05.01.2018 Жалба до Варненската адв. колегия срещу адв. Тихомир Горанов от ВАК

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Резюме. Клиентът на адв. Горанов ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве" АД иска да обяви нищожност на застрах. договор "ГО", за да не плаща щетите по станалото на 08.06.2017 г. ПТП. За целта изпраща на адв. Горанов ИМ срещу несъществуващ ответник без никакви доказателства. Адв. Горанов я внася като прост куриер, без дори да я прегледа. По недоразумение аз получавам копие от нея. Консултирам се и разбирам, че ако „ДаллБогг" се освободи от плащането на щетите, ще ги плащам аз, набеденият ответник. Още при първия ми опит за добронамерено решаване на проблема, адв. Горанов минава „в нелегалност".

-

05.01.2018

гр. Варна

ДО: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА (на хартия)

КОПИЕ ДО: ВадвС и МП (по ел. поща)

-

OT: Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН [...]

гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80,

стац. тел. 052988600, моб. тел. 0888609072

-

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ВАК,

Отн. Проблем с колегата Ви адв. Тихомир Горанов от ВАК

Както говорихме по телефона, изпращам на хартия изложение на проблема.

-

На 25.10.2017 по телефона от РС-Варна ме уведомиха, че има призовка за мен като ответник по дело в Добричкия съд, заведено от застрах. дружество "ДаллБогг: Живот и здраве". Много се учудих, защото за пръв път чувах името на това дружество. В пълно недоумение, веднага се свързах с "ДаллБогг". Оттам обещаха да проверят и да ми се обадят.

-

И наистина, след малко ми се обади адв. Тихомир Горанов. Той ми обясни, че е адвокатът, изготвил исковата молба и каза да не се безпокоя, нямало нищо страшно, просто някой е сключил застрах. договор от мое име. Имало много такива случаи. Той самият водел 20 такива дела. Това още повече ме разтревожи и аз му изпратих молба за оттегляне на иска от срещу мен и уведомяване на прокуратурата (приложена). Той не отговори.

-

На 26.10.2017 отидохме с мъжа ми в бюро "Призовки"-Варна и ни дадоха копие от исковата молба (приложена - (тук, в блога, е целият комплект - съобщение, разпореждане, ИМ и застрах. полица, бел. блогър)). Още в градинката пред съда седнахме на една пейка и се зачетохме. Беше тотален шок! На 11 страници се описваше някакъв страшен измамник - ответникът (аз?!?), регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли в услуга на румънски граждани изцяло по занятие като подставено лице ("сламен човек") в нарушение на българското и румънското законодателство и т.н.

-

В следващия момент забелязахме, че ИМ всъщност не е срещу мен. Ответницата е Рената Тодорова Стоянова с моето ЕГН (аз съм Ренета). Постоянният адрес на Рената с моето ЕГН е с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. "Суха река" 5 (моят пост. адрес от над 30 години е в гр. Варна). Веднага се обадих на адв. Горанов, като му казах, че искам да говорим на запис. Щом чу това, той ми затвори.

-

Оттогава адв. Горанов е неоткриваем - на имейли не отговаря, телефона си не вдига. Само веднъж успях да се чуя с него, но той побърза да ми затвори с думите „Не желая да обсъждам!"

-

Същия ден разговарях с юрисконсулта на "ДаллБогг" и на следващия, 27.10.2017, изпратих втора молба за оттегляне на иска срещу мен, адресирана до двамата - адв. Горанов и юрк. Велков (приложена).

-

Вечерта на 27.10.2017, получих офиц. отговор от изп. дир. на "ДаллБогг" Росен Младенов (приложен). Уведомяваше ме, че в случая е налице измама с личните ми данни, но отново ме наричаше "ответник", т.е. измамник.

-

След пореден разговор с юрисконсулта на "ДаллБогг", който ме убеждаваше да кажа, че не съм подписвала полицата, издадена на "мое" име, а аз го молех да разбере, че полицата не е издадена на мое име, на 29.10.2017 изпратих трета молба за оттегляне на иска (приложена), този път адресирана до тримата - адв. Горанов, юрк Велков и изп. дир. Младенов (приложена).

-

На 30.10.2017, получих отговор от юрк. Велков (приложен), че и те, и аз сме потърпевши от измама, т.е. признаваше, че сме на една страна и нямаме спор, но отново нямаше нито дума за оттегляне на иска срещу мен..

