14.07.2023 Два-три неформални имейла със старши специалист от Правната дирекция на АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

На 13.07.2023 от АгВп получих отговор, че ми изпращат разпечатки от пет имотни партиди, но приложенията липсваха. По този повод на следващия ден със старши специалиста от Правната дирекция на АВ, която изпраща кореспонденцията, разменихме няколко имейла:

 

            10:41 ч. Здравейте, пропуснали сте да прикачите приложенията. Ще може ли да ми ги изпратите? Поздрави, Ренета
.
            10:50 ч. Уважаема г-жо Стоянова, Приложено Ви изпращам приложенията към писмо с рег. № 94-00-63/13.07.2023г. Извинявам се за пропуска!

.

              Изпратените файлове бяха озаглавени с големи букви ПАРТИДИ, но не бяха справки по партидите (е-услуга 3096 в ЕПЗЕУ), а справки по имот (е-услуга 3096) -същата грешка, като на 15.02.2023, но тогава грешката беше допусната от друг специалист, също от Правната дирекция в АВ.

.
             11:19 ч. Здравейте, Това не са имотни партиди, а справки по имот.  Имотните партиди са № ..., № ..., № ..., №... и № ,,, - всички в СлВп-Плевен. Те изглеждат така: част  „А" за имота,  част „Б" за собственика, част „В" за други вещни права, част „Г" за ипотеките и част „Д" за възбраните. Имате ли достъп до тях? Аз имам - от портала на АВ за платени справки ЕПЗЕУ https://portal.registryagency.bg/ Прилагам една за ориентир как изглежда. Сърдечни поздрави, Ренета.

                Отсреща повече не отговориха. Помислих си "Леле, в какви ръце са ми имотите! там още не знаят какво е партида на имот по чл. 59 ЗКИР - ужас!"

               По принцип справките по е-услуги 3100 (по имот)  и 3096 (по партида) би трябвало да предоставят едни и същи данни в различен формат, но в нашия случай едните показват, че тежестите на КПКОНПИ са заличени и по петте имота, а другите - че възбраната е заличена по три, а по другите две още стои, пък исковата молба на КПКОНПИ за отнемането им в полза на държавата още стои и по петте. Вж Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ)
          
Отделен въпрос е, какво изобщо правят тежестите на КПКОНПИ в партидите на нашите наследствени имоти, след като по персоналните ни партиди няма тежести на КПКОНПИ, няма и по персоналната партида на майка ни, от която  сме ги наследили? (бел. блогър, 20.05.2024)

 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2738

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.