2,5 години условна присъда за бившия председател на Административния съд в Бургас

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Правен свят, 24 април 2018
http://legalworld.bg/70829.25-godini-uslovna-prisyda-za-bivshiia-predsedatel-na-administrativniia-syd-v-burgas.html
-

Бившият председател на Административния съд в Бургас Атанас Вълков получи условна присъда от 2,5 години и лишаване от правото да заема магистратска длъжност за срок от 5,5 г.

Това е решението на състав на Върховният касационен съд (ВКС), с което остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд (САС). Наказанието, наложено на Атанас Вълков, е за извършени от него документни престъпления и за това, че си измисли дело, чрез което опита да придобие и продаде имот край морето.

Казусът

Прокуратурата обвини Вълков, че през пролетта на 2011 г., когато беше арестуван, опитал да продаде парцел от 12 дка край Несебър за 2,2 млн. евро чрез фалшиви документи. С тях и от името на вуйчо си Димо Ненков, който не знаел за това, съдия Вълков поискал и успял да възстанови имота по съдебен път. За тази цел той изготвил и ползвал фалшиви протоколи за собственост от средата на миналия век, от които да излезе, че земята е на дядо му Иван Габровски. Накрая Вълков стигнал и до продажба на имота, като сключил предварителен договор за 2,2, млн. евро, но купувачите се оказаха агенти под прикритие и съдията беше арестуван.

Преди това той решил да се сдобие по сходен начин и с друг имот край морето, който е частна общинска собственост. Отново използвал данните на вуйчо си и завел от негово име административно дело за отчуждаване и възстановяване на собственост на два парцела, които никога не са били на Димо Ненов. Вълков сам си съчинил делото, после си го разпределил и започнал да го гледа, но беше арестуван преди да го реши.

Решенията на съда

На първа инстанция съдия Весислава Иванова от Софийския градски съд (СГС) не се съгласи с формулировката на обвинението по чл. 282, ал. 2 от НК, тъй като първо прие, че Вълков е действал като съдия, а не като председател на Бургаския административен съд и затова не е заемал отговорно служебно положение. Съдът прие, че Вълков е изфабрикувал административното дело за придобиване на имота, като сам е съставил жалба по него и сам го е разглеждал. В мотивите на съдия Иванова се казваше, че по този начин подсъдимият е симулирал правораздавателна дейност и такава на практика не е имало. Затова СГС измени обвинението и осъди Вълков за престъпление по служба по чл. 283 от НК, след като прие, че Вълков като длъжностно лице не е нарушил или неизпълнил свои задължения, а е използвал служебното си положение, за да си набави облага. След като беше признат за виновен и за документни престъпления, бившият председател на Административния съд в Бургас беше осъден на 3 години и 6 месеца затвор.

Пред Софийският апелативен съд (САС) делото продължи 3 години заради заболяването и отсъствието на Вълков, като в крайна сметка за част от документните престъпления изтече абсолютната давност за наказателно преследване. Прокурор Любка Кръстева изтъкна тезата на обвинението, че правораздавателната дейност не може да бъде изключена от престъплението по служба, а безпристрастността е основно изискване. Апелативните съдии се съгласиха с виждането на прокуратурата, като отмениха присъдата на СГС по преквалифицираното обвинение за длъжностно престъпление и признаха Вълков за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение, което предвижда от 1 до 8 години затвор. САС наложи едно общо наказание на Вълков от 2 години и 6 месеца затвор, а тъй като е под 3 години, го замени с условно с 4-годишен изпитателен срок.

С Решение № 309/11.04.2018 г. по наказателно дело № 1156/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила постановената от Софийския апелативен съд (САС) нова присъда, с която подсъдимият е признат за виновен, че е извършил престъпления по: чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (продължавано ползване на неистински частни документи, за съставянето на които не може да се търси отговорност от подсъдимия); чл. 282, ал. 1 от НК  (в качеството си на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община Бургас). На подсъдимия е определено общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" в размер на 2 г. и 6 м., чието изпълнение е отложено за срок от 4 г., присъединено е и наказание "лишаване от право да заема магистратска длъжност" за срок от 5 г. и 6 м.

Според тричленния състав на ВКС касационната жалба и протестът са неоснователни. Възраженията на защитата за липса на надлежна доказателствена основа на формираните от съдилищата изводи по фактите са неоснователни. В решението пише: "Доказателствата установяват убедително, че подсъдимият Вълков е бил единственият и действителен инициатор на всички заведени граждански и административни дела и преписки, защото никой от неговите роднини, водещи се като заявители и страни по тях, не само не е бил съпричастен по какъвто и да било начин към тази дейност, но дори не е знаел за нея и не е положил подписа си в който и да било от документите, приложени в производствата... Единствената цел на действията на подсъдимия е била да придобие по неправомерен начин установените по делото недвижими имоти, които впоследствие да отчужди срещу значителни суми".

-

Решение № 309 на ВКС от 11.04.2018 по касационно дело № 1156/2017  (окончателно)

Предистория на казуса: 2011 Висш съдия в ареста за имотна измама
-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1929

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.