05.05.2023 До РС-Плевен, АВ и Омбудсман

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Проблемът вече е изяснен и действително не е от компетентността на съдиите по вписванията, затова въпросът е поставен именно на вниманието на г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ с две писма - от 24 и 27 април (приложени). Твърденията, че заличаването се било "отразявало" по закритата имотна партида, са неприемливи и не прави чест на съдии по вписванията да ги повтарят. (и в двете писма от съдиите по вписвания се излага това правно-неграмотно твърдение, бел. блогър)

.

Subject:

Частично заличаване на възбрана в Служба по вписванията при ПлРС

Date:

Fri, 5 May 2023 14:32:00 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

Мария Цачкова - РС Плевен <admin@rspleven.eu>

CC:

office@registryagency.bg

.

До: РС-Плевен (съдии по вписванията) във вр. със становище на съдия Анни Константинова от 03.05.2023 получено днес, 05.05.2023 (приложено)
.
До: Агенция по вписванията във вр. липсата на отговор на последните две изпратени писма от 24 и 27 април - едното за забелязана техн. грешка по см. на чл. 33в от ПВ (в изпратеното писмо погрешно съм писала чл. 22В от ПВ), а другото - молба за поправянето ѝ (приложени)
.
До: Омбудсман на РБ - по жалба 3393/04.04.2023, допълнена на 03.05.2023 с пояснението, че проблемът е извън комппетентността на съдиите по вписванията, но може да бъде решен с поправка на техническа грешка по см. на чл. 33в от ПВ
.

Уважаеми служители от приемните на съответните служби и институции,
.
Моля предайте където е необходимо, че проблемът с частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ може и следва да бъде решен от служителите на Агенция по вписванията с извършване на поправка на техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията. Известно ми е, че това не е работа на съдиите по вписванията, затова въпросът е поставен именно на вниманието на г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ с две писма - от 24 и 27 април (приложени). Това, което остава неизвестно засега е, дали се работи по решаването му. Очаквам да бъда уведомена, че се работи, но ще отнеме време, примерно месец, два или три - аз не бързам, след което ще бъда надлежно уведомена - нещо такова, а не да се мълчи и да ми се изпраща за втори път становище, че въпросът е извън компетентността на съдиите по вписванията (приложени и двете становища). Спор няма, че не е от тяхната компетентност. Що се отнася до оправданията, че заличаването се било "отразявало" по закрита имотна партида, те са неприемливи и не прави чест на съдии по вписванията да ги повтарят, т.к. подобно "отразяване" не е нищо друго, освен  придаване на вид от външна страна, че разпореденото заличаване е изпълнено. Кой още не е разбрал, че няма как да се заличи възбрана по закрита партида по простата причина, че възбраната е „извадена" от нея и е вписана по партидите на новобразуваните имоти (чл. 66 ЗКИР вр. чл. 33б от ПВ)? И конкретен въпрос към съдия по вписванията Анни Константинова във връзка с неин отговор от 2020 г., че няма пречки да упражняваме правото си на собственост (приложен). Ние го упражнихме с делбата през 2021. Но какво се оказва сега? Че няма възможност да се заличи възбраната върху новообразуваните имоти, именно защото сме упражнили правото си на собственост, така ли? (на този въпрос СдВп Анни Константинова още не е отговорила, бел. блогър, 28.08.2023)
.
Очаквам компетентен и обмислен отговор в рамките на седмица или 10-на дни от АВ, РС-Плевен и Омбудсмана, а сега - весели празници на всички!
.
С уважение,
.
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща:  rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста 

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2636

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.