15.01.2017 В очакване на постановлението за спиране на ДП-то

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

03.01.2017 РП-Плевен спират наказателното производство. Пояснение за незапознатите - спирането не е прекратяване. Прави се, когато някой от обвиняемите се укрие или полудее. Сега чакаме да получим постановлението, за да разберем какво е основанието за спиране. ДП-то се влачи от 2013 г. Досега два пъти е прекратявано и два пъти - връщано от съда.

-

            Днес майка ми е по-мълчалива от обичайното. Само каза, че навън има много сняг и попита, дали и в Хасково има. Има и там, рекох, даже повече. Искаш ли да се обадим? Набрах брат ми - той е в Хасково. "Здрасти, кажи на майка, имате ли много сняг, че пита" и подавам слушалката на майка ми. Тя вика:

            - Светльо?

           Аз подсказвам шепнешком отстрани: "Не е Светльо, Генади е!"

           - Ох, Генади, сине, извинявай! Аз нали имам много момчета, та се обърках!

          Има син и трима мъжки внука.

          - Има ли много сняг при вас?

          Брат ми отговаря:

         - Има сняг, майко, много сняг има.

         - Вие как сте, добре ли сте всички?

         - Добре сме, майко. Всички сме добре.

        - Тук много е натрупало. Топи се, тече вода, има локви ...

        - И при нас е така. Ти как си, добре ли си?

         - Добре съм, добре съм. То, нали знаеш, какво да съм добре на тия години, ама не се оплаквам (смее се). Седя си на топло, лежа си. Ох, че тука нещо (кашля). Да ти кажа, много се уморявам вече. Стана малко и пак легна. Повече си лежа.

          - Лежи си, майко, недей много да ставаш.

          - Лежа си аз. Като си лежа, съм добре. Нямам много болки. Остави ме ти мене, ами вие как сте, добре ли сте?

          - Добре сме, всички сме добре.

          - А-а, добре. Ами при вас сняг има ли? Тук много е натрупало.

              И пак повтаря, и пак пита дали са добре. Слушам я и си мисля, че никой не се съобразява с отслабналата памет на възрастните хора, пострадали от престъпление. Проф. Раймундов дава много хубави инструкции за разследване на документни имотни измами - започва се с разпит на пострадалото лице, изземват се копия от всички документи и т.н. Но изобщо не споменава, че голяма част от пострадалите са възрастни хора и много от тях страдат от отслабнала памет. Тези хора не са под запрещение (не са псих. болни) и никога няма да бъдат. Те просто вече не помнят добре, забравят, повтарят, не чуват, объркват се.

             Разговаряла съм с няколко други пострадали от имотна измама, също така възрастни, като майка ми. Не могат да обяснят какво е станало. Говорят напред-назад. Нищо не им се разбира.

            След разговора с брат ми викам на майка ми:

            - Тия от Плевенската прокуратура още не са ни изпратили постановлението.

            - Какво е станало? - пита майка ми.

            - Ами нали ти казах, че са спрели разследването. Нали там уж ти разследват измамата със земите. Оня Станимир, дето те измами, помниш ли го?

            - А-а, Станимир. Той какво? Рентата ли ще дава?

            - Абе каква рента, бе? Няма рента! Станимир, хубостника, дето ти продаде всичките земи. На майка си ги е продал. На Райна! Райна ги е купила. Помниш ли я Райна?

             - Райна ми е била ученичка.

             - Хубаво ти е била ученичка, ама сега ти е откраднала земята! Ти помниш ли как Станимир дойде на Галата?

              - Нищо вече не помня.

              - Е, браво! Сега вече я втасахме. Ония това чакат, калпазаните, да забравиш. Нали Станимир е дошъл на Галата с оня Велик. Помниш ли Велик?

              - Не го помня.

              - Дето бил седял и нищо не казвал. Само си казал името - Велик.

              Мълчи.

              - Е, как да не помниш?

              - Нищо не помня (разплаква се).

              - Недей да ревеш. Ще се оправи работата.

              - Виновна ли съм, че не помня? (вади кърпичка и бърше очите и носа си)

              - Не си, не си виновна, но не знам к'во ще те правя сега, ако ония пак рекат да те разпитват. Добре, де, не бой се. Няма да те дам!

               Е, това е положението. Ония калпазани от прокуратурата сигурно затова се размотават. Имат опит с такива жертви и се въртят като лешояди около умиращо животно.

              Възрастните с отслабена памет, пострадали от измама, бързо се объркват и лесно падат за втори път жертва в ръцете на разследващите.

              С майка ми видяха повечко зор обаче. Цели три години я тормозеха да си признае, че е ходила на майната си да заверява пълномощно за продажбата на всичките си земи. Понеже не си признаваше, се опитаха да я изкарат луда. После я обвиниха, че им била пречела на разследването. Като не успяха с номерата си, минаха в режим "мълчание".

              Накрая съдът им удари як шамар с думите, че показанията на майка ми са "неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент" И още: "Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

             Произнасянето на съда беше преди около година, в началото на 2016. Тогавашният прокурор си направи самоотвод. От средата на март м.г. имаме нов наблюдаващ прокурор, но старият режим на мълчание си остана. Мълчат и удължават. Мълчат и удължават. Така, в мълчание и размотаване, изминаха още 10 месеца и навлязохме в четвъртата година на досъдебното производство. Накрая, преди 2 седмици, хоп - постановление за спиране на ДП-то. Още не сме го получили, така че не знам каква е причината за спирането.

            Досещам се, обаче, че като го възобновят, ще поискат пак да разпитват майка ми. И тогава - какво? От майка ми свидетел вече не става. Майка ми вече не е това, което беше само допреди 2-3 години. Тогава пак позабравяше, но общо взето си беше напълно окей. Затова успя да даде достатъчно показания, които, както пише съдът, са "неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент". Но сега? "Тъпата бабичка не помни - ще изсъска някой следовател. - Няма престъпление!" "В случая е налице гражданско-правен спор - ще напише прокурорът, - който следва да бъде разрешен по общия исков ред."

             Гражданският съд на свой ред ще напише: "При иск по чл. 108 от ЗС следва да са налице кумулативно трите задължителни предпоставки за уважаване на ревандикационния иск- имота да е собственост на ищеца, да се владее от ответника и това владение да е без правно основание. Установи се, че владението на ответника е на валидно правно основание -договор за покупко-продажба материализиран в изизкуемата нотариална форма. Същия е бил предмет на досъдебно производство прекратено на 30.02.1020 г. поради неостановяане на престъпно обстоятелство. Предвид обстоятелството че гражданите имат право свободно да се договарят и да участват в гражданския оборот, което право съдът следи служебно да не бъде нарушено съдът както и поради горепосочени фактически обстоятелства отхвърля предявеният иск като неоснователен."

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/988

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.