25.04.2023 До АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Препращам становището на съдиите по вписванията, с което потвърждават, че изложените от мен данни са коректни и действително има проблем, но той е технически и не е от тяхната компетентност (от АВ още не са коментирали това писмо, бел. блогър, 25.08.2023)

.

Subject:

становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен

Date:

Tue, 25 Apr 2023 23:13:35 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

daniela.miteva@registryagency.bg

CC:

nina.ivanova@registryagency.bg

.

Уважаеми служители от Агенция по вписванията,
.
Приложено, препращам становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен (тук, в блога, е публикувано със заличени подписи, бел. блогър, 26.08.2023), получено на хартия вчера, 24.04.2023. Моля да бъде предадено лично на г-жа Изп. директор на АВ.
.
Благодаря предварително.
.
Лек ден!
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

Обратни разписки

Subject:

Read: становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен

Date:

Tue, 25 Apr 2023 20:16:36 +0000

From:

Анастас Георгиев <anastas.georgiev@registryagency.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Your message

   To: Анастас Георгиев
   Subject: становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен
   Sent: Tuesday, April 25, 2023 11:13:35 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Tuesday, April 25, 2023 11:16:36 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

2. 26.04.2023 07:59 от Даниела МитеваSubject:

Read: становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен

Date:

Wed, 26 Apr 2023 04:59:32 +0000

From:

Даниела Митева <daniela.miteva@registryagency.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Your message

   To: Даниела Митева
   Subject: становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен
   Sent: Tuesday, April 25, 2023 11:13:35 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Wednesday, April 26, 2023 7:59:05 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.
.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2635

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.