11.05.2023 До АВ с копие до Омбудсман на РБ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 .

Резюме. Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля приложените документи да бъдат предадени лично на г-жа Изп. директор на АВ във връзка с моите писма от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязаната техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молбата за поправянето ѝ (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023).

.

Subject:

разпореждане от ОС-Плевен

Date:

Thu, 11 May 2023 17:12:37 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

office@registryagency.bg

CC:

priemna@ombudsman.bg


.
До: Агенция по вписванията по преписка - по преписка 94-00-63/15.02.2023 г.

Копие до: Омбудсман на РБ - по жалба 3393/04.04.2023, допълнена на 03.05.2023 с пояснението, че проблемът е извън комппетентността на съдиите по вписванията, но може да бъде решен с поправка на техническа грешка по см. на чл. 33в от ПВ
.

Уважаеми служители от Агенция по вписванията,
.
Приложено, препращам разпореждане от 03.05.2023 г., издадено от Председателя на ОС-Плевен съдия Стефан Данчев, както и писмо от съдията по вписванията към РС-Плевен Веселка Иванова до съдия Стефан Данчев, получени на хартия вчера, 10.05.2023. Становището на съдебните власти е, че не е налице пропуск от страна на съдия по вписванията, а се касае за "технически проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката спрямо процесните имоти" (цитатът е от съдебното разпореждане). Като е разпоредено становището да се изпрати на г-жа Даниела Митева в качеството ѝ на Изп. директор на АВ с цел същата да разпореди решаването на техническия проблем чрез поправка по реда на чл. 33в от Правилника за вписванията (тук съм се объркала, мислех, че Окръжният съд е установил технически проблем, който се поправя по реда за поправка на техническа грешка, бел. блогър, 20.05.2024).
    Моля приложените документи да бъдат предадени лично на г-жа Изп. директор на АВ във връзка с моите писма от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязаната техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молбата за поправянето ѝ.
.
Благодаря предварително.
.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

.

(получени няколко обратни разписки)

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 .No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2637

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.