус Георги Златев вж статията "Разследващият журналист, купил колата на главния прокурор"

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1020

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.