Повдигнаха обвинение на мним продавач на ниви, измамил купувач и нотариус

Начало на блога

Този статия е част от статии за имотни измами, разследване на документна имотна измама и нотариално производство

-
 Източник: 30.08.2019 БОРБА БГ https://www.borbabg.com/2019/08/30/1povdignaha-obvinenie-na-mzh-izmamil-kupuvach-i-notarius/
-


41-годишен мъж от горнооряховското село Писарево е привлечен в качеството на обвиняем за извършена имотна вреда в размер на 1000 лева. Криминално проявеният мъж е въвел в заблуждение купувач от Велико Търново и нотариус от Горна Оряховица, като се представил за собственик и продавач на ниви.

За целта използвал чужда лична карта на мъж, който твърди, че я бил загубил. При сключването на предварителен договор за покупко-продажба на овощна градина в землището на Горна Оряховица мъжът от Писарево е ощетил купувача на земя с въпросната сума от 1000 лв. Заради използването на чуждата лична карта пък и нотариусът бил заблуден.

Извършителят е с взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева. Работата по изясняване на случая продължава.

      Коментар. Типичен случай на правно-неграмотно обвинение. Заблудените били купувачът и нотариусът. Това е все едно да съдиш крадеца за това, че е продал откраднатата вещ, вместо за това, че я е откраднал - вж книгата "Документни имотни измами", 2013 на д-р Петър Раймундов, бивш прокурор от ВКС, стр. 80-82: "Проблемите се свеждат до следното: твърди се, че пострадал от измамата е третото добросъвестно лице, платило цената, а не собственикът на имота. [...] Когато обаче деецът по измамлив начин (чрез инкриминиран документ) встъпва в правото на собственост, което не му принадлежи, и се разпореди с имота като със свой, това разпореждане материализира вече намерение за присвояване, с което имотната измама по чл. 212, ал. 1 НК е осъществена. Оттук насетне нищо друго не е нужно за довършване на имотната измама, защото тя вече е приключила от обективна и субективна страна." ... "спрямо едно имущество може да се извърши само едно престъпление срещу собствеността и това е първото по реда си престъпление. Крадецът отговаря само за откраднатите пари, не и за това, че ги е отчуждил, подарил, заложил или е направил каквото и да е друго неправомерно разпореждане с тях." И на стр. 83:: "Пострадал от престъплението имотна измама е само лицето, на което принадлежи правото на собственост, върху което е упражнено престъпно въздействие."

                С обвинения като описаното в статията по-горе, магистратите плюят, така да се каже, на гарантираното и защитено от Конституцията право на собственост - Чл. 17 от Конституцията, ал.1: Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
      -     

              Конкретно за заблудения с чуждата лична карта нотариус. Първо, според ВКС нотариусът не може да бъде заблуден, нито измамен, нито адресат на измама - вж Пример № 22. Второ, как ли всъщност е бил заблуден с чужда лична карта, като съгл. чл. 19, ал. 2 ЗННД нотариусите имат достъп до базата данни на МВР за личните документи, а съгл. чл. 25, ал. 3 ЗННД са длъжни да проверяват в тази база данни?

                 Справка - ЗННД:

                          Чл. 19. (2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Нотариусът има право на достъп до  [...] Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи")

                               Чл. 25.(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.

-

 

    Вж също и: Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК

-

Начало на блога

Този статия е част от статии за имотни измами, разследване на документна имотна измама и нотариално производство

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2553

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.