Правилника за вписванията - т'ва е Закона!

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

Публикуван на 02.06.2024

.

Представям си, че съм съдия по вписванията ...

1.  За мене ЗКИР не вàжи, 'щото министърът на правосъдието не е издал заповед по чл. 70 за моя съдебен район.

.

2. ГПК също не вàжи, 'щото ВКС издаде ТР 7/2012. Хубаво се сетиха да уеднаквят съдебната практика, че по-рано само се излагаха да сочат кои членове от ГПК се отнасяли за производството по вписване. Едни съдии - така, други - иначе.

.

3. ТР-то на ВКС е много яко. 7/12 от 25.04.2013. Точка 6. Обхват на моята проверка. Само по Правилника и само от външна страна. Точно така! Страни, имот. Точка.

.

4. В ЗСВ малко са се поизхвърлили, че разпореждам или отказвам вписванията в имотния регистър. Имотен регистър няма. Няма и да има! К'во стана с пилотните райони, а?

.

5. По Правилника разпореждам, служителите изпълняват. Много е добре, че няма дефиниция на "разпореждане". И още по-добре - че кат' стане сакатлък, Агенцията отговаря за всичко.

.

6. Правилника за вписванията - т'ва е Закона!

.

Вж също така:  Практически съвети към младата съдия по вписванията и Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2758

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.