-

Много ми беше чудно, защо толкова настояват да ме изправят в съда като измамник - мен, потърпевшата от измамата? Защо не ме посочат като свидетел? И защо твърдят, че полицата е издадена на мое име?

-

Малко по-късно същия ден научих, че с колата от полицата е имало ПТП на 08.06.2017. Информацията ми е от Гаранционния фонд - налична е и на сайта им (търси се по номера на рамата на колата). От Пътна полиция ми казаха, че при ПТП се представят един куп документи.

-

Така пъзелът започна да се нарежда. - "ДаллБогг" не иска да плаща щетите, затова е завел дело за обявяване нищожност на застрах. договор. Адв. Горанов и клиентът му са ме набедили за ответник и ме заблуждават, че няма нищо страшно в това. Ответникът по делото обаче е точно лицето, срещу което на по-късен етап ще може да се предяви регресен иск да плати щетите. Аз да плащам чужди щети!?! Не, благодаря!

-

На 01.11.2017 уведомих "ДаллБогг", че знам за ПТП-то и съм наясно, че ако застрах. договор бъде обявен за нищожен, ГФ ще заплати щетите вместо застрахователя, след което може да заведе регресен иск срещу мен, за да си върне платените суми и аз ще бъда осъдена да плащам щети, които дори не знам на каква стойност са, нито кой ги е предявил, нито с какви документи. Отговор не получих.

-

Оттогава и "ДаллБогг" стана неоткриваем - на имейли не отговаря, от кол центъра им все не могат да ме свържат с никого.

-

И до днес искът срещу мен, набедената ответница, все още не е оттеглен, аз съм под огромен стрес трети месец вече, а колегата Ви мълчи и се крие от мен.

-

Обръщам се към Вас с молба да помолите колегата си да оттегли ИМ срещу мен поради грешка в ответника. Той има правомощия да го направи (прилагам копие от пълномощното му) (тук, в блога, го публикувам без лични данни, бел. блогър.)

-

ПОЯСНЕНИЯ по неприятната история с набеждаването ми за ответник по дело в Добрич срещу застрахователна измамница.

-

1. По името и адреса на ответницата

Клиентът на адв. Горанов твърди, че Рената от Росеново е Ренета от Варна (аз), понеже ЕГН-то е моето. Брокерите били допуснали правописна грешка в една буква на името ми. Обаче в застрах. полица, откъдето адв. Горанов е взел данните на ответницата, е допусната „грешка" и в целия ми постоянен адрес, и в „собствеността ми" върху кола с номер на рамата VSSZZZ7MZ2V513470, и в „35-годишния ми стаж" ми като шофьор (нямам кола, нямам книжка, нямам нито ден стаж като шофьор).

-

2. По застрах. полица

Адв. Горанов е приложил към ИМ копие от застрах. полица без специалния знак на Гаранционния фонд (отрязък № 2 от стикера) и без подписа на застрахователя/брокера, т.е. дори в оригинал полицата няма никаква доказателствена стойност. Съмнителната полица е единственият „документ", приложен от адв. Горанов като доказателство за сключения застрах. договор.

                     Забележка. Всеки застрах. договор „ГО" се състои от цял комплект документи - 2 екземпляра на полицата (по един за застрахователя и застрахования), Зелена карта, Контролен талон на Гаранционния фонд с холограмен знак, на който пише, че е неразделна част от застрах. договор, квитанция за платена премия и стикер от три части - едният се залепва на предното стъкло на колата, другият - върху екземпляра на полицата, който се съхранява при застрахователя, а третият - върху Контролния талон на обозначеното за това място - чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.),

-

Съмнителното копие от полицата е единственото "доказателство", че ответникът е сключил застрах. договор с "ДаллБогг". Другото доказателство - извадка от системата на застрахователя с данни за броя коли, застраховани на името на ответника в периода 2015-2017, липсва.

-

3. По липсващата извадка

При внасянето на ИМ на 08.09.2017, адв. Горанов е пропуснал да приложи описаната в ИМ „извадка от системата на застрахователя с данни за броя коли, застраховани на името на ответника в периода 2015-2017", която е единственото доказателство, че ответницата услужва с данните си на румънски граждани „изцяло по занятие" и пр. и пр. На 14.11.2017 адв. Горанов е внесъл уточняваща молба (приложена), в която е написал, че твърдението за големия брой коли, застраховани на името на ответника, било "грешка". Върху тази „грешка" обаче е изградена цялата ИМ.

