09.09.2015 До Адм. р-л на ОП-Плевен - възражения по постановлението на окр. пр. Снежана Георгиева

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Резюме. Това са възражения по постановлението на пр. Снежана Георгиева от ОП-Плевен (приложено: стр. 1 и стр. 2). Изпратени са на 09.09.2015 г. до Адм. р-л на ОП-Плевен. Вместо отговор от началника на окръжния прокурор, получих постановление от апелативен, който потвърждаваше сбърканото постановление на окръжния. Апелативният прокурор на свой ред беше допуснал грешки в постановлението си. Помолен да ги отстрани, надменно заяви да обжалвам по-нагоре. Аз не обжалвах. Изненадващо скоро - за иначе мудните реакции на прокурорите -  получих постановление от върховен прокурор, който твърдеше, че бил получил жалба от мен и - както можеше да се очаква - потвърждаваше сбърканото постановление на апелативния. Този път не си губих времето да обяснявам на прокурора от ВКП какво и къде е сбъркал, а направо обжалвах пред Главния. Оттогава изминаха повече от два месеца, а отговор няма и няма. Срокът за отговор е 3 дни (НПК чл. 202, ал. 2: Прокурорът е длъжен да се произнесе по жалбата в тридневен срок от получаването й.)

Р. Стоянова
Subject:

постановление на пр. Сн. Георгиева от ОП-Плевен

Date:

Wed, 09 Sep 2015 04:13:06 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg
До: Адм. р-л на ОП-Плевен

Копие до: ВТАП и ПРБ

Отн. Пропуски и грешки в Постановление на г-жа Снежана Георгиева, прокурор от ОП-Плевен

Уважаеми г-н Административен ръководител nа ОП-Плевен,

Във връзка с издадено от г-жа Снежана Георгиева Постановление за потвърждаване постановление на РП-Плевен (приложени и двете), Ви моля да обърнете внимание на пропуските и грешките в него, както следва:

1. Пр. Георгиева погрешно е цитирала основанието на преписка № В 6989/2014 г. на РП-Плевен. Писала е, че била образувана "по повод жалба от Ренета Тодорова Стоянова (аз) против нотариус Иванов с район на действие РС Плевен". В обжалваното постановление е посочено съвсем друго основание - "във връзка с постъпило писмо от Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна до нотариус Иванов №007, изпратено с копие до РП-Плевен". Ако погледнете въпросното писмо до нотариус Иван Иванов №007 (приложено), ще видите, че копието е изпратено до конкретен адресат от РП-Плевен - г-жа Ивета Маркович, наблюдаващ прокурор по ДП № Д 2924/2013 г. по описа на РП-Плевен. В тази връзка пр. Георгиева е могла да изясни защо пр. Илиева от РП-Плевен е "прихванала" писмо, което не е до нея, а до колежката й, и съответно да отмени постановлението поради липса на основание за предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и да било проверка. Не е необходимо дори да се коментира що за проверка е била тази, дето не е могла да установи елементарния факт, че ДП № Д 2924/2013 е било висящо, а не прекратено.


2. Пр. Георгиева е допуснала две грешки в текста: "настоящата инстанция намира за удачно да уведоми жалбоподателя (мене), че всички констатации, подробно описани в жалбите й до ОП Плевен, Стоянова (аз) е могла да депозира като искания в хода на висящото производство № Д 2924 /2013 г.  на РП Плевен".  Едната грешка е, че пр. Георгиева е сметнала някакви копия от писма на пострадалата (майка ми, а не аз) до РП-Плевен за мои жалби до ОП-Плевен. Ако погледнете т.нар. "мои жалби до ОП-Плевен", ще видите, че навсякъде ясно си пише: от Йорданка Найденова, 82 г. (майка ми) до пр. Маркович от РП-Плевен. Другата й грешка е, че съветва мен, дъщерята на пострадалата, да депозирам искания пред РП-Плевен по ДП № Д 2924/2013. Аз не мога да депозирам никакви искания пред РП-Плевен по ДП № Д 2924/2013, именно защото пострадалата е майка ми, а не съм аз. Майка ми е депозирала исканията си в РП-Плевен и те са за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Друг въпрос е, че отговор не е получила, за което ще се оплаче пред ОП-Плевен в най-скоро време. В интерес на истината, един път и аз пробвах да депозирам искане в РП-Плевен за насочване към нотариус Иванов №007 - беше още на 10.12.2014 г. (приложено), но също не получих отговор, за което се оплаках пред ОП-Плевен на 23.08.2015. Сега очаквам отговор. Вероятно ще ми отговорят, че само пострадалата има право да депозира искания, а дъщеря й - не.


