29.11. 2019 Кажете сбогом на нотариусите и приветствайте блокчейн

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

-

Източник: https://cryptodnes.bg/kajete-sbogom-na-notariusite-i-privetstvaite-blockchain

-

Живеем в свят на двойственост. Изкуственият интелект се развива с невероятни темпове, свързаните устройства нахлуват в домовете ни, а смартфоните са в джобовете на повечето индивиди на планетата.

-

И все пак, нещо толкова архаично като нотариусът продължава да служи като инстанция, през която задължително трябва да се мине за заверяване на документи.


Нотариусите оправомощават хората да извършват действия по правни въпроси, по-специално да свидетелстват и проверяват подписи върху документи. Ясно е, че това е важна услуга, но услуга, която може да бъде подобрена с помощта на нова технология.

-

Колко е важен нотариуса?

-

Наличието на нотариална услуга е необходимо. Най-разпространените правни системи имат това, което в САЩ се нарича публичен нотариус - държавен служител, който нотариално заверява юридически документи, и който също може да администрира и да дава клетва и потвърждение. В гражданското право, ролите на нотариуса са още по-обширни, като често изискват същото ниво на образование като адвокатите.

Във всяка от двете системи, нотариусът действа като законно сертифициран наблюдател, за да потвърди точността на докладите и да провери легитимността на въпросния документ. Помислете например за продажба на къща. Функцията на нотариуса е да определи автентичността на транзакциите, случващи се между продавача и купувача. Нотариусите се уверяват, че и двете страни са истински. Жизненоважна функция е да се гарантира, че такива продажби се осъществяват законно.

Жизненоважна функция наистина, но абсолютно необходимо ли е всички тези задачи да се изпълняват от човек - или с други думи - физически?

Тук се намесва блокчейн

Влизането на блокчейн в тази и много други системи обещава да доведе до така необходимата ефективност. Възможността на новата технология да отпечатва документи, когато ги записва в неизменима база данни, решава повечето проблеми, идентифицирани с процедурата по счетоводство и процесите на изграждане на консенсус, свързани с настоящите нотариални практики.

Блокчейн също така взема предвид изграждането на ясна и опростена, подлежаща на проверка рамка за счетоводство, при която възможността за актуализиране е изключително ниска, а подправянето на записи е практически невъзможно. Това означава, че след като вашият запис (или някои други значими данни) бъде одобрен и вграден в базата данни, бъдете сигурни, че няма да бъде изменен и освен това, този запис лесно се проверява в блокчейн чрез уникален хеш, който е свързан само с него.

Процес на опростяване

След като записаните данни са в блокчейн, има още няколко функции, които могат да помогнат за опростяване на нотариална услуга. Една такава характеристика е прилагането на интелигентни договори - споразумение под формата на компютърен код за извършване на действие, след като са изпълнени конкретни условия. Интелигентните договори се изпълняват автоматично, след като са изпълнени условията на споразумението, което означава, че при определени обстоятелства няма нужда трета страна - например нотариус - да улесни подписването на споразумението.

В този случай, съществуващите интелигентни договори могат да действат като механизъм за валидиране между участващите страни. Точно както нотариусът има доверие да потвърди, че документът за самоличност е валиден и принадлежи на физическо лице, интелигентен договор може да бъде програмиран да се изпълнява само след като идентифицирането е потвърдено по електронен път (т.е. протоколите 'Опознай своят клиент', ERC 725 и ERC 735 инициативи за идентичност, сдвояване на частни и публични ключове и т.н.).

Някои други електронни начини за проверка на самоличността на хората включват използване на софтуер за разпознаване на лица за анализ на правни документи, съдържащи идентификационна снимка, в сравнение с качена снимка в базата данни. Тази практика все още е в начален етап на развитие, но придобива все повече популярност.

Нотариалната услуга наистина е готова за надграждане. Такъв важен правен процес остана сравнително недокоснат от напредъка на технологиите, но всичко това трябва да се промени. С въвеждането на блокчейн технологията вече имаме средство за нотариално заверяване на документи по изцяло електронен начин. Комбинирайте това с процесите на идентификация на новото време и дните на физическо ходене при нотариус за получаване на нотариално заверени документи вече са преброени. Готови ли сте за новата ера на дигитално нотариално заверяване?

-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2552

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.