Пример № 39 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 39

Лица: Прокурор от РП-Плевен (не е по нашия случай)

Документ: Определение от 20.12.2016 на РС-Плевен по ЧНД № 3158/2016

Тема: Искане за псих. експертиза по сбъркан член

-


 Съдът естествено отказва, цитирам:

-

"Разпоредбата на чл.146 НПК е озаглавена „Вземане на образци за сравнително изследване". Това заглавие изключително ясно отразява съдържанието на разпоредбата, тъй като в същата са включени разнообразни въпроси както във връзка с доброволното представяне на образци за сравнително изследване, така и във връзка с принудителното им събиране, в т.ч. - когато се налага интервенция по проникване в човешкото тяло. Същата разпоредба /а и никоя друга разпоредба, систематично находяща се в Глава ХІV, Раздел ІІІ от НПК/ не съдържа уредба във връзка с даването на разрешение за извършване на експертизи, в т.ч. - съдебно - психиатрични или психологично - психиатрични такива.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМО искане на прокурор при РП - ПЛЕВЕН за получаване на разрешение за извършване на съдебна психолого - психиатрична експертиза на основание чл.146 ал.3 вр. чл.144 ал.2 т.3, т.4 и т.5 НПК."


-

А в нашия случай нямаше дори и калпаво искане за псих. експертиза. Нямаше и основание. Беше явна гавра с майка ми - вж Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка и Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването  Горката ми пострадала майка почина на 15.03.2017 г. в четвъртата година от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен по имотната измама със земите ѝ. И досега в РП-Плевен още се туткат - седма година вече (пр.3624/2013, ДП 2924/13). Към момента срокът на ДП-то е удължен до 07.12.2019 (пиша това на 27.10.2019). Последният съдебен контрол беше в началото на 2016- вж Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1961

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.