28.08.2023 Два-три неформални имейла с главен специалист от МП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

На 28.09.2023 получих дългоочаквания отговор на жалбата ми от 30.05.2023. Понеже върху изпратения от Министерство на правосъдието отговор не се виждаше дата, разменихме 2-3 неформални имейла с главния специалист от МП, която го беше изпратила в такъв вид.

.
           28.09.2023, 16:04
           Много благодаря за изпратения отговор на жалба срещу съдия по вписванията от РС-Плевен!
            Бихте ли моля само ми написали от коя дата е отговорът, понеже от изпратеното копие не личи (не се вижда), т.к. щемпелът е почти напълно изтрит (избелял)?
            Благодаря предварително.
            С уважение, Ренета Стоянова, Варна

.
                29.09.2023, 11:36
         Здравейте г-жо Стоянова, отговорът на инспектор  Кузманова е с дата 22.08.2023 г.
              С пожелание за приятен ден

             .
              29.09.2023, 15:18
              Здравейте, г-жо ...,
              Много благодаря за посочената дата. А ще може ли да ми изпратите по-ясно копие от отговора, на което да се виждат датата, изх. номер и т.н., тоест да се виждат задължителните реквизити на официалния документ, какъвто е отговорът? И дали е възможно да коригирате гр. София в посочения като мой адрес, т.к. не съм от София, а от Варна (може би именно по тази причина не съм получила отговора на хартия и се наложи да ми го изпращате по email месец и нещо по-късно).  И още нещо, макар че не ми е работа да се обаждам за грешки при изписване на други адресати, но сбърканото име на Председателя и Админ. р-л на РС-Плевен прави много лошо впечатление. Става дума името на г-жа Вера Светославова НАЙДЕНОВА, изписано неправилно като г-жа Вера АНГЕЛОВА (предполагам, че грешките са Ваши, но допускането им е в ущърб на г-жа Кузманова, която се е подписала под отговора)
                   С пожелания за приятен ден и от мен,
                    Ренета Стоянова, Варна
.
Г-жа Главен специалист повече не се обади. По-късно забелязах, че е сбъркано и първото име на Кузманова, но и аз повече не се обадих (писано е Лилияна вместо Лиляна - вижда се на последната, 3-та страница - вж отговора тук)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2739

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.