-

4. По самата ИМ

В исковата молба са изредени куп нарушения и престъпления, свързани с регистриране и застраховане на „огромен брой" коли на името на едно и също лице. Доказателства не са представени (с молбата до съда от 14.11.2017 адв. Горанов е уточнил, че твърдението за големия брой коли на името на ответника било "грешка"). В ИМ са изложени взаимно противоречащи си твърдения, като напр. че в полицата като водач е посочен румънски гражданин (стр. 2) и че в полицата не е посочен водач (стр. 3), че ответницата е сключила този и много други договори (с измама, привидно, като подставено лице, при персонална симулация и пр.) и че не е сключила договора (нито лично, нито чрез упълномощен представител). Общото впечатление е, че ИМ представлява лош преразказ на статията "Бизнес дама - собственик на 420 румънски коли", налична онлайн. Случаят с "бизнес дамата" обаче е разглеждан от наказателен, а не от граждански съд.

                  Според мен, тази ИМ едва ли е изготвена от адв. Горанов. Най-вероятно от "ДаллБогг" са му я изпратили наготово, а той само я е внесъл като прост куриер - без дори да я прегледа. Предположението ми се основава на факта, че същата еднотипна ИМ е внасяна десетки, а може би и стотици пъти в различни съдилища. Решенията са налични онлайн - виждат се същите искове по чл. 26, ал. 1, пред. 1,2,3 ЗЗД; чл.26 ал.2 пред. 2 във вр. с чл. 42 от ЗЗД; чл. 26, ал. 2, пред. 4 във вр. чл. 289 ТЗ и вр. чл, 8, ал. 2 ЗЗД; чл. 349, ал.1,2 и 3 КЗ (нов); чл.26 ал. 2 предл. 5 ЗЗД и чл. 29, ал. 1 ЗЗД, същият задължителен текст - че веднага след застраховането, колата била напуснала България, че ответникът бил подставено лице ("сламен човек"), че услужвал на румънски граждани изцяло по занятие, че нарушавал законодателството, че ощетявал или щял бил да ощети застрахователя, фиска и т.н., че не бил подписвал полицата нито лично, нито чрез упълномощено от него лице и пр. и пр.

-

                Забележка. Във връзка с делата на „ДаллБогг", интересна информация се появи на 24.11.2017 в статия под заглавие "ДаллБогг застрахователен проблем". В нея се казва, че "застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети."

                  Аз самата съм се запознала със съдебните решения по около 100 дела от този тип (приложен списък). Повечето са неприсъствени. Ответниците са предимно фирми, но има и граждани, в т.ч. и отдавна починали. - вж материала „Мъртвите ответници на ДаллБогг", наличен онлайн в блога за имотната измама със земите на майка ми. Съдиите масово обявяват нищожност поради липса на съгласие и/или представителна власт, без да се замислят. Хубавата новина е, че през декември тази година се появиха няколко съдебни решения, с които се отхвърлят всички такива искове на "ДаллБогг" като недопустими и/или неоснователни (приложени 4 броя съдебни решения - 1, 2, 3, 4, с които се отхвърлят еднотипните искове на "ДаллБогг").

-

5. По главния иск

Главният иск в стотиците еднотипни дела на "ДаллБогг" обикновено е липса на съгласие и/или представителна власт. Същият иск се очертава да бъде главен и в "моя" случай. Обаче съгл. Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК, "възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД [липса на представителна власт] е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД [липса на съгласие] и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот. Разпоредбата на чл. 42, ал. 2 ЗЗД е установена единствено и изключително в интерес на мнимо представлявания. Мнимо представляваният може да се позове на недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД както извънсъдебно, така и пред съда; последното той може да направи чрез предявявяне на установителен иск с правна квалификация чл. 42, ал. 2 ЗЗД", т.е. никой няма право да внася ИМ за оспорване на чужд подпис и/или чужда представителна власт, а точно това прави "ДаллБогг" в "моя" случай, както и в стотици други - оспорва подписа представителната власт на ответника.