3. Пр. Георгиева не е извършила щателна проверка. Ако беше извършила, щеше да забележи писмото ми до РП-Плевен от 10.12.2014 г. с искане за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Това искане е останало незабелязано от пр. Илиева от РП-Плевен по разбираеми причини - сметнала е, че производството е прекратено и не е проверявала. Но както правилно отбелязва пр. Георгиева, ДП № Д 2924/2013 не е било прекратено, а висящо, каквото е и в момента. В такъв случай възниква въпросът, защо пр. Георгиева също не е забелязала искането от 10.12.2014 г.? Какво ли е проверявала? Само материалите по преписка № В 6989/2014 ли? Но проверката по преписка № В 6989/2014 е стигнала само до прекратяването на ДП № Д 2924/2013 на 30.10.2014, въпреки че е започнала два месеца по-късно и е завършила с постановление от 16.01.2015. А писмото ми е от 10.12.2014 г. и съдържа искане за насочване към г-н нотариуса.


 4. Пр. Георгиева погрешно е заключила, че пр. Илиева правилно е отказала да образува ДП, тъй като "наличието на висящо досъдебно производство възпрепятства образуването на друго такова с идентичен предмет". Ако проверите предмета на ДП  № Д 2924/2013 г., ще видите, че няма нищо общо с действията на нотариус Иванов №007. В обжалването си посочих тази грешка на пр. Илиева от РП-Плевен, но и пр. Георгиева от ОП-Плевен също я допусна. Предметът на висящото ДП се върти в тесен кръг около едно кметско пълномощно, толкова тесен, че се укрива дори фактът, че  кметът е осъден в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи и е освободен от длъжност. Очакваме да се образува ДП за документните престъпления в кантората на нотариус Иванов №007 и за лъжесвидетелските му показания. ДП с такъв предмет още не е образувано, а изминаха повече от две години.  Майка ми се съсипа от мъка.


5. Пр. Георгиева ме представя в неблагоприятна светлина не само с неверните си твърдения за мои жалби, които уж съм била изпращала направо в ОП-Плевен, вместо в РП-Плевен, но и със следното изречение: "На 31.08.2015 г. в деловодството на ОП Плевен е постъпила нова молба от Стоянова със съдържание, идентично на жалбата й от 20.08.2015 г." Ако погледнете въпросната "нова молба", ще видите, че е 2 реда напомняне, че чакам отговор от 10 дни, а срокът по НПК е 3 (чл. 202 ал. 2). Помолих да ме уведомят каква е причината за забавянето и добавих съвсем човешки "Отпуски може би?"

Накратко. В този си вид постановлението не е готово за обжалване пред ВТАП. Моля, наредете на пр. Снежана Георгиева или на друг от своите подчинени да издаде ново постановление, в което да бъдат отстранени изброените пропуски и грешки. Не е изключено постановлението на районния прокурор да подлежи на отмяна дори само заради липса на основание за предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и да било проверка - вж. т. 1 по-горе. 

Очаквам Вашия отговор.


С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600

ПРИЛОЖЕНИЯ  4 бр. (7 файла) съгл. текста:
1.Мое писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 с копие до пр. Ивета Маркович от РП-Плевен (стр. 1 и стр. 2)
2. Постановление от 16.01.2015 на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен за отказ да образува ДП (стр.1 и стр. 2)
3. Постановление от 31.08.2015 на пр. Снежана Георгиева от ОП-Плевен - потвърждава постановлението на РП (стр. 1 и стр. 2)
4. Мое писмо до пр. Маркович от РП-Плевен с искане за насочване на разследването към нотариус Иванов №007, изпратено на 10.12.2014 г., останало незабелязано (1 файл, препис, оригиналът е с нотариално заверени подпис и съдържание)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/664

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 10:49 PM.

20.08.2015 Обжалване постановление на пр. Илиева от РП-Плевен was the previous entry in this blog.

29.09.2015 До апел. пр. Лещаков от ВТАП - молба за уточнение по постановлението му is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.