11.05.2023 19:34 До Директора на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" - АВ

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Писмо до Директора на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" във вр. с правомощията на Дирекцията да "[o]рганизира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля го да разгледа приложените документи, след което да разпореди проверка, която да установи, защо автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 г. от адм. орган (КПКОНПИ), в част "Д" на двете помощни имотни партиди в СлВп-Плевен (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

.

Subject:

до Информационно обслужване и технологии

Date:

Thu, 11 May 2023 19:34:19 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To:

support@registryagency.bg


До: Господин Директора на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" във вр. с правомощията на Дирекцията да "[o]рганизира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията."
.
Уважаеми Господин Директор на Дирекция "Информационно обслужване и технологии",
.

Приложено, препращамразпореждане от 03.05.2023 г., издадено от Председателя на ОС-Плевен съдия Стефан Данчев, както и писмо от съдията по вписванията към РС-Плевен Веселка Иванова до съдия Стефан Данчев, получени на хартия вчера, 10.05.2023, във връзка с технически проблем по частично заличаване на една възбрана.  Становището на съдебните власти е, че не е налице пропуск от страна на съдия по вписванията, а се касае за "технически проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката (аз) спрямо процесните имоти" (цитатът е от съдебното разпореждане). Служителите от СлВп-Плевен са установили, че "се касае за софтуерен и технически проблем, т.к. автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните по тези две нови партиди" (цитатът е от същото съдебното разпореждане, а "тези две нови партиди" са имотни партиди 296512 и 296513, открити на 10.05.2021 при делба на имот с имотна партида 21374 - закрита същия ден). Становището на Регионалният директор на АВ-В. Търново е, че "са запознати с проблема, но такива са възможностите на програмата" (цитатът е от приложеното писмо от съдията по вписванията)
    Моля да разгледате приложените документи, след което да разпоредите проверка, която да установи, защо автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 г. от адм. орган (КПКОНПИ), в част "Д" на помощни имотни партиди 296512 и 296513 в СлВп-Плевен.
    Разчитам на Вашето компетентно съдействие.
.
Очаквам Вашия отговор.
.
Благодаря предварително.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста
.

Обратна разписка получена в 11:07 на 12.05.2023, но отговор и до ден днешен няма (бел. блогър, 20.05.2024)


.

Subject:

Read: до Информационно обслужване и технологии

Date:

Fri, 12 May 2023 08:07:10 +0000

From:

Любомир Гамански <lyubomir.gamanski@registryagency.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Your message

   To: Любомир Гамански
   Subject: до Информационно обслужване и технологии
   Sent: Thursday, May 11, 2023 7:34:19 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Friday, May 12, 2023 11:06:45 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2640

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.