                     Не знам какво са казали на адв. Горанов от „ДаллБогг" и дали изобщо са говорили с него, но на мен ми казаха, че с вътрешна проверка били установили, че подписът върху полицата не бил мой. Не ме били уведомили, тъй като не знаели адреса ми. Щях да се смея с глас на глупостите им, ако не ме застрашаваше регресен иск за плащане на щети, които не знам кой е причинил и на каква стойност са. Иначе и без Тълкувателно решение на ВКС е ясно, че "ДаллБогг" няма как да установят с вътрешна проверка, че нечий подпис бил неистински, но все пак е добре, че има такова ТР на ВКС. Установяването на неистински подпис е в компетентността само на вещи лица графолози или криминалисти и се извършва чрез сравняване с образци от подписа в седнало и право положение. На мен никой не ми е искал образци от подписи, направо ме сюрпризираха с иск срещу „мен", по-точно срещу фантома от Росеново с моето ЕГН, в който се казва:

-

"§ 5. По иска с правно основание чл. 26, ал. 2, пред. 2 от ЗЗД във вр. с чл. 42 от ЗЗД: (1) С голяма степен на вероятност е възможно и поради това твърдим, че застрахователният договор не е сключен нито от собственика на автомобила, нито от каквото и да е друго лице, което упражнява фактическа власт върху въпросното МПС на законно основание, а от трето лице (застраховащ), което не е валидно упълномощено за това от действителните правоимащи лица. "

-

„С голяма степен на вероятност е възможно и поради това твърдим" - колко убедително само!

Да не говорим, че за сключване на задължителната застраховка "ГО" не се изисква никакво упълномощаване. Всеки може да я сключи - чл. 483 ал.1 от КЗ. За повече подробности, моля вижте приложените 4 дела, с които се отхвърлят всички измислени искове на "ДаллБогг". По въпроса има и Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г.

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Напълно разбирам, че адв. Горанов е длъжен да работи в интерес на клиента си, но не знам дали адв. Горанов разбира, че в случая интересът на клиента му е да се освободи от задължението си да плати щети по ПТП, а не да го защитава от мен. Аз спор с клиента му нямам. Нито съм го ощетила, нито ще го ощетя. Просто не съм ответникът по делото в Добрич. Станала е грешка при посочването ми. Много ми е чудно, как може опитен и компетентен адвокат, какъвто несъмнено е адв. Горанов, да приема копие от застрах. полица „ГО" без специалния знак на ГФ и без подписа на застрахователя/брокера, т.е. без никаква стойност дори в оригинал? И само въз основа на това съмнително копие да внася ИМ за разваляне на застрах. договор, без да се запознае с нито един от другите документи, които са неразделна част от застрах. договор? Без да се запознае и с документите по ПТП-то? Без да обърне внимание на молбите ми?

-

Повтарям - с нищо не съм ощетила клиента му, нямам никакъв спор с "ДаллБогг" за никакви застраховки! За какво тогава клиентът му се оплаква пред съда от мен, по-точно от лицето-фантом с моето ЕГН? Какви права на клиента му са засегнати от мен или от фантома с моето ЕГН? Ответникът бил злоупотребявал с правото да се получи застрахователна закрила, пише в ИМ. Нито съм му искала закрилата, нито ще му я поискам!

-

В ИМ за „моето" поведение пише:

"Гореописаното поведение [на ответницата] се намира и в разрез с основен правен принцип, залегнал в чл. 58 от КРБ, а именно че границите на упражняване на субективните права на едно лице са субективните права и законните интереси на другите лица."

-

В действителност обаче, не моето поведение, а поведението на клиента на адв. Горанов е в разрез с чл. 58 от КРБ. И като работи в негов интерес, поведението на адв. Горанов също е в разрез с чл. 58 от КРБ. И с чл. 57.

-

КРБ (Конституция на Р. България)

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

-

Неслучайно адв. Горанов и клиентът му се крият от мен и мълчат, особено откакто им поставих ребром въпроса за настъпилото застрахователно събитие, съвсем бегло споменато в ИМ в характерния объркан стил, цитирам:

-

"§ 5. По-конкретно относно правният интерес на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД от предявяване на тези установителни искове за прогласяване нищожността на полицата: същият е налице, тъй като ако нищожната /унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуалното настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Такава информация е постъпила при нас във връзка с за настъпило застрахователно събитие на територията на Румъния, поради което предявяваме настоящия иск."

-

"При евентуално настъпване ...", а два реда по-надолу: "Такава информация е постъпила при нас ..." - смешки, от които ми се плаче, като си помисля, какви сериозни последици могат да имат върху моя "патримониум". Постъпването на информация при застрахователя означава, че "ДаллБогг" е получил куп документи от някой, който твърди, че застраховката му е валидна. Именно той е опонентът на "ДаллБогг". С него следва да спорят в съда. Според мен, адв. Горанов е наясно, че аз не съм ответникът, затова се крие и мълчи.

