10.02.2023 До АВ с копие до МП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че по партидите на новообразуваните имоти все още не е отразено частичното заличаване на възбраната. Прилагам днешна справка по партиди 296512 и 296513 (това са партидите на имотите, образувани от разделения имот, тук, в блога, справката не е приложена, бел. блогър).

.

Subject:

Re: Писмо във връзка със съществуващи партиди на недвижими имоти в Служба по вписванията - гр. Плевен

Date:

Fri, 10 Feb 2023 11:58:26 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

Диана Василева Митева <d.miteva@registryagency.bg>


.

До: Агенция по вписванията - гр. София

Копие до: Министерство на правосъдието - гр. София (по рег. № 94-Р-123 #14/02.02.2023)

.

Уважаеми компетентни служители от Агенция по вписванията,

На Ваш 94-00-63/10.02.2023 г.

.

Благодаря за писмото Ви от днес, с което ме уведомявате, че "информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти, КАТО Е ОТРАЗЕНО ЧЕ ИМА ЧАСТИЧНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА (главните букви мои, Р.С.) " За съжаление днешна справка показва, че по партидите на новообразуваните имоти все още не е отразено частичното заличаване на възбраната, извършено преди месец на 12.01.2023 г. Отразено е само налагането на възбраната на 12.02.2019 г.

.

Прилагам днешна справка по партидите на новобразуваните имоти - 296512 и 296513 (това са партидите на имотите, образувани от разделения имот, тук, в блога, справката не е приложена, бел. блогър, 27.08.2023).

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН ...
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2627

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.