-

Всички адвокати, с които съм се консултирала, отначало спонтанно възразяват, че няма как да ми бъде предявен регресен иск, тъй като не съм собственик на колата, но след като се запознаят със сегашния иск срещу мен и видят, че сега ме съдят, именно без да съм собственик на колата и без никакви доказателства, бързо си променят мнението. Някои наричат призоваването ми като ответник по това дело "абсурдно", "правен абсурд", а един журналист го нарече направо "налудничаво".

-

НАКРАТКО. Клиентът на адв. Горанов ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве" АД иска да обяви нищожност на застрах. договор "ГО", за да не плаща щетите по станалото на 08.06.2017 г. ПТП. За целта изпраща на адв. Горанов ИМ, пълна с налудничави твърдения срещу несъществуващ ответник без никакви доказателства. Адв. Горанов я внася като прост куриер, без дори да я прегледа. По недоразумение аз получавам копие от нея. Консултирам се и разбирам, че ако „ДаллБогг" се освободи от плащането на щетите, ще ги плащам аз, набеденият ответник. Още при първия ми опит за добронамерено решаване на проблема, адв. Горанов минава „в нелегалност".

         Молбата ми е да поговорите с колегата си, като му обърнете внимание, че с нищо не съм ощетила клиента му, нямам никакъв спор с него за никакви застраховки, не съм искала застрахователната му закрила, нито ще му я поискам, и не моето поведение, а поведението на адв. Горанов, както и това на клиента му, е в разрез със закона и морала. Целта е да бъде убеден да оттегли ИМ срещу мен, по-точно срещу фантома от Росеново с несъществуващия адрес и с моето ЕГН. Подала съм жалба в Прокуратурата за неизвестен брой фалшиви документи, в които фигурира моето ЕГН и разследването тече.

-

Очаквам Вашия компетентен отговор.

-

С уважение: [подпис]

Ренета Тодорова Стоянова, гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

гр. Варна

05.01.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ 13 бр. съгл. текста

1. Копие от застрах. полица, приложено към ИМ (без никаква удостоверителна сила дори в оригинал) и под него - самата ИМ от 08.09.2017 на адв. Горанов (тук, в блога, е целият комплект - съобщение, разпореждане, ИМ и застрах. полица, бел. блогър)

2. Първа моя молба за оттегляне на иска срещу мен (до адв. Горанов)

3. Втора моя молба за оттегляне на иска срещу мен (до адв. Горанов и юрк. Велков)

4. Офиц. отговор от изп. дир. На "ДаллБогг", че в случая е налице измама с личните ми данни (затова съдят мен - измамената?!?)

5. Трета моя молба за оттегляне на иска срещу мен (до адв. Горанов, юрк. Велков и изп. дир. Младенов)

6. Отговор от юрк. на „ДаллБогг", че и те, и аз сме потърпевши от измама (т. е. признава, че сме на една страна и нямаме спор, но пак няма нито дума за оттегляне на иска срещу мен)

7. Уточняваща молба на адв. Горанов за допусната "грешка" (с която на практика зачерква почти всичките 11 страници на ИМ)

8. Съдебно решение от 01.12.2017 на РС-Русе, изключително добре аргументирано, с което се отхвърлят всички искове на "ДаллБогг" от същия тип, като наличните в ИМ на адв. Горанов.

9. Съдебно решение от 04.12.2017 на РС-Добрич, изключително добре аргументирано, с което се отхвърлят всички искове на "ДаллБогг" от същия тип, като наличните в ИМ на адв. Горанов

10. Съдебно решение от 08.12.2017 на РС-Оряхово, изключително добре аргументирано, с което се отхвърлят всички искове на "ДаллБогг" от същия тип, като наличните в ИМ на адв. Горанов

11. Съдебно решение от 15.12.2017 на РС-Русе, изключително добре аргументирано, с което се отхвърлят всички искове на "ДаллБогг" от същия тип, като наличните в ИМ на адв. Горанов

12. Списък на около 100 еднотипни дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договори (повечето са неприсъствени; по някои от тях ответници са отдавна починали хора)

13. Пълномощно на адв. Горанов, което му дава право да оттегля депозирани искови молби. (тук, в блога, го публикувам без лични данни,  бел. блогър)

 

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1